Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR  dne 13.09.2023 byl uzavřen příspěvek týkající se níže uvedené oblasti, zápis z jednání najdete zde.

  • 613/13.09.23 Vliv podstatné změny podle § 38na ZDP na prodloužení prekluzivní lhůty dle § 38r odst. 2 ZDP
  • 612/21.06.23 Výroba minerálních olejů (jako vybraných výrobků) z pohledu zákona o spotřebních daních – konkrétní situace
  • 609/03.05.23 Doručování a podání dle daňového řádu od 1. 1. 2023