Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

Byl publikován pokyn GFŘ D-63, ve kterém jsou stanoveny jednotné kurzy za rok 2023 pro poplatníky, kteří nevedou účetnictví. Pokyn si můžete stáhnout zde.