Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

Seminář "Novela zákoníku práce v personální a mzdové oblasti 2023/2024 - dohody a další"


Číslo školení: 12323- Objednávka zde
Datum: 17.10.2023, 9.00 – 14.00h 
Lektor: Zdeněk Křížek, odborník na mzdovou a personální oblast
Školení je obsazeno, můžete si objednat videozáznam.

Program

Cílem školení je seznámit posluchače s významnými změnami v oblasti zákoníku práce pro rok 2023 a  2024. U většiny změn  se očekává účinnost od 1.10.2023 (prezident již novelu podepsal, čeká se pouze na publikaci ve sbírce), u zbytku od 1.1.2024. Vysvětleny budou zásadní dopady pro zaměstnavatele, ale i zaměstnance. Posluchači obdrží podrobné studijní podklady. Zmíněny budou i další aktuality ze mzdové a personální oblasti.

1)   Základní seznámení s novelou Zákoníku práce v rámci zásadních a parametrických změn. 
Pracovní smlouva a její obsah, informování o obsahu pracovního poměru, elektronické doručování písemností – digitalizace v oblasti personálního ukládání dat. 

2)   Zásadní změny v uzavírání dohod o provedení práce a pracovní činnosti.
Porovnání právní úpravy výkonu práce u zaměstnávání zaměstnanců činných mimo pracovní poměr před novelou a po novele. Dovolená a další nové nároky zaměstnanců činných na základě DPP a DPČ, kdy se právní úprava přiblíží nárokům zaměstnanců činných na základě pracovního poměru. Příklady a celá řada ukázek v rámci porovnání současné a budoucí právní úpravy.

3)   Změny u vysílání zaměstnanců do zahraničí. 

4)   Novinky pro zaměstnance pracující mimo pracoviště zaměstnavatele (práce z domova).
Uzavření dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o výkonu práce z domova. Obsah této dohody. Vytvoření podmínek pro výkon mimo pracoviště zaměstnavatele. Zásady bezpečnosti práce. Zpracování zásady dodržení ochrany osobních a jiných dat zaměstnavatele a zaměstnance. Náhrada zaměstnanci v souvislosti se zvýšenou režií na energie, které vzniknou zaměstnanci s výkonem práce z domova. Plnění pracovních úkolů – tzv. odváděcí období….. . Doporučený vzor uzavření dohody o výkonu práce z domova. 

5)   Práce a skloubení osobního volna v rámci péče o rodinu.
Změny v oblasti čerpání rodičovské dovolené, její délky, výše, střídání péče o dítě matka – otec, otec-matka. Umožnění kratší pracovní doby z důvodu péče o dítě, děti. 

6)   Další úpravy v Zákoníku práce – informování o obsahu pracovního poměru a dohody o provedení práce a pracovní činnosti.

7)   Ještě k zaměstnávání uprchlíků – Ukrajina v souvislosti s udělením (prodloužením víza) o udělení dočasné ochrany až do 31.3.2024.
Prodloužení víza a zásady dodržení termínu k získání prodloužení víza do 31.3.2024. Další možné zaměstnávání těchto uprchlíků, uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou, případně ukončení pracovněprávních vztahů, pokud není uděleno prodloužení víza. Rizika zaměstnávání uprchlíků prostřednictvím agentur práce. Co by měl vyžadovat uživatel na agentuře práce, a další zásady při agenturním zaměstnávání, a to nejen cizinců.  Hlášení nepojištěných uprchlíků činných na základě DPP a DPČ na místně příslušnou OSSZ.  Změny ve výplatách sociálních dávek pro uprchlíky a dopady těchto změn na zaměstnavatele. Hlášení případných příjmů uprchlíků u zaměstnavatele na příslušný Úřad práce, s účinností od 1.7.2023.

8)   Zákon o ochraně oznamovatelů účinný od 1.8.2023 – whistleblowing.
Základní důležité informace k této problematice – vzor doporučeného vnitřního předpisu.

9)   Další aktuality k datu konání webináře.

10) Odpovědi na dotazy.

Objednávka

Školení můžete objednat on-line zde.

Kapacita, storno a ostatní informace

Počet účastníků školení je omezen. Své místo si můžete bez obav rezervovat v dostatečném časovém předstihu, splatnost zálohové faktury bude stanovena až na 10 dnů před datem konáním školení. Účast na školení lze stornovat písemně. Zrušíte-li svou účast více než 2 pracovní dny před datem konání školení, záloha Vám bude vrácena v plné výši. Zrušíte-li sovu účast v kratší lhůtě před konáním školení, máte možnost si vybrat jako náhradu jiné školení ve stejné ceně. Náhradníka můžete vyslat na školení kdykoliv.

Cena

1190 Kč bez DPH, tzn. 1440 Kč včetně DPH za školení od 9 do 14.00 hodin.

Cena zahrnuje:

  • občerstvení (sladké pečivo, dopolední svačina, káva, čaj, nealko),
  • psací potřeby,
  • studijní podklady (podklady zasíláme elektronicky nejpozději v pracovní den před konáním školení),
  • videozáznam, který budete mít k dispozici pro opakované přehrání po dobu 4 týdnů.
Místo konání

Dům kultury Akord, nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh
Školení probíhají v nově zrekonstruovaných prostorách s WIFI připojením k internetu.
Spojení MHD: autobusem na zastávku SNP nebo tramvají na zastávku KOTVA a 10 min. pěšky, nejlepší spojení MHD vyhledáte zde.
Parkování: za Domem kultury AKORD je dostatek neplacených parkovacích míst (parkoviště letního aquaparku). Před Domem kultury AKORD jsou placená parkovací místa (parkovací hodiny).

Organizátor školení
ECONOMIS CZ s.r.o.
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Bartušková - daňová poradkyně a certifikovaná účetní
telefon: 775 906 870, e-mail: info@economis.cz, informace a on-line objednávky: www.economis.cz
fakturační adresa: Finské domky 1385/71, 747 14 Ludgeřovice
IČO: 29462771, DIČ: CZ29462771, Spisová značka obchodního rejstříku: C 55271 vedená u Krajského soudu v Ostravě