Tento web používá k analýze návštěvnosti a poskytování funkcí sociálních médií soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

Mzdová a personální problematika 2019


Číslo školení: 1829 - Objednávka zde
Datum: 13.12.2018, 9.00 – 14.00h (prezence od 8.30h). OBSAZENO - další volný termín je 15.1.2019!
Lektor: Přednáší Zdeněk Křížek, specialista na mzdovou a personální problematiku s dlouholetou praxí

Program

Cílem školení je seznámit posluchače s legislativní úpravou personální a mzdové oblasti platnou pro rok 2019, nejen formou výkladu, ale i pomocí názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených postupů a vzorů. Důraz bude kladen zejména na vysvětlení změn a problémových oblastí. Posluchači obdrží podrobné tištěné podklady.

 • Změny v pracovněprávní oblasti

Minimální mzda a nejnižší úroveň zaručené mzdy 2019 a její dopady do dalších právních předpisů.

 • Změny v zákoně o zaměstnanosti

Povinnosti zaměstnavatelů. Evidence o zaměstnávání cizinců. Agenturní zaměstnanci. Plnění povinného podílu.

 • Změny ve zdravotním pojištění

OSVČ a minimální výše záloh na pojistné na zdravotní pojištění, osoba bez zdanitelných příjmů, osoby za které platí pojistné stát. Princip minimálního vyměřovacího základu – dopočet pojistného do MVZ a výpočet pojistného z MVZ.

 • Změny v nemocenském pojištění

Rozhodný příjem pro vznik účasti na nemocenském pojištění tzv. malý rozsah– 3 000 Kč, vznik účasti na nemocenském pojištění u dohody o provedení práce – rozhodná výše. Nové redukční hranice. Ochranná lhůta. Podpůrčí doba. Dlouhodobé ošetřovné a dopady do Zákoníku práce.

 • Náhrada mzdy za dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti

Nové redukční hranice pro průměrný výdělek. Výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti. Karenční doba a její zrušení. Náhrada u zvláštních rozvrhů pracovní doby. Možné kontroly zaměstnavatele svých zaměstnanců. Co může zaměstnavatel kontrolovat. Možné postihy. Povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců v této oblasti.

 • Změny v pojistném na sociální zabezpečení a důchodové agendě

Stanovení průměrné mzdy pro rok 2019 a její dopady do důchodové agendy, maximální vyměřovací základ, minimální a maximální záloha na pojistné u OSVČ, OSVČ vedlejší činnost a rozhodný příjem od kterého se musí platit povinné zálohy.

 • Změny v zákoně o daních z příjmů týkajících se závislé činnosti

Slevy na dani od roku 2019. Uplatňování nároku na daňová zvýhodnění a ověřování těchto skutečností plátcem daně. Nezdanitelné části ze základu daně - § 15 Zákona o dani ze závislé činnosti. Dokladovost při ročním zúčtování daně ze závislé činnosti.

 • Výpočet srážek ze mzdy

Změny pro rok 2019 Nové nezabavitelné částky, Zákon o insolvenci, pořadí prováděných srážek, příjmy, ze kterých se musí srážky provádět, další povinnosti plátců příjmu povinného – ohlašovací povinnost, zápočtové listy, součinnost . Názorné ukázky výpočtů, doporučené vzory.

 • Aktuální další informace vždy podle vývoje legislativy

Náhrady cestovních výdajů nové výše tuzemského stravného, vyhláška o zahraničním stravném, atd. 

 • Závěr semináře, dotazy posluchačů 
Objednávka

Školení můžete objednat on-line zde.

Kapacita

Počet účastníků školení je omezen. Po naplnění kapacity nemohou být další objednávky přijímány. Své místo si můžete bez obav rezervovat v dostatečném časovém předstihu, splatnost zálohové faktury bude stanovena až na 10 dnů před datem konáním školení. Zrušíte-li svou účast nejpozději 2 pracovní dny před datem konání školení, zaplacený poplatek Vám bude vrácen v plné výši. Náhradníka můžete vyslat na školení kdykoliv.

Cena

U školení od 9 do 14 hodin máte na výběr ze dvou variant školení.

 • varianta A za 990 Kč + DPH - školení s obvyklým občerstvením (sladká/slaná snídaně, dopolední svačina, několik druhů kávy, nealko nápoje) a službami, na které jste byli dosud zvyklí
 • varianta B za 1190 Kč + DPH – toto školení zahrnuje oproti variantě A navíc:
  • oběd v restauraci po skončení školení (polévka + hlavní jídlo s výběrem ze čtyř jídel aktuálního denního menu, jedno hlavní jídlo je vždy vhodné pro vegetariány),
  • možnost stáhnout si zdarma materiály z jednoho  minulého školení, které jste nenavštívili, dle Vašeho výběru (materiály si prosím vyžádejte mailem).

Variantu, která Vám vyhovuje, si zvolíte během on-line objednávky. Vzhledem k možnostem restaurace však nabízíme ve variantě B jen omezený počet míst. 

Zaplacením výše uvedené ceny je hrazena nejen účast na školení, ale i výše uvedené služby, psací potřeby a tištěné studijní podklady.

Místo konání

Dům kultury Akord, nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh, www.dk-akord.cz
Školení probíhají v nově zrekonstruovaných prostorách s WIFI připojením k internetu.
Spojení MHD: autobusem č. 27, 31, 41, 48, 77, 96 na zastávku SNP nebo tramvají č. 2, 6, 7, 11, 15 na zastávku KOTVA a 10 min. pěšky.
Parkování: za Domem kultury AKORD je dostatek neplacených parkovacích míst (parkoviště letního aquaparku). Před Domem kultury AKORD jsou placená parkovací místa (parkovací hodiny, 5 Kč/hod).

Organizátor školení
ECONOMIS CZ s.r.o.
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Bartušková - daňová poradkyně a certifikovaná účetní
telefon: 775 906 870, e-mail: info@economis.cz, informace a on-line objednávky: www.economis.cz
Adresa: Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava
IČ: 29462771, DIČ: CZ29462771, Spisová značka obchodního rejstříku: C 55271 vedená u Krajského soudu v Ostravě