ECONOMIS - ŠKOLENÍ ÚČETNICTVÍ A DANÍ, KURZY, SEMINÁŘE
Tento web používá k analýze návštěvnosti a poskytování funkcí sociálních médií soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

Webinář "Účetnictví pro začínající a mírně pokročilé"


Číslo školení: 2017 - Objednávka zde
Datum: 12.-13.10.2020, 9.00 – 16.00h (dopolední výuka bude probíhat od 9 do 12, odpolední od 13 do 16 hodin, během výuky bude přestávka 10 minut )
Lektor: Ing. Ivana Zatloukalová, účetní poradce s dlouholetou praxí, lektorka účetních a mzdových kurzů

Program

Toto dvoudenní online školení je určeno nejen začínajícím účetním, ale také mírně pokročilým, jež si chtějí ujasnit celou problematiku a získat komplexní přehled o účetnictví podnikatelských subjektů. Posluchači budou rovněž seznámeni s daňovými základy, které by měli znát pro účetní praxi. Pro lepší pochopení problematiky bude výklad doprovázen řadou příkladů. Lektorka upozorní na časté chyby, kterým je potřeba se vyvarovat. Počet posluchačů na školení bude omezen tak, aby byl dostatečný prostor pro dotazy posluchačů, které budou moci pokládat prostřednictvím chatu nebo mikrofonu.

1. den 

 • Účetnictví
  • základní pojmy, právní úprava účetnictví
  • struktura aktiv a pasiv, bilanční princip
 • Zápisy hospodářských operací
  • aktivní a pasivní účty, podvojnost a souvztažnost
  • účetní a daňové doklady, účetní zápisy
 • Majetek (třída 0)
  • dlouhodobý nehmotný, hmotný a finanční majetek
  • specifikace účtování (pořízení, zařazení, odpisy a vyřazení DLM)
 • Zásoby (třída 1)
  • charakteristika a klasifikace zásob
  • způsoby účtování, materiál na cestě, manka a škody, přebytky, úbytky
  • zásoby vlastní výroby
  • nevyfakturované dodávky materiálu
 • Finanční majetek, pohledávky, závazky (třída 2,3)
  • pokladna, ceniny, bankovní účty, peníze na cestě, krátkodobé úvěry, krátkodobé finanční výpomoci
  • pohledávky, závazky, přijaté a poskytnuté zálohy, kurzové rozdíly
 • Mzdy
  • základní pojmy, specifika mezd, účtování mezd
  • cestovní náhrady, silniční daň

2. den

 • DPH
  • DPH (účtování, daň na vstupu, daň na výstupu, daňové přiznání, nadměrný odpočet, vlastní daňová povinnost)
 • Časové rozlišení a dohadné položky
 • Vlastní kapitál (učebnice kapitola 13)
  • základní kapitál, kapitálové fondy, rezervní fondy, výsledek hospodaření minulých let, výsledek hospodaření běžného účetního období
  • rozúčtování hospodářského výsledku za běžné účetní období
  • změny základního kapitálu
 • Výsledkové účty
  • náklady, výnosy, účet 710-Výkaz zisku a ztráty, uzavírání účtů
  • otevírání a uzavírání účtů a účetních knih
 • Výsledek hospodaření a daň z příjmů PO
  • výsledek hospodaření před a po zdanění, optimalizace hospodářského výsledku
  • základ daně, daň z příjmů PO
 • Odpovědi na dotazy 
Proč zvolit webinář?
 • seznámíte se s aktuálními informacemi z pohodlí domova či kanceláře
 • ušetříte čas a náklady na cestování
 • podklady ke školení získáte v elektronické podobě před webinářem
 • lektorovi můžete pokládat dotazy prostřednictvím chatu nebo přes mikrofon
 • následně si můžete znovu přehrát záznam webináře
Objednávka

Školení můžete objednat online zde.

Technická stránka připojení na webinář

Pro účast na webináři potřebujete pouze obvykle vybavený počítač s reproduktorem nebo sluchátky, aktuální webový prohlížeč (Chrome nebo Moziila Firefox) a internetové připojení.

Na webinář se připojíte jednoduše prostřednictvím odkazu, který Vám zašleme e-mailem. E-mail s odkazem obdržíte nejpozději do 12 hodin v den před konáním webináře na e-mailovou adresu, jež jste uvedli v objednávce. Jestliže Vám do uvedené doby e-mail s odkazem nepřijde, zkontrolujte si prosím složku nevyžádané pošty, případně nás kontaktujte na telefon 775 906 870.

Kapacita, platba a storno podmínky

Počet posluchačů je omezen. Po naplnění kapacity nemohou být další objednávky přijímány. Úhrada proběhne převodem na základě zálohové faktury. Zrušíte-li svou účast e-mailem do 8 hodin v den před konáním webináře, zaplacený poplatek Vám bude vrácen v plné výši. 

Cena

Cena za dvoudenní školení od 9 do 16 hodin (výuka bude rozdělena do čtyřech bloků). Spolu s účastí na školení získáte i 30% slevu na 3 další školení konané v následujících 6 měsících.

 • 1975 Kč bez DPH, tzn. 2390 Kč včetně DPH  
Místo konání

Online školení.

Organizátor školení
ECONOMIS CZ s.r.o.
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Bartušková - daňová poradkyně a certifikovaná účetní
telefon: 775 906 870, e-mail: info@economis.cz, informace a on-line objednávky: www.economis.cz
fakturační adresa: Finské domky 1385/71, 747 14 Ludgeřovice
IČ: 29462771, DIČ: CZ29462771, Spisová značka obchodního rejstříku: C 55271 vedená u Krajského soudu v Ostravě