ECONOMIS - ŠKOLENÍ ÚČETNICTVÍ A DANÍ, KURZY, SEMINÁŘE
Tento web používá k analýze návštěvnosti a poskytování funkcí sociálních médií soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

Webinář "Důležité změny v mzdové a personální oblasti, Izolačka, Dovolená ve složitějších případech"


Číslo školení: 2113- Objednávka zde
Datum: 15.03.2021, 9.00 – 13.00h (včetně jedné přestávky)
Lektor: Zdeněk Křížek, specialista na mzdovou a personální problematiku

Program

Webinář má za cíl informovat posluchače o aktuálních změnách ve mzdové a personální oblasti, dále bude pozornost věnována  stanovení nároku na dovolenou ve složitějších případech. Posluchači obdrží podrobné studijní podklady s řadou praktických příkladů.

AKTUÁLNÍ INFORMACE A ZMĚNY

 • Mimořádný příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě ve výši 370 Kč tzv. Izolačka - podepsáno prezidentem 5.3.2021, účinné již od 1.3.2021
  • pravidla pro poskytování a výpočet
  • povinnosti a nároky zaměstnavatelů
  • příklady
 • Povinné testování ve firmách - zatím povinné pro zaměstnavatele s 50 a více zaměstnanci, je však plánováno další rozšíření
  • povinnosti zaměstnavatelů
  • nároky zaměstnavatelů
  • sankce
 • Doba trvání programu ANTIVIRUS
  • příspěvek pro zaměstnavatele, návrh na nový program KURZARBEIT,
 • Krizové ošetřovné
  • další důležité informace, doba trvání, různé varianty, postupy zaměstnavatele a zaměstnance,
 • Usnesení vlády od 15.2. o zajištění pracovně lékařských prohlídkách
  • další důležité postupy při zajištění vstupních, periodických a mimořádných prohlídkách
 • Změny při poskytování kompenzačního bonusu
  • nová částka 1 000 Kč zpětně od 1.2. pro OSVČ, malé s.r.o, a dohodáře,
 • Snaha zavést povinnost oznamovat do 8 dnů nástup a ukončení zaměstnání realizovaného na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti 
 • Snaha zavést povinnost zaměstnavatele hlásit všechna nová pracovní místa
 • Další aktuální informace k datu konání webináře

DOVOLENÁ VE SLOŽITĚJŠÍCH PŘÍPADECH

 • Výměra dovolené
  • Základní výměra dovolené, výměra u zaměstnanců zaměstnavatelů uvedených v § 109, výměra dovolené u pedagogů, tzv. další benefitní dovolená – kolektivní smlouva, vnitřní firemní předpis.
 • Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část
  • Podmínky nároku na dovolenou v rámci kalendářního roku – existence pracovního poměru – délka trvání, navazování pracovních poměrů a vliv na délku dovolené. Více pracovních poměrů u jednoho zaměstnavatele. Výpočet délky dovolené – týdenní pracovní doba a její zásadní vliv na výpočet dovolené, podmínky nároku na výpočet poměrné části dovolené, změna týdenní pracovní doby během kalendářního roku. Zjištění průměrné délky týdenní pracovní doby při změnách úvazku. Zásadní principy zaokrouhlování dovolené. Řada ukázek výpočtu délky dovolené.
 • Dodatková dovolená
  • Kategorie zaměstnanců, kterým náleží dodatková dovolená. Jasný výčet prací zvlášť obtížných podle § 215 Zákoníku práce. Nové okruhy rizikových prací. Délka dodatkové dovolené a její výpočet. Čerpání dodatkové dovolené. Názorné příklady.
 • Doby, které se považují jako doba odpracovaná
  • Překážky v práci na straně zaměstnanců, zaměstnavatelů. Dávky nemocenského pojištění a jejich zápočet pro nárok na roční dovolenou, dlouhodobá pracovní neschopnost, pracovní úraz. Mateřská dovolená, jako doba odpracovaná. Rodičovská dovolená a její zápočet. Mateřská dovolená z roku do roku. Dovolená, jako doba odpracovaná a její vliv na výpočet dovolené. Zásadní příklady výpočtu u těchto specifických situací.
 • Samotné čerpání dovolené, náhrada za dovolenou
  • Plánování a rozvrh čerpání dovolené, určování čerpání dovolené zaměstnavatelem zaměstnanci, určení čerpání dovolené bezprostředně po skončení mateřské dovolené, hromadné čerpání dovolené, převod dovolené z roku do roku – zásadní novinky, čerpání dovolené v den státem uznaného svátku – nové možnosti, přerušení dovolené – nemoc, ošetřovné, karanténa, atd. Případy, kdy dojde k přečerpání dovolené a jak řešit tyto případné přeplatky na dovolené. Kdy je možné poskytnout náhradu mzdy za nevyčerpanou dovolenou tzv. proplacení dovolené.
 • Krácení dovolené
  • Zásadní zúžení situace, kdy krátit dovolenou a to jen za neomluvenou absenci. Postup zaměstnavatele, při krácení dovolené pro neomluvenou absenci. O kolik hodin se krátí dovolené od roku 2021. Principy, které musí zaměstnavatel dodržet při krácení dovolené.
 • Závěr a odpovědi na dotazy posluchačů 
Proč zvolit webinář?
 • seznámíte se s aktuálními informacemi z bezpečí domova či kanceláře
 • ušetříte čas a náklady na cestování
 • podklady ke školení získáte v elektronické podobě před webinářem
 • lektorovi můžete pokládat během školení dotazy prostřednictvím chatu, případně je poslat předem na e-mail: info@economis.cz
 • následně si můžete znovu opakovaně přehrát záznam webináře
Objednávka

Školení můžete objednat online zde.

Technická stránka připojení na webinář

Pro účast na webináři potřebujete pouze obvykle vybavený počítač s reproduktorem nebo sluchátky, aktuální webový prohlížeč (Chrome nebo Mozzila Firefox)  a internetové připojení.

Na webinář se připojíte jednoduše prostřednictvím odkazu, který Vám zašleme e-mailem. E-mail s odkazem obdržíte nejpozději do 12 hodin v den před konáním webináře na e-mailovou adresu, jež jste uvedli v objednávce. Jestliže Vám do uvedené doby e-mail s odkazem nepřijde, zkontrolujte si prosím složku nevyžádané pošty, případně nás kontaktujte na telefon 775 906 870.

Kapacita, platba a storno podmínky

Počet posluchačů je omezen. Po naplnění kapacity nemohou být další objednávky přijímány. Úhrada proběhne převodem na základě zálohové faktury. Zrušíte-li svou účast e-mailem do 8 hodin v den před konáním webináře, zaplacený poplatek Vám bude vrácen v plné výši.   

Cena

Školení od 9.00 do 13.00 hodin, v ceně školení je záznam, který budou mít posluchači k dispozici pro opakované přehrání po dobu 4 týdnů

 • 790 bez DPH, tzn. 956 Kč včetně DPH 
Místo konání

Online školení.

Organizátor školení
ECONOMIS CZ s.r.o.
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Bartušková - daňová poradkyně a certifikovaná účetní
telefon: 775 906 870, e-mail: info@economis.cz, informace a on-line objednávky: www.economis.cz
fakturační adresa: Finské domky 1385/71, 747 14 Ludgeřovice
IČO: 29462771, DIČ: CZ29462771, Spisová značka obchodního rejstříku: C 55271 vedená u Krajského soudu v Ostravě