Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

Záznam "Účetní závěrka ve vazbě na Daň z příjmů právnických osob - postupy, změny, přiznán"


Číslo školení: 82205- Objednávka zde
Základní informace: Délka záznamu je cca 4,5 hodiny, webinář proběhl 18.1.2022. Posluchači obdrží podrobné studijní podklady.
Doba pro přehrání záznamu: Záznam si můžete přehrát opakovaně po dobu 4 týdnů od platby, nejpozději však do 28.2.2022.
Lektor: Ing. Dagmar Procházková, auditorka a Ing. Christian Žmolík, daňový poradce

Program
Školení bude zaměřeno na daň z příjmů právnických osob a účetní závěrku podnikatelských subjektů účtujících v podvojném účetnictví. Cílem školení je podat komplexní výklad k dané problematice včetně vzájemných vazeb. Posluchači budou seznámení se změnami legislativy.
 • Poslední vývoj v oblasti daně z příjmů právnických osob - změny a jejich dopad do praxe
  • zvýšení limitu u hmotného majetku
  • zrušení kategorie nehmotného majetku
  • mimořádné odpisy
  • příspěvek na stravování
  • zpětné uplatnění ztráty a další

 • Poslední vývoj v oblasti účetnictví podnikatelů - změny a jejich dopad do praxe
  • vypuštění omezení pro rozdělení zisku ze zákona o účetnictví
  • nová možnost zveřejnění účetní závěrky
 • Účetnictví podnikatelů – zařazení účetní jednotky do správné kategorie a dopad na rozsah účetní závěrky

 • Zdaňovací období - kdy se liší od kalendářního roku?

 • Úprava výsledku hospodaření na základ daně se zaměřením na problematické oblasti, příklady z praxe
  • Daňová uznatelnost nákladů

  • Zdaňované a nezdaňované výnosy

  • Částky snižující a zvyšující základ daně 

 • Na co pamatovat při výpočtu daně

 • Lhůty pro podání daňového přiznání - změny

 • Obsah řádků daňového přiznání- na co nezapomenout při vyplňování
 • Povinné a nepovinné části účetní závěrky a její zveřejnění 
  • rozvaha
  • výkaz zisku a ztráty
  • příloha
  • přehled o změnách vlastního kapitálu
  • přehled o peněžních tocích
  • nová možnost zveřejnění účetní závěrky

 • Povinnost sestavení výroční zprávy
Proč zakoupit záznam?
 • seznámíte se s aktuálními informacemi z pohodlí a bezpečí domova či kanceláře za výhodnou cenu
 • ušetříte čas a náklady na cestování
 • podklady ke školení získáte v elektronické podobě
 • záznam si můžete přehrát opakovaně 
Objednávka

Školení můžete objednat online zde.

 Cena
 • 890 bez DPH, tzn. 1077 Kč včetně DPH 
Místo konání

Online školení.

Organizátor školení
ECONOMIS CZ s.r.o.
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Bartušková - daňová poradkyně a certifikovaná účetní
telefon: 775 906 870, e-mail: info@economis.cz, informace a on-line objednávky: www.economis.cz
fakturační adresa: Finské domky 1385/71, 747 14 Ludgeřovice
IČO: 29462771, DIČ: CZ29462771, Spisová značka obchodního rejstříku: C 55271 vedená u Krajského soudu v Ostravě