Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

Webinář "Účetnictví pro začátečníky" (dvoudenní školení)


Číslo školení: 92223- Objednávka zde
Datum: 8-9.9.2022, 9.00 – 13 hod.
Lektor: Ing. Lenka Bartušková, daňová poradkyně a certifikovaná účetní 

Program

Školení je určeno začínajícím účetním. Problematika bude systematicky vysvětlena od úplných základů. Posluchači budou seznámení s principy účtování, pravidly pro účetní zápisy a se základními informacemi o jednotlivých účtových třídách. Posluchači získají přehled o tom, co je potřeba řešit v běžné účetní praxi a jaký je vztah mezi účetní a daňovou oblastí.  Pro lepší pochopení problematiky bude výklad doprovázen řadou příkladů. Během celého webináře bude věnován dostatečný prostor odpovědím na dotazy posluchačů. Posluchači obdrží podrobné studijní podklady.

 • Úvod do účetnictví
  • základní pojmy a principy, právní úprava účetnictví

 • Jak účtujeme
  • aktivní a pasivní účty, podvojnost
  • účetní doklady, účetní zápisy, účetní sestavy

 • Základní informace k jednotlivým účtovým třídám a související problematice
  • Peněžní prostředky a krátkodobý finanční majetek
  • Dlouhodobý majetek
  • Zásoby
  • Pohledávky a závazky
  • Časové rozlišení aktiv a pasiv
  • Rezervy
  • Vlastní kapitál
  • Náklady a výnosy
  • Výsledek hospodaření 
  • Účetní výkazy
 • Diskuse a odpovědi na dotazy
Proč zvolit webinář?
 • seznámíte se s aktuálními informacemi z bezpečí domova či kanceláře
 • ušetříte čas a náklady na cestování
 • podklady ke školení získáte v elektronické podobě před webinářem
 • lektorovi můžete pokládat během školení dotazy 
 • následně si můžete znovu opakovaně přehrát záznam webináře po dobu 2 měsíců
Objednávka

Školení můžete objednat online zde.

Technická stránka připojení na webinář

Pro účast na webináři potřebujete pouze obvykle vybavený počítač s reproduktorem nebo sluchátky, aktuální webový prohlížeč (Chrome nebo Mozzila Firefox)  a internetové připojení.

Na webinář se připojíte jednoduše prostřednictvím odkazu, který Vám zašleme e-mailem. E-mail s odkazem obdržíte nejpozději do 12 hodin v den před konáním webináře na e-mailovou adresu, jež jste uvedli v objednávce. Jestliže Vám do uvedené doby e-mail s odkazem nepřijde, zkontrolujte si prosím složku nevyžádané pošty, případně nás kontaktujte na telefon 775 906 870.

Kapacita, platba a storno podmínky

Počet posluchačů je omezen. Po naplnění kapacity nemohou být další objednávky přijímány. Úhrada proběhne převodem na základě zálohové faktury. Zrušíte-li svou účast nejpozději 1 pracovní den před datem konání webináře, zaplacený poplatek Vám bude vrácen v plné výši. Zrušíte-li sovu účast méně než 1 pracovní den před konáním webináře, máte možnost si vybrat jako náhradu jiné školení. Webináře se může místo Vás zúčastniti náhradník.

Cena

Vyberte si variantu, která Vám nejlépe vyhovuje (volbu provedete v online objednávce).

Varianta A: 1980 Kč bez DPH, tzn. 2396 Kč včetně DPH 
Cena zahrnuje: dvoudenní webinář od 9 do 13 hodin, studijní podklady, přístup k záznamu po dobu 2 měsíců.

Varianta B: 2280 Kč bez DPH, tzn. 2759 Kč včetně DPH 
Cena zahrnuje: dvoudenní webinář od 9 do 13 hodin, studijní podklady, přístup k záznamu po dobu 2 měsíců, individuální konzultace v celkové délce 30 minut po dobu 2 měsíců.

Varianta C: 2380 Kč bez DPH, tzn. 2 880 Kč včetně DPH 
Cena zahrnuje: dvoudenní webinář od 9 do 13 hodin, studijní podklady, přístup k záznamu po dobu 2 měsíců, individuální konzultace v celkové délce 45 minut po dobu 2 měsíců.

Studijní podklady zasíláme elektronicky nejpozději den před konáním školení.

Místo konání

Online školení.

Organizátor školení
ECONOMIS CZ s.r.o.
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Bartušková - daňová poradkyně a certifikovaná účetní
telefon: 775 906 870, e-mail: info@economis.cz, informace a on-line objednávky: www.economis.cz
fakturační adresa: Finské domky 1385/71, 747 14 Ludgeřovice
IČO: 29462771, DIČ: CZ29462771, Spisová značka obchodního rejstříku: C 55271 vedená u Krajského soudu v Ostravě