Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

Webinář "Účetní závěrka pro začátečníky a mírně pokročilé"


Číslo školení: 92407- Objednávka zde
Datum: 28.02.2024, 9.00 – 13.00h 
Lektor: Ing. Lenka Bartušková, daňová poradkyně a certifikovaná účetní (ACCA)

Program

Cílem webináře je seznámit posluchače s operacemi, které je nezbytné provést pro správné sestavení účetní závěrky. Výklad bude doprovázen praktickými příklady. Posluchači obdrží podrobné podklady.

 • Druhy účetní závěrky
  • Řádná
  • Mimořádná
  • Mezitímní
 • Náležitosti a rozsah účetní závěrky v závislosti na kategorii účetní jednotky a povinném auditu
  • Rozvaha
  • Výkaz zisku a ztráty
  • Příloha
  • Přehled o peněžních tocích
  • Přehled o změnách vlastního kapitálu
 • Zveřejňování účetní závěrky
 • Na co je nutné pamatovat před sestavením účetní závěrky
  • Časové rozlišení
  • Dohadné položky
  • Rezervy
  • Opravné položky
  • Kurzové rozdíly
  • Inventarizace a další
 • Odpovědi na dotazy

Objednávka

Školení můžete objednat on-line zde.

Technická stránka připojení na webinář

Pro účast na webináři potřebujete pouze obvykle vybavený počítač s reproduktorem nebo sluchátky, aktuální webový prohlížeč (Chrome nebo Mozzila Firefox)  a internetové připojení.

Na webinář se připojíte jednoduše prostřednictvím odkazu, který Vám zašleme e-mailem. E-mail s odkazem obdržíte nejpozději do 12 hodin v den před konáním webináře na e-mailovou adresu, jež jste uvedli v objednávce. Jestliže Vám do uvedené doby e-mail s odkazem nepřijde, zkontrolujte si prosím složku nevyžádané pošty, případně nás kontaktujte na telefon 775 906 870.

Kapacita, platba a storno podmínky

Počet posluchačů je omezen. Po naplnění kapacity nemohou být další objednávky přijímány. Úhrada proběhne převodem na základě zálohové faktury. Účast na webináři lze stornovat písemně. Zrušíte-li svou účast více než 1 pracovní den před datem konání webináře, záloha Vám bude vrácena v plné výši. Zrušíte-li sovu účast v kratší lhůtě před konáním webináře, máte možnost si vybrat jako náhradu jiný webinář ve stejné ceně. Webináře se může místo Vás zúčastniti náhradník.

Cena

1090 Kč bez DPH, tzn. 1319 Kč včetně DPH za školení od 9 do 13 hodin.

Cena zahrnuje:

 • studijní podklady (podklady zasíláme elektronicky nejpozději den před konáním školení),
 • videozáznam, který budete mít k dispozici pro opakované přehrání po dobu 4 týdnů.
Místo konání

Online školení.

Organizátor školení
ECONOMIS CZ s.r.o.
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Bartušková - daňová poradkyně a certifikovaná účetní
telefon: 775 906 870, e-mail: info@economis.cz, informace a on-line objednávky: www.economis.cz
fakturační adresa: Finské domky 1385/71, 747 14 Ludgeřovice
IČO: 29462771, DIČ: CZ29462771, Spisová značka obchodního rejstříku: C 55271 vedená u Krajského soudu v Ostravě