Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

Webinář "Účetnictví pro začínající" (dvoudenní školení)


Číslo školení: 92312- Objednávka zde
Datum: 26.-27.4.2023, 9.00 – 13.30 hod.
Lektor: Ing. Lenka Bartušková, daňová poradkyně a certifikovaná účetní 

Program

Školení je určeno začínajícím účetním. Problematika bude systematicky vysvětlena od úplných základů. Posluchači budou seznámení s principy účtování, pravidly pro účetní zápisy a se základními informacemi o jednotlivých účtových třídách. Posluchači získají přehled o tom, co je potřeba řešit v běžné účetní praxi a jaký je vztah mezi účetní a daňovou oblastí.  Pro lepší pochopení problematiky bude výklad doprovázen řadou příkladů. Během celého webináře bude věnován dostatečný prostor odpovědím na dotazy posluchačů. Posluchači obdrží podrobné studijní podklady. Na školení pro začátečníky mohou posluchači navázat školením pro mírně pokročilé, které proběhne 10.-11.5.2023.

 • Úvod do účetnictví
  • základní pojmy a principy, právní úprava účetnictví

 • Jak účtujeme
  • aktivní a pasivní účty, podvojnost
  • účetní doklady, účetní zápisy, účetní sestavy

 • Základní informace k jednotlivým účtovým třídám a související problematice
  • Peněžní prostředky a krátkodobý finanční majetek
  • Dlouhodobý majetek
  • Zásoby
  • Pohledávky a závazky
  • Časové rozlišení aktiv a pasiv
  • Rezervy
  • Vlastní kapitál
  • Náklady a výnosy
  • Výsledek hospodaření 
  • Účetní výkazy
 • Diskuse a odpovědi na dotazy
Proč zvolit webinář?
 • seznámíte se s aktuálními informacemi z bezpečí domova či kanceláře
 • ušetříte čas a náklady na cestování
 • podklady ke školení získáte v elektronické podobě před webinářem
 • lektorovi můžete pokládat během školení dotazy 
 • následně si můžete znovu opakovaně přehrát záznam webináře po dobu 2 měsíců
Objednávka

Školení můžete objednat online zde.

Technická stránka připojení na webinář

Pro účast na webináři potřebujete pouze obvykle vybavený počítač s reproduktorem nebo sluchátky, aktuální webový prohlížeč (Chrome nebo Mozzila Firefox)  a internetové připojení.

Na webinář se připojíte jednoduše prostřednictvím odkazu, který Vám zašleme e-mailem. E-mail s odkazem obdržíte nejpozději do 12 hodin v den před konáním webináře na e-mailovou adresu, jež jste uvedli v objednávce. Jestliže Vám do uvedené doby e-mail s odkazem nepřijde, zkontrolujte si prosím složku nevyžádané pošty, případně nás kontaktujte na telefon 775 906 870.

Kapacita, platba a storno podmínky

Počet posluchačů je omezen. Po naplnění kapacity nemohou být další objednávky přijímány. Úhrada proběhne převodem na základě zálohové faktury. Zrušíte-li svou účast nejpozději 1 pracovní den před datem konání webináře, zaplacený poplatek Vám bude vrácen v plné výši. Zrušíte-li sovu účast méně než 1 pracovní den před konáním webináře, máte možnost si vybrat jako náhradu jiné školení. Webináře se může místo Vás zúčastniti náhradník.

Cena

1980 Kč bez DPH, tzn. 2396 Kč včetně DPH 

Cena zahrnuje: dvoudenní webinář od 9 do 13.30 hodin, studijní podklady, přístup k záznamu po dobu 2 měsíců. Studijní podklady zasíláme elektronicky nejpozději den před konáním školení.

Místo konání

Online školení.

Organizátor školení
ECONOMIS CZ s.r.o.
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Bartušková - daňová poradkyně a certifikovaná účetní
telefon: 775 906 870, e-mail: info@economis.cz, informace a on-line objednávky: www.economis.cz
fakturační adresa: Finské domky 1385/71, 747 14 Ludgeřovice
IČO: 29462771, DIČ: CZ29462771, Spisová značka obchodního rejstříku: C 55271 vedená u Krajského soudu v Ostravě