Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

Webinář "Novela zákoníku práce v personální a mzdové oblasti 2023/2024 - dohody a další"


Číslo školení: 92323- Objednávka zde
Datum: 17.10.2023, 9.00 – 14.00h 
Lektor: Zdeněk Křížek, odborník na mzdovou a personální oblast
Školení je obsazeno, můžete si objednat videozáznam.

Program

Cílem školení je seznámit posluchače s významnými změnami v oblasti zákoníku práce pro rok 2023 a  2024. U většiny změn  se očekává účinnost od 1.10.2023 (prezident již novelu podepsal, čeká se pouze na publikaci ve sbírce), u zbytku od 1.1.2024. Vysvětleny budou zásadní dopady pro zaměstnavatele, ale i zaměstnance. Posluchači obdrží podrobné studijní podklady. Zmíněny budou i další aktuality ze mzdové a personální oblasti.

1)   Základní seznámení s novelou Zákoníku práce v rámci zásadních a parametrických změn. 
Pracovní smlouva a její obsah, informování o obsahu pracovního poměru, elektronické doručování písemností – digitalizace v oblasti personálního ukládání dat. 

2)   Zásadní změny v uzavírání dohod o provedení práce a pracovní činnosti.
Porovnání právní úpravy výkonu práce u zaměstnávání zaměstnanců činných mimo pracovní poměr před novelou a po novele. Dovolená a další nové nároky zaměstnanců činných na základě DPP a DPČ, kdy se právní úprava přiblíží nárokům zaměstnanců činných na základě pracovního poměru. Příklady a celá řada ukázek v rámci porovnání současné a budoucí právní úpravy.

3)   Změny u vysílání zaměstnanců do zahraničí. 

4)   Novinky pro zaměstnance pracující mimo pracoviště zaměstnavatele (práce z domova).
Uzavření dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o výkonu práce z domova. Obsah této dohody. Vytvoření podmínek pro výkon mimo pracoviště zaměstnavatele. Zásady bezpečnosti práce. Zpracování zásady dodržení ochrany osobních a jiných dat zaměstnavatele a zaměstnance. Náhrada zaměstnanci v souvislosti se zvýšenou režií na energie, které vzniknou zaměstnanci s výkonem práce z domova. Plnění pracovních úkolů – tzv. odváděcí období….. . Doporučený vzor uzavření dohody o výkonu práce z domova. 

5)   Práce a skloubení osobního volna v rámci péče o rodinu.
Změny v oblasti čerpání rodičovské dovolené, její délky, výše, střídání péče o dítě matka – otec, otec-matka. Umožnění kratší pracovní doby z důvodu péče o dítě, děti. 

6)   Další úpravy v Zákoníku práce – informování o obsahu pracovního poměru a dohody o provedení práce a pracovní činnosti.

7)   Ještě k zaměstnávání uprchlíků – Ukrajina v souvislosti s udělením (prodloužením víza) o udělení dočasné ochrany až do 31.3.2024.
Prodloužení víza a zásady dodržení termínu k získání prodloužení víza do 31.3.2024. Další možné zaměstnávání těchto uprchlíků, uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou, případně ukončení pracovněprávních vztahů, pokud není uděleno prodloužení víza. Rizika zaměstnávání uprchlíků prostřednictvím agentur práce. Co by měl vyžadovat uživatel na agentuře práce, a další zásady při agenturním zaměstnávání, a to nejen cizinců.  Hlášení nepojištěných uprchlíků činných na základě DPP a DPČ na místně příslušnou OSSZ.  Změny ve výplatách sociálních dávek pro uprchlíky a dopady těchto změn na zaměstnavatele. Hlášení případných příjmů uprchlíků u zaměstnavatele na příslušný Úřad práce, s účinností od 1.7.2023.

8)   Zákon o ochraně oznamovatelů účinný od 1.8.2023 – whistleblowing.
Základní důležité informace k této problematice – vzor doporučeného vnitřního předpisu.

9)   Další aktuality k datu konání webináře.

10) Odpovědi na dotazy.

Objednávka

Školení můžete objednat on-line zde.

Technická stránka připojení na webinář

Pro účast na webináři potřebujete pouze obvykle vybavený počítač s reproduktorem nebo sluchátky, aktuální webový prohlížeč (Chrome nebo Mozzila Firefox)  a internetové připojení.

Na webinář se připojíte jednoduše prostřednictvím odkazu, který Vám zašleme e-mailem. E-mail s odkazem obdržíte nejpozději do 12 hodin v den před konáním webináře na e-mailovou adresu, jež jste uvedli v objednávce. Jestliže Vám do uvedené doby e-mail s odkazem nepřijde, zkontrolujte si prosím složku nevyžádané pošty, případně nás kontaktujte na telefon 775 906 870.

Kapacita, platba a storno podmínky

Počet posluchačů je omezen. Po naplnění kapacity nemohou být další objednávky přijímány. Úhrada proběhne převodem na základě zálohové faktury. Účast na webináři lze stornovat písemně. Zrušíte-li svou účast více než 1 pracovní den před datem konání webináře, záloha Vám bude vrácena v plné výši. Zrušíte-li sovu účast v kratší lhůtě před konáním webináře, máte možnost si vybrat jako náhradu jiný webinář ve stejné ceně. Webináře se může místo Vás zúčastniti náhradník.

Cena

1090 Kč bez DPH, tzn. 1319 Kč včetně DPH za školení od 9 do 14 hodin.

Cena zahrnuje:

  • studijní podklady (podklady zasíláme elektronicky nejpozději den před konáním školení),
  • videozáznam, který budete mít k dispozici pro opakované přehrání po dobu 4 týdnů.
Místo konání

Online školení.

Organizátor školení
ECONOMIS CZ s.r.o.
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Bartušková - daňová poradkyně a certifikovaná účetní
telefon: 775 906 870, e-mail: info@economis.cz, informace a on-line objednávky: www.economis.cz
fakturační adresa: Finské domky 1385/71, 747 14 Ludgeřovice
IČO: 29462771, DIČ: CZ29462771, Spisová značka obchodního rejstříku: C 55271 vedená u Krajského soudu v Ostravě