Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

Webinář "Účetní závěrka, složitější účetní případy a připravované změny"


Číslo školení: 92325- Objednávka zde
Datum: 12.10.2023, 9.00 – 14.00h 
Lektor: Ing. Lenka Dvořáková, daňová poradkyně a místopředsedkyně Komory certifikovaných účetních

Program

Na webináři se zaměříme na správné postupy při sestavení účetní závěrky, včetně vazby na sestavení daňového přiznání a následného zaúčtování daně z příjmů. Pozornost bude věnována i složitějším účetním případům a změnám připravovaným pro rok 2024. Budete mít příležitost zeptat se na konkrétní oblasti, kde máte pochybnosti a budete upozorněni na nejčastější chyby, které se v praxi vyskytují. 

 • Úvod - informace k připravovaným změnám v účetní legislativě
  • cizí měna a kurzové rozdíly, vazba na daň z příjmů
 • Operace před uzavřením účetnictví
  • inventarizace
  • účtování o zásobách
  • ocenění aktiv
  • opravné položky a rezervy
  • účetní odpisy
  • odložená daň
  • časové rozlišení
 • Správné zaúčtování a vykázání významných chyb minulých účetních obdobích
 • Zohlednění dotací v účetní závěrce
 • Zobrazení DPH v účetní závěrce
 • Zjištění výsledku hospodaření s promítnutím do daňového přiznání
 • Co se děje v účetnictví a co se děje až v přiznání
 • Sestavení účetní závěrky, aneb správný rozsah rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přílohy, výkazu o peněžních tocích, výkazu o změnách ve vlastním kapitálu atd.
 • Odpovědi na dotazy posluchačů
Proč zvolit webinář?
 • seznámíte se s aktuálními informacemi z bezpečí domova či kanceláře
 • ušetříte čas a náklady na cestování
 • podklady ke školení získáte v elektronické podobě před webinářem (budou-li lektorem poskytnuty)
 • lektorovi můžete pokládat během školení dotazy prostřednictvím chatu, případně je poslat ve větším časovém předstihu na e-mail: info@economis.cz
 • následně si můžete znovu opakovaně přehrát záznam webináře
Objednávka

Školení můžete objednat on-line zde.

Technická stránka připojení na webinář

Pro účast na webináři potřebujete pouze obvykle vybavený počítač s reproduktorem nebo sluchátky, aktuální webový prohlížeč (Chrome nebo Mozzila Firefox)  a internetové připojení.

Na webinář se připojíte jednoduše prostřednictvím odkazu, který Vám zašleme e-mailem. E-mail s odkazem obdržíte nejpozději do 12 hodin v den před konáním webináře na e-mailovou adresu, jež jste uvedli v objednávce. Jestliže Vám do uvedené doby e-mail s odkazem nepřijde, zkontrolujte si prosím složku nevyžádané pošty, případně nás kontaktujte na telefon 775 906 870.

Kapacita, platba a storno podmínky

Počet posluchačů je omezen. Po naplnění kapacity nemohou být další objednávky přijímány. Úhrada proběhne převodem na základě zálohové faktury. Účast na webináři lze stornovat písemně. Zrušíte-li svou účast více než 1 pracovní den před datem konání webináře, záloha Vám bude vrácena v plné výši. Zrušíte-li sovu účast v kratší lhůtě před konáním webináře, máte možnost si vybrat jako náhradu jiný webinář ve stejné ceně. Webináře se může místo Vás zúčastniti náhradník.

Cena

1090 Kč bez DPH, tzn. 1319 Kč včetně DPH za školení od 9 do 14 hodin.

Cena zahrnuje:

 • studijní podklady (podklady zasíláme elektronicky nejpozději den před konáním školení),
 • videozáznam, který budete mít k dispozici pro opakované přehrání po dobu 2 týdnů.
Místo konání

Online školení.

Organizátor školení
ECONOMIS CZ s.r.o.
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Bartušková - daňová poradkyně a certifikovaná účetní
telefon: 775 906 870, e-mail: info@economis.cz, informace a on-line objednávky: www.economis.cz
fakturační adresa: Finské domky 1385/71, 747 14 Ludgeřovice
IČO: 29462771, DIČ: CZ29462771, Spisová značka obchodního rejstříku: C 55271 vedená u Krajského soudu v Ostravě