Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

Webinář "Daň z příjmů fyzických osob detailně - konsolidační balíček a další"


Číslo školení: 92333- Objednávka zde
Datum: 08.12.2023, 9.00 – 14.00h 
Lektor: Ing. Zuzana Rylová, Ph.D., daňová poradkyně
Toto školení je nabízeno buď v prezenční podobě, nebo online. Vyberte si podobu, která Vám nejlépe vyhovuje.  

Program

Cílem školení je předat posluchačům informace o změnách, které přinese konsolidační balíček do daně z příjmů fyzických osob. Dále se budeme věnovat problémovým oblastem, které je nezbytné znát pro správné sestavení daně z příjmů fyzických osob za rok 2023.

 • aktuální stav legislativy
  • zásadní změny ve zdanění fyzických osob od roku 2024
   • posun prahu 23 % daně z příjmů fyzických osob ze čtyřnásobku na trojnásobek průměrné mzdy
   • změny v oblasti daňových výjimek a zaměstnaneckých benefitů
   • změny v oblasti slevy na manžela/manželku, studenta
   • zrušení školkovného
   • další změny dle vývoje legislativy
 • rozsah daňové povinnosti v ČR rezidentů x nerezidentů (cizinců)
 • příjmy vyňaté z předmětu  daně a příjmy od daně osvobozené (prodej nemovitostí, movitých věcí, cenných papírů …).
 • příjmy ze samostatné činnosti (podnikání ve vlastním majetku, opravy x technické zhodnocení, uplatnění odpisů, škody na majetku, operace s pohledávkami, spolupracující osoby .... )
 • zdanění příjmů z nájmu (příjmy, uplatnění výdajů, příjmy ze spoluvlastnictví)
 • příjmy ostatní (z příležitostných činností , z prodeje majetku, uplatnění výdajů, přepočet zahraniční měny …)
 • příjmy ze zahraničí (ze závislé činnosti, příjmy zahrnované do samostatného základu daně)
 • odpočty od základu daně a slevy na dani
 • poplatník v paušálním režimu (paušální daň, překročení limitu příjmů a změna pásma, daňové přiznání…..)
 • zajímavé rozsudky, koordinační výbory, informace MF
 • odpovědi na dotazy.
Proč zvolit webinář?
 • seznámíte se s aktuálními informacemi z bezpečí domova či kanceláře
 • ušetříte čas a náklady na cestování
 • podklady ke školení získáte v elektronické podobě před webinářem 
 • lektorovi můžete pokládat během školení dotazy prostřednictvím chatu, případně je poslat předem na e-mail: info@economis.cz
 • následně si můžete znovu opakovaně přehrát záznam webináře
Objednávka

Školení můžete objednat online zde.

Technická stránka připojení na webinář

Pro účast na webináři potřebujete pouze obvykle vybavený počítač s reproduktorem nebo sluchátky, aktuální webový prohlížeč (Chrome nebo Mozzila Firefox)  a internetové připojení.

Na webinář se připojíte jednoduše prostřednictvím odkazu, který Vám zašleme e-mailem. E-mail s odkazem obdržíte nejpozději do 12 hodin v den před konáním webináře na e-mailovou adresu, jež jste uvedli v objednávce. Jestliže Vám do uvedené doby e-mail s odkazem nepřijde, zkontrolujte si prosím složku nevyžádané pošty, případně nás kontaktujte na telefon 775 906 870.

Kapacita, platba a storno podmínky

Počet posluchačů je omezen. Po naplnění kapacity nemohou být další objednávky přijímány. Úhrada proběhne převodem na základě zálohové faktury. Účast na webináři lze stornovat písemně. Zrušíte-li svou účast více než 1 pracovní den před datem konání webináře, záloha Vám bude vrácena v plné výši. Zrušíte-li sovu účast v kratší lhůtě před konáním webináře, máte možnost si vybrat jako náhradu jiný webinář ve stejné ceně.  Webináře se může místo Vás zúčastniti náhradník.

Cena

1090 bez DPH, tzn. 1319 Kč včetně DPH za školení od 9 do 14 hodin

Cena zahrnuje:

 • studijní podklady (podklady zasíláme elektronicky nejpozději den před konáním školení),
 • videozáznam, který budete mít k dispozici pro opakované přehrání po dobu 1 týdne.
Místo konání

Online školení.

Organizátor školení
ECONOMIS CZ s.r.o.
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Bartušková - daňová poradkyně a certifikovaná účetní
telefon: 775 906 870, e-mail: info@economis.cz, informace a on-line objednávky: www.economis.cz
fakturační adresa: Finské domky 1385/71, 747 14 Ludgeřovice
IČO: 29462771, DIČ: CZ29462771, Spisová značka obchodního rejstříku: C 55271 vedená u Krajského soudu v Ostravě