Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

Záznam "Mzdová a personální oblast 2024 - konsolidační balíček a další"


Číslo školení: 82403- Objednávka zde
Základní informace: délka čistého záznamu (bez přestávek): cca 4,5 hodiny, datum konání webináře: 15.1.2024. Posluchači obdrží studijní podklady.
Doba pro přehrání záznamu: záznam si můžete přehrát opakovaně po dobu 4 týdnů od platby, nejpozději do 31.03.2024.
Lektor: Zdeněk Křížek, odborník na mzdovou a personální oblast

Program

Cílem školení je předat posluchačům komplexní informace ke změnám ve mzdové a personální oblasti, které přinesl konsolidační balíček, ale i dalším změnám. Posluchači obdrží podrobné studijní podklady.


1) Změny v zákoníku práce 2024
Výše minimální nebo zaručené mzdy pro rok 2024 a dopady těchto změn do dalších právních předpisů. Připomenutí změn zákoníku práce účinných od 1.10.2023 se zaměřením na problémy z praxe. Dovolená u "dohodářů" od 1.1.2024 – výpočty a doporučené postupy. 

2) Změny v zákoně o zaměstnanosti 2024
Úřad práce a zaměstnavatel. Přivýdělek uchazeče o zaměstnání. Povinný podíl zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných a invalidů za rok 2023.  Povinnosti uživatelů při výkonu práce agenturního zaměstnance – zásadní změny zpřísnění podmínek pro činnost agentur práce, a agenturních zaměstnanců od roku 2024.   Povinná evidence  při zaměstnávání občanů EU a cizinců § 102. Změny v Zákoně o státní sociální podpoře a jeho dopady do Zákona o zaměstnanosti.  Nově posuzování nároku pro podporu v nezaměstnanosti. 

3) Osoby samostatně výdělečně činné od roku 2024
Zásadní nové postupy – navýšení plateb záloh a určování záloh ve vazbě na stanovení průměrné mzdy v národním hospodářství od roku 2024– hlavní a vedlejší činnost. Dobrovolná platba na nemocenské pojištění OSVČ.  Osoba samostatně výdělečně činná a platby záloh na zdravotní pojištěn. Zásadní změny při platbách paušální daně u OSVČ pro rok 2024.  Roční vyúčtování hospodaření OSVČ a nové určení záloh na důchodové pojištění a zdravotní pojištění. 

4) Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti za dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti v roce 2024
Nové redukční hranice pro výpočet náhrady. Zvláštní harmonogramy pracovní doby a poskytování náhrady. Nemoc u zaměstnanců činných na základě dohod mimo pracovní poměr a poskytování náhrady za prvních 14 dnů dočasné PN – určení fiktivního počtu hodin. Ukázky výpočtu náhrad mzdy, při dočasné pracovní neschopnosti. Návrat ke karenční době?

5) Novinky v zákoně o nemocenském pojištění od roku 2024
Nové redukční hranice pro zjištění denního redukčního vyměřovacího základu pro výpočet dávek nemocenského pojištění. Rozhodná výše příjmu pro posouzení vzniku účasti na nemocenském pojištění u zaměstnanců malého rozsahu.  

6) Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění v roce 2024
Sociální zabezpečení:
Nové navýšení pojistného na nemocenské pojištění u zaměstnanců od 1.1.2024 na 0,6% k pojistnému na důchodové pojištění 6,5%. Slevy na pojistném – praktické zkušenosti. Rekapitulace sazeb pojistného u jednotlivých kategorií – plátců a poplatníků pojistného. Nově od 1.1.2024 hlášení nepojištěných dohod na místně příslušnou OSSZ – bude-li tato právní úprava v rámci „ozdravného balíčku vlády“ schválena.  
Zdravotní pojištění:
Osoby bez zdanitelných příjmů a nové částky odvodu pojistného. Princip výpočtu z minimálního vyměřovacího základu. Dopočet do MVZ – parametrické změny. Osoby, za které platí pojistné stát a nové částky pojistného pro rok 2024.  Placení pojistného u zvláštních skupin pojištěnců – dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, pracovní poměr a malý rozsah, statutár, člen družstva, členové volebních komisí a přísedících a svědků u soudu. Doporučených vzory a prohlášení. Výkon práce ve státech EU a placení zdravotního pojištění. Tiskopisy a dokladovost o platbách pojistného ve státech EU po skončení výkonu práce ve státě EU. 
 
7) Srážky ze mzdy, platu nebo odměny od roku 2024
Nový výpočet srážek od roku 2024 – nezabavitelné částky, výpočtová základna pro určení jednotlivých třetin a rekapitulace vývoje výpočtu za uplynulý rok 2023. Změny u insolvenčního Zákona – zkrácení splátkového kalendáře a další parametrické novinky.  Příklady nových výpočtů srážek od roku 2024.
 
8) Daň z příjmu – závislá činnost a rok 2024
Změny v § 6 – příjmy podléhající zdanění, příjmy ze závislé činnosti, které nejsou předmětem daně, a příjmy osvobození od daně, - benefity, které již nejsou osvobozené o zdanění. Daň zálohová a daň zvláštní sazbou daně – srážková. Zrušení několika slev od roku 2024 a výše daňového zvýhodnění.  Nově – částka od které příjem podléhá již progresivní dani 23%.  Kdo může podepsat Prohlášení poplatníka – tiskopis vzor č. 26. 

9) Důchodová problematika v roce 2024 – kompletní změny základní výčet..
Výpočet důchodu na rok 2024. Zásadní změny  pro uplatnění možnosti žádat o předčasný důchod, valorizace, potřebná doba odpracování pro nárok na starobní důchod, a další výčet zásadních změn u jednotlivých důchodů.  Institut před důchodu a jeho úpravy. Náhradní doby započitatelné pro výpočet nároku na důchod. Podávání žádostí o důchod. 

10) Další případné novinky podle vývoje legislativy ke dni uskutečnění školení

Náhrady cestovních výdajů – nové výše stravného tuzemského, zahraničního, dopady na poskytování případného stravenkového paušálu. Průměrné ceny pohonných hmot v průběhu roku 2023 a od roku 2024. Pojem referentské motorové vozidlo. Používání motorového vozidla zaměstnavatele zaměstnancem i pro soukromé účely a dopady do výše vyměřovacího základu. Další aktuality dle vývoje legislativy.

Proč zakoupit záznam?
  • seznámíte se s aktuálními informacemi z pohodlí a bezpečí domova či kanceláře za výhodnou cenu
  • ušetříte čas a náklady na cestování
  • podklady ke školení získáte v elektronické podobě
  • záznam si můžete přehrát opakovaně 
Technická stránka 

Záznam si můžete přehrát opakovaně prostřednictvím odkazu, který Vám zašleme po zaplacení zálohové faktury e-mailem. Pro přehrání videozáznamu nepotřebujete speciální program, stačí obvykle vybavený počítač s reproduktorem nebo sluchátky a internetové připojení. 

Objednávka

Školení můžete objednat online zde.

 Cena

1090 Kč bez DPH, tzn. 1319 Kč včetně DPH 

Cena zahrnuje:

  • studijní podklady (budou Vám zaslány elektronicky spolu s přístupem k záznamu),
  • videozáznam, který budete mít k dispozici pro opakované přehrání po dobu 4 týdnů od platby.
Místo konání

Internet.

Organizátor školení
ECONOMIS CZ s.r.o.
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Bartušková - daňová poradkyně a certifikovaná účetní
telefon: 775 906 870, e-mail: info@economis.cz, informace a on-line objednávky: www.economis.cz
fakturační adresa: Finské domky 1385/71, 747 14 Ludgeřovice
IČO: 29462771, DIČ: CZ29462771, Spisová značka obchodního rejstříku: C 55271 vedená u Krajského soudu v Ostravě