Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

Webinář "Složitější účetní případy v příkladech (včetně vazby na daně) a připravované změny"


Číslo školení: 92410- Objednávka zde
Datum: 16.05.2024, 9.00 – 14.00h 
Lektorka: Ing. Lenka Dvořáková, daňová poradkyně a místopředsedkyně Komory certifikovaných účetních

Program

V úvodu školení budou posluchači upozorněni na připravované změny v oblasti účetnictví, jejichž účinnost se předpokládá od 1.1.2025. Připomeneme si změny pro rok 2024 a jejich dopad do praxe. Dále se budeme věnovat složitějším účetním případům a jejich daňovým dopadům. Součástí školení bude i návod na řešení již vzniklých nesprávností.

 • Aktuální informace k účetní legislativě a interpretacím Národní účetní rady
  • připravované změny v oblasti účetnictví a přehled aktuálního legislativního vývoje,
  • funkční měna a očekávané problémy v praxi,
  • definice čistého obratu a dopady do nejbližší účetní závěrky,
  • právní úprava výroční zprávy a zprávy o daních z příjmů,
  • změny v kategorizaci účetních jednotek,
  • aktuální vývoj interpretací NÚR, např. I-49 Vykazování a oceňování cenin,
 • komplikace a složitosti při naplňování věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví,
 • nejčastější chyby v oblasti odpisování, nesprávnosti z nich plynoucí a jak na opravu chyb v minulosti vzniklých,
 • průběžné změny odpisových plánů v průběhu odpisování,
 • opravné položky pod drobnohledem, účetní a daňové dopady opravných položek,
 • obtížnosti při stanovení výše opravné položky k aktivu (nejen k pohledávkám),
 • opravné položky tvořené k aktivu, které je odpisováno,
 • úhrady pohledávek po již provedeném odpisu, zaúčtování částečné či plné úhrady, daňové souvislosti,
 • cizí měna jako komplikace – opravné položky k cizoměnovým pohledávkám, časové rozlišení, rezervy aj.,
 • odložená daň a její praktické uchopení – tvorba, dopady změn (nejen) daňových sazeb, srovnávací údaje v účetní závěrce,
 • účtování dotací, správný okamžik a způsob účtování, daňové dopady,
 • operace ve vlastním kapitálu,
 • odpovědi na dotazy posluchačů.
Objednávka

Školení můžete objednat on-line zde.

Technická stránka připojení na webinář

Pro účast na webináři potřebujete pouze obvykle vybavený počítač s reproduktorem nebo sluchátky, aktuální webový prohlížeč (Chrome nebo Mozzila Firefox)  a internetové připojení.

Na webinář se připojíte jednoduše prostřednictvím odkazu, který Vám zašleme e-mailem. E-mail s odkazem obdržíte nejpozději do 12 hodin v den před konáním webináře na e-mailovou adresu, jež jste uvedli v objednávce. Jestliže Vám do uvedené doby e-mail s odkazem nepřijde, zkontrolujte si prosím složku nevyžádané pošty, případně nás kontaktujte na telefon 775 906 870.

Kapacita, platba a storno podmínky

Počet posluchačů je omezen. Po naplnění kapacity nemohou být další objednávky přijímány. Úhrada proběhne převodem na základě zálohové faktury. Účast na webináři lze stornovat písemně. Zrušíte-li svou účast více než 1 pracovní den před datem konání webináře, záloha Vám bude vrácena v plné výši. Zrušíte-li sovu účast v kratší lhůtě před konáním webináře, máte možnost si vybrat jako náhradu jiný webinář ve stejné ceně. Webináře se může místo Vás zúčastniti náhradník.

Cena

1090 Kč bez DPH, tzn. 1319 Kč včetně DPH za školení od 9 do 14 hodin.

Cena zahrnuje:

 • studijní podklady (podklady zasíláme elektronicky nejpozději den před konáním školení),
 • videozáznam, který budete mít k dispozici pro opakované přehrání po dobu 2 týdnů.
Místo konání

Online školení.

Organizátor školení
ECONOMIS CZ s.r.o.
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Bartušková - daňová poradkyně a certifikovaná účetní
telefon: 775 906 870, e-mail: info@economis.cz, informace a on-line objednávky: www.economis.cz
fakturační adresa: Finské domky 1385/71, 747 14 Ludgeřovice
IČO: 29462771, DIČ: CZ29462771, Spisová značka obchodního rejstříku: C 55271 vedená u Krajského soudu v Ostravě