Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

Záznam
Záznam "Novela zákoníku práce + zákon ochraně oznamovatelů"

Přednášející: Ing. Tomáš Smutný, specialista na mzdovou a personální oblast

Objednat... Více informací...
Záznam
Záznam "DPH ve vazbě na účetnictví"

Přednášející: Ing. Fitříková, daňová poradkyně a Ing. Procházková, auditorka

Objednat... Více informací...
Záznam
Záznam "Srážky ze mzdy, exekuce, insolvence"

Přednášející: Ing. Tomáš Smutný, specialista na mzdovou a personální oblast

Objednat... Více informací...
Záznam
Záznam "Mzdové účetnictví pro začátečníky a mírně pokročilé" (dvoudenní školení)

Přednášející: Mgr. Květa Kupčáková, manažerka oddělení lidských zdrojů a mezd

Objednat... Více informací...
Záznam
Záznam "DPH od základů"

Přednášející: Ing. Lenka Dvořáková, daňová poradkyně a certifikovaná účetní

Objednat... Více informací...
Záznam
Záznam "DPH a zahraničí se zaměřením na e-commerce"

Přednášející: Marek Reinoha, poradce v oblasti DPH, cel a unijního obchodu

Objednat... Více informací...
Záznam
Záznam "Účetnictví pro začínající"

Přednášející: Ing. Lenka Bartušková, daňová poradkyně a certifikovaná účetní

Objednat... Více informací...
Záznam
Záznam "Pracovní právo od základů"

Přednášející: JUDr. Jaroslav Stránský, odborník na pracovněprávní problematiku

Objednat... Více informací...
Záznam
Záznam "Účetnictví pro mírně pokročilé"

Přednášející: Ing. Lenka Bartušková, daňová poradkyně a certifikovaná účetní

Objednat... Více informací...

Školení, která již byla realizována

?>
Záznam "Účetní závěrka pro začátečníky a mírně pokročilé"
?>
Záznam "Daň z příjmů fyzických osob - změny a přiznání"
?>
Záznam "Zdaňování mezd i benefitů v roce 2023 a roční zúčtování"
?>
Záznam "Daňové přiznání právnických osob a účetní závěrka za rok 2022"
?>
Záznam "Změny ve mzdové a personální oblasti v roce 2023"
?>
Záznam "Změny a aktuality - daně z příjmů... "
?>
Záznam "DPH - změny pro rok 2023 a aktuální problémy"
?>
Záznam "Nemocenské, důchodové pojištění a pojistné na soc. zabezpečení 2023"
?>
Záznam "Mzdová a personální oblast v roce 2023 - změny a aktuální problémy"
?>
Záznam "Daně z příjmů a účetnictví - změny a aktuální problémy"
?>
Záznam "Změny v pracovněprávní oblasti pro rok 2023"
?>
Záznam "DPH - změny pro rok 2023 a aktuální problémy"
?>
Záznam "Mzdová a personální oblast v roce 2023 - změny a aktuální problémy"
?>
Záznam "Zdravotní pojištění 2023 - co se nedovíte na souhrnném školení ke změnám ve mzdové účtárně"
?>
Záznam "Vliv dodacích doložek na uplatňování DPH"
?>
Záznam "Účetní závěrka pro začátečníky a mírně pokročilé"
?>
Záznam "Cestovní náhrady – problémové oblasti, příklady, daňové souvislosti"
?>
Záznam "Účetnictví pro mírně pokročilé" (dvoudenní školení)
?>
Záznam "DPH a zahraniční obchod II."
?>
Záznam "DPH a zahraniční obchod I."
?>
Záznam "Mzdové účetnictví pro začátečníky a mírně pokročilé" (dvoudenní školení)
?>
Záznam "Změny daně z příjmů od 1.7.2022, silniční daně a aktuální daňové problémy"
?>
Záznam "Účetnictví pro začátečníky" (dvoudenní školení)
?>
Záznam "DPH pro začátečníky a mírně pokročilé"
?>
Záznam "Účetnictví pro začátečníky a mírně pokročilé" (třídenní školení)
?>
Záznam "Srážky ze mzdy, exekuce, insolvence v roce 2022"
?>
Záznam "Nové povinnosti zaměstnavatelů od 1.4.2022 a změny v pracovněprávní oblasti pro rok 2022"
?>
Záznam "Zaměstnávání občanů Ukrajiny, dalších cizinců a občanů EU"
?>
Záznam "Účetní závěrka pro začátečníky a mírně pokročilé"
?>
Záznam "Zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2022 a roční zúčtování"
?>
Záznam "Účetní závěrka ve vazbě na Daň z příjmů právnických osob - postupy, změny, přiznán"
?>
Záznam "Mzdová a personální problematika - změny 2022 a aktuální povinnosti zaměstnavatelů"
?>
Záznam "DPH pro začátečníky a mírně pokročilé"
?>
Záznam "Nemovitosti z pohledu účetnictví, daně z příjmů a DPH"
?>
Záznam "Mzdová a personální problematika od 1.1.2022"
?>
Záznam "Mzdová a personální problematika - změny 2022 a aktuální povinnosti v nouzovém stavu"
?>
Záznam "Nemocenské, důchodové pojištění a pojistné na sociální zabezpečení 2022"
?>
Záznam "Daň z příjmů fyzických osob – daňové přiznání za rok 2021 a změny"
?>
Záznam "Účetní závěrka pro začátečníky a mírně pokročilé v praktických příkladech"
?>
Záznam "Účetnictví pro začínající a mírně pokročilé"
?>
Záznam "Mzdové účetnictví pro začínající a mírně pokročilé"
?>
Záznam "Cizí měna a kursové rozdíly komplexně - z pohledu účetnictví, daně z příjmů i DPH"
?>
Záznam "Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v účetnictví a daních v roce 2021"
?>
Záznam "Srážky ze mzdy, exekuce, insolvence v roce 2021 - včetně změny od 1.7.2021"
?>
Záznam "Složitější případy ve mzdové účtárně a aktuality ze mzdové a personální oblasti"
?>
Záznam "Změny a aktuální problémy daní z příjmů a účetnictví v roce 2021 a 2022"
?>
Záznam "DPH - změny pro rok 2022 a další aktuální problémy"
?>
Záznam "Změny DPH od 1.7.2021 a vliv dodacích doložek INCOTERMS na uplatňování DPH"
?>
Záznam "Zásoby pro začátečníky a mírně pokročilé v praktických příkladech"
?>
Záznam "Zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2021 a roční zúčtování"
?>
Záznam "Společnost s ručením omezeným v účetnictví, daních, novela zákona o obchodních korporacích"
?>
Záznam "Účetní závěrka a Daň z příjmů právnických osob - změny a přiznání"
?>
Záznam "Mzdová a personální oblast - dovolená a další změny pro rok 2021"
?>
Záznam "Zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2021 a roční zúčtování podrobně"
?>
Záznam "Změny ve mzdové a personální oblasti a Dovolená ve složitějších případech"
?>
Záznam "Daňový řád - novela od 1.1.2021 a další užitečné informace"
?>
Záznam "Novela zákoníku práce od 1.1.2021 a počítání dovolené v příkladech"
?>
Záznam "DPH – změny pro rok 2021 a další aktuální problematika"
?>
Záznam "Změny a aktuální problémy daní z příjmů a účetnictví v roce 2020 a 2021"
?>
Záznam "DPH a problematika obchodního majetku"
?>
Záznam "Daň z příjmů fyzických osob – daňové přiznání a změny (daňový balíček...)"
?>
Záznam "Mzdová a personální oblast - dovolená a další změny pro rok 2021"
?>
Záznam "Účetní závěrka za rok 2020 a změny související legislativy (pro podnikatelské subjekty)"
?>
Záznam školení "Srážky ze mzdy, odměny nebo platu"
?>
Záznam "Novela zákoníku práce k 30.7.2020 a 1.1.2021..." (s řadou příkladů k dovolené)
?>
Záznam "Srážky ze mzdy 2020 - aktuální změny a problémy"