ECONOMIS - ŠKOLENÍ ÚČETNICTVÍ A DANÍ, KURZY, SEMINÁŘE
Tento web používá k analýze návštěvnosti a poskytování funkcí sociálních médií soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

Převodní (transferové) ceny a daňová kontrola u spojených osob (včetně výkladu k pokynu D-34)


Číslo školení: 1922 - Objednávka zde
Datum: 17.10.2019, 9.00 – 16.00h (prezence od 8.30h)
Lektor: Ing. Michal Jelínek, Ph.D., partner daňové a účetní společnosti, autor odborných publikací specializovaný na mezinárodní zdanění

Program

Finanční úřady se v rámci daňových kontrol stále častěji zaměřují na nastavení převodních cen, v květnu letošního roku byl vydán k této problematice pokyn D-34. Cílem semináře je poskytnout účastníkům nejen výklad k pokynu D-34, ale i další praktické znalosti problematiky převodních cen, které pomohou s minimálními náklady správně nastavit transakce se spřízněnými společnostmi a zároveň je průběžně dokumentovat pro případ daňové kontroly. Teoretická východiska budou doplněna o praktický příklad buďto formou případové studie nebo skutečného případu z praxe (judikát či zpráva z finanční kontroly).

 • Legislativní rámec převodních cen
  • Zákon o daních z příjmů, Pokyny GFŘ, MFČR - upozornění na nový pokyn D-34, k němuž se budeme v průběhu školení vracet při podrobném výkladu a uvádění příkladů z praxe 
  • Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy (OECD), EU Code of Conduct , Arbitrážní konvence
  • Definice kapitálově a jinak spojených osob
 • Metody kalkulace převodních cen
  • Praktická aplikace metod při kalkulaci vnitroskupinových cen a jejich návaznost na manažerské účetnictví
  • Vztah rizika a cenové kalkulace
  • Nový přístup k uplatňování metod dle OECD
  • Případová studie
 • Daňová kontrola převodní cen a dokumentace k převodním cenám
  • Typický průběh daňové kontroly
  • Dokumentace pro nadnárodní skupiny působící v rámci EU
  • Náležitosti dokumentace k převodním cenám pro účely českého správce daně
  • Specifika dokumentace při poskytování služeb (substance, benefit a arm‘s length test)
  • Případová studie
 • Vybraná judikatura a nálezy z daňových kontrol
  • Judikatura krajských soudů a NSS v oblasti převodních cen
  • Vybrané nálezy českého správce daně v oblasti převodních cen
 • Odpovědi na dotazy posluchačů
Objednávka

Školení můžete objednat on-line zde.

Kapacita

Počet účastníků školení je omezen. Po naplnění kapacity nemohou být další objednávky přijímány. Své místo si můžete bez obav rezervovat v dostatečném časovém předstihu, splatnost zálohové faktury bude stanovena až na 10 dnů před datem konáním školení. Zrušíte-li svou účast nejpozději 2 pracovní dny před datem konání školení, zaplacený poplatek Vám bude vrácen v plné výši. Náhradníka můžete vyslat na školení kdykoliv.

Cena

Školení od 9 do 16 hodin je v nabídce pouze ve variantě včetně oběda.

 • 1500 Kč včetně DPH za školení do 16 hodin s občerstvením a obědem (sladká/slaná snídaně, polévka, hlavní jídlo, několik druhů kávy, nealko nápoje) 

Zaplacením výše uvedené ceny je hrazena nejen účast na školení, ale i výše uvedené služby, psací potřeby a tištěné studijní podklady.

Místo konání

Dům kultury Akord, nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh, www.dk-akord.cz
Školení probíhají v nově zrekonstruovaných prostorách s WIFI připojením k internetu.
Spojení MHD: autobusem č. 27, 31, 41, 48, 77, 96 na zastávku SNP nebo tramvají č. 2, 6, 7, 11, 15 na zastávku KOTVA a 10 min. pěšky.
Parkování: za Domem kultury AKORD je dostatek neplacených parkovacích míst (parkoviště letního aquaparku). Před Domem kultury AKORD jsou placená parkovací místa (parkovací hodiny, 5 Kč/hod).

Organizátor školení
ECONOMIS CZ s.r.o.
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Bartušková - daňová poradkyně a certifikovaná účetní
telefon: 775 906 870, e-mail: info@economis.cz, informace a on-line objednávky: www.economis.cz
fakturační adresa: Finské domky 1385/71, 747 14 Ludgeřovice
IČ: 29462771, DIČ: CZ29462771, Spisová značka obchodního rejstříku: C 55271 vedená u Krajského soudu v Ostravě