ECONOMIS - ŠKOLENÍ ÚČETNICTVÍ A DANÍ, KURZY, SEMINÁŘE
Tento web používá k analýze návštěvnosti a poskytování funkcí sociálních médií soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

Dvoudenní školení - Konsolidace dle CZ vs. IFRS


Pozvánka na akci našeho partnera - Komory certifikovaných účetních
Datum: 21. - 22.10.2019, zahájení dne 21.10.2019 v 9:00 hod., ukončení v 15.30 hod.
Místo konání: Praha - bude upřesněno
Lektor: Ing. Libor Vašek, Ph.D. - odborný asistent na katedře finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví VŠE, členem a předsedou KCÚ, recenzentem zkoušky z IFRS. 


Program

Dvoudenní kurz si klade za cíl přiblížit účastníkům konsolidační postupy aplikované při sestavení konsolidované účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy, resp. dle IFRS. Zájemci se mohou hlásit na dvoudenní i jednodenní kurz. První den kurzu bude určen více těm, kteří začínají, resp. si potřebují oživit postupy od prvopočátku, postupně a pomalu. Druhý den znalosti rozšíří o složitější a komplexnější transakce.

první den

 • identifikace skupiny a konsolidačního celku - úvahy osvobození od konsolidace pro mateřskou i dceřiné společnosti,
 • akvizice vs. založení dceřiného podniku a jejich odlišný dopad na KÚZ,
 • akvizice jedné společnosti vs. skupiny společností,
 • akvizice vs. restrukturalizace aneb operace pod společným ovládáním a jejich vliv na KÚZ,
 • konsolidační rozdíl - identifikace, přístup k ocenění čistých aktiv nabývané společnosti v reálné hodnotě k datu akvizice a následný vliv na KÚZ, uvědomění si bilanční diskontinuity v důsledku akvizice dceřiného podniku, odložená daň z přecenění, odpisování konsolidačního rozdílu,
 • konsolidační rozdíl u akvizic uskutečněných v minulosti, kdy nebyla povinnost sestavení KÚZ,
 • základní principy metody plné konsolidace - agregace individuálních dat, eliminace vzájemných vztahů,
 • odložená daň z eliminace vnistrokupinových vztahů,
 • ekvivalenční metoda zachycení majetkových účastí s podstantým vlivem
 • metoda poměrné konsolidace (CZ) pro zachycení společných podniků

druhý den

 • změny majetkových podílů v dceřiné společnosti,
 • ztráta ovládání v dceřiné společnosti (prodej dceřiné společnosti, snížení podílu v důsledku navýšení kapitálu jiným vlastníkem),
  konsolidace zahraniční dceřiné společnosti (např. česká mateřská společnost (CZK) konsoliduje slovenskou dceřinou společnost (EUR)) a související měnové přepočty,
 • specifikace akvizice nepřímé dceřiné společnosti - viceúrovňová konsolidace
 • specifika sestavení konsolidovaného výkazu změn vlastního kapitálu a konsolidovaného výkazu cash flow (přehledu peněžních toků),
 • eliminace vzájemných transakcí u ekvivalenční metody a poměrné konsolidace
 • společné operace jako typ společného ujednání (IFRS)


Cena
Cena zahrnuje podkladové materiály a občerstvení (nikoliv oběd). 
Základní cena: 5 190 Kč
Snížená cena:  4 690 Kč - platí pro členy Komory certifikovaných účetních a účastníky přihlášené prostřednictvím ECONOMIS CZ s.r.o.

Bližší informace a objednávka
Máte-li zájem o bližší informace, zašlete dotaz na e-mail: info@economis.cz.
Máte-li zájem akci objednat, zašlete požadovaný počet míst a fakturační údaje na e-mail: info@economis.cz.