ECONOMIS - ŠKOLENÍ ÚČETNICTVÍ A DANÍ, KURZY, SEMINÁŘE
Tento web používá k analýze návštěvnosti a poskytování funkcí sociálních médií soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

Cizí měna a kursové rozdíly komplexně - z pohledu účetnictví, daně z příjmů i DPH


Číslo školení: 2016 - Objednávka zde
Datum: 18.09.2020, 9.00 – 15.00h (prezence od 8.30h)
Lektor: Tomáš Líbal, účetní a ekonomický poradce, autor odborných publikací

Program

Cílem školení je předat posluchačům komplexní informace k problematice cizí měny ve vztahu k účetnictví, daním z příjmů, cestovním náhradám a DPH. Dozvíte se, k jakému okamžiku musíte provést přepočet na českou měnu, jaké kursy v jaký okamžik použít pro přepočet peněžních i nepeněžních položek, kdy vzniká kursový rozdíl, kde se často chybuje…, a obdržíte odpovědi na složitější otázky s tématem související. Výklad bude doprovázen praktickými příklady. Řešené příklady v účetnictví budou zpracovány podle pravidel podnikatelských subjektů. 

 • kurs pro přepočet cizí měny – v účetnictví (pevné, denní), u DPH (tuzemsko, EU, třetí země),

 • faktury vystavené v CZK a zároveň v cizí měně,

 • kursy pro opravný daňový doklad u DPH,

 • kursové rozdíly při úhradě dluhů a inkasu pohledávky,

 • záloha v cizí měně a její vyúčtování – kursové rozdíly,

 • zápočet pohledávek v cizí měně,

 • odpis pohledávek v cizí měně,

 • základní kapitál a cizí měna – vznik obchodní korporace, zvyšování základního kapitálu,

 • finanční leasing v cizí měně,

 • opravné položky k pohledávkám v cizí měně,

 • cestovní náhrady a přepočtové kursy,

 • EET a cizí měna,

 • závěrkové přepočty cizí měny,

 • změna měny plnění u pohledávky a závazku a její dopad na kursové rozdíly,

 • vnitřní směrnice účetní jednotky o přepočtu cizích měn a vzniku kursových rozdílů,

 • interpretace Národní účetní rady související s cizí měnou,

 • kursové rozdíly a základ daně z příjmů,

 • digitální (virtuální) měny v účetnictví

 • časté chyby při účtování o cizí měně

 • odpovědi na dotazy posluchačů.
Objednávka

Školení můžete objednat on-line zde.

Kapacita

Počet účastníků školení je omezen. Po naplnění kapacity nemohou být další objednávky přijímány. Své místo si můžete bez obav rezervovat v dostatečném časovém předstihu, splatnost zálohové faktury bude stanovena až na 10 dnů před datem konáním školení. Zrušíte-li svou účast nejpozději 2 pracovní dny před datem konání školení, zaplacený poplatek Vám bude vrácen v plné výši. Náhradníka můžete vyslat na školení kdykoliv. 

Cena

Školení od 9 do 15 hodin je v nabídce pouze ve variantě včetně oběda.

 • 1500 Kč včetně DPH za školení do 15 hodin s občerstvením a obědem (sladká/slaná snídaně, polévka, hlavní jídlo, několik druhů kávy, nealko nápoje) 

Zaplacením výše uvedené ceny je hrazena nejen účast na školení, ale i výše uvedené služby, psací potřeby a tištěné studijní podklady.

Místo konání

Dům kultury Akord, nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh, www.dk-akord.cz
Školení probíhají v nově zrekonstruovaných prostorách s WIFI připojením k internetu.
Spojení MHD: autobusem č. 27, 31, 41, 48, 77, 96 na zastávku SNP nebo tramvají č. 2, 6, 7, 11, 15 na zastávku KOTVA a 10 min. pěšky.
Parkování: za Domem kultury AKORD je dostatek neplacených parkovacích míst (parkoviště letního aquaparku). Před Domem kultury AKORD jsou placená parkovací místa (parkovací hodiny, 5 Kč/hod).

Organizátor školení
ECONOMIS CZ s.r.o.
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Bartušková - daňová poradkyně a certifikovaná účetní
telefon: 775 906 870, e-mail: info@economis.cz, informace a on-line objednávky: www.economis.cz
fakturační adresa: Finské domky 1385/71, 747 14 Ludgeřovice
IČ: 29462771, DIČ: CZ29462771, Spisová značka obchodního rejstříku: C 55271 vedená u Krajského soudu v Ostravě