ECONOMIS - ŠKOLENÍ ÚČETNICTVÍ A DANÍ, KURZY, SEMINÁŘE
Tento web používá k analýze návštěvnosti a poskytování funkcí sociálních médií soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

Účetnictví pro začínající a mírně pokročilé (dvoudenní školení)


Číslo školení: 2017 - Objednávka zde
Datum: 12.-13.10.2020, 9.00 – 16.00h (prezence od 8.30h)
Lektor: Ing. Ivana Zatloukalová, účetní poradce s dlouholetou praxí, lektorka účetních a mzdových kurzů

Program

Toto dvoudenní školení je určeno nejen začínajícím účetním, ale také mírně pokročilým, jež si chtějí ujasnit celou problematiku a získat komplexní přehled o účetnictví podnikatelských subjektů. Posluchači budou rovněž seznámeni s daňovými základy, které by měli znát pro účetní praxi. Pro lepší pochopení problematiky bude výklad doprovázen řadou příkladů. Lektorka upozorní na časté chyby, kterým je potřeba se vyvarovat. Dostatečný prostor bude věnován na dotazy posluchačů.

1. den 

 • Účetnictví
  • základní pojmy, právní úprava účetnictví
  • struktura aktiv a pasiv, bilanční princip
 • Zápisy hospodářských operací
  • aktivní a pasivní účty, podvojnost a souvztažnost
  • účetní a daňové doklady, účetní zápisy
 • Majetek (třída 0)
  • dlouhodobý nehmotný, hmotný a finanční majetek
  • specifikace účtování (pořízení, zařazení, odpisy a vyřazení DLM)
 • Zásoby (třída 1)
  • charakteristika a klasifikace zásob
  • způsoby účtování, materiál na cestě, manka a škody, přebytky, úbytky
  • zásoby vlastní výroby
  • nevyfakturované dodávky materiálu
 • Finanční majetek, pohledávky, závazky (třída 2,3)
  • pokladna, ceniny, bankovní účty, peníze na cestě, krátkodobé úvěry, krátkodobé finanční výpomoci
  • pohledávky, závazky, přijaté a poskytnuté zálohy, kurzové rozdíly
 • Mzdy
  • základní pojmy, specifika mezd, účtování mezd
  • cestovní náhrady, silniční daň

2. den

 • DPH
  • DPH (účtování, daň na vstupu, daň na výstupu, daňové přiznání, nadměrný odpočet, vlastní daňová povinnost)
 • Časové rozlišení a dohadné položky
 • Vlastní kapitál (učebnice kapitola 13)
  • základní kapitál, kapitálové fondy, rezervní fondy, výsledek hospodaření minulých let, výsledek hospodaření běžného účetního období
  • rozúčtování hospodářského výsledku za běžné účetní období
  • změny základního kapitálu
 • Výsledkové účty
  • náklady, výnosy, účet 710-Výkaz zisku a ztráty, uzavírání účtů
  • otevírání a uzavírání účtů a účetních knih
 • Výsledek hospodaření a daň z příjmů PO
  • výsledek hospodaření před a po zdanění, optimalizace hospodářského výsledku
  • základ daně, daň z příjmů PO
 • Odpovědi na dotazy

Objednávka

Školení můžete objednat on-line zde.

Kapacita

Počet účastníků školení je omezen. Po naplnění kapacity nemohou být další objednávky přijímány. Své místo si můžete bez obav rezervovat v dostatečném časovém předstihu, splatnost zálohové faktury bude stanovena až na 10 dnů před datem konáním školení. Zrušíte-li svou účast nejpozději 2 pracovní dny před datem konání školení, zaplacený poplatek Vám bude vrácen v plné výši. Náhradníka můžete vyslat na školení kdykoliv. Po dobu rizika onemocnění koronavirem prodlužujeme lhůtu, ve které můžete zrušit školení bez jakékoliv sankce. Zrušíte-li účast na školení e-mailem ještě v den konání školení do 8 hodin, zaplacený poplatek Vám vrátíme v plné výši. 

Cena

Školení od 9 do 16 hodin je v nabídce pouze ve variantě včetně oběda. Spolu s účastí na školení získáte i 30% slevu na 3 další školení vhodné pro účetní konané v následujících 6 měsících.

 • 2636 bez DPH, tzn. 3190 Kč včetně DPH za dvoudenní školení do 16 hodin s občerstvením a obědem (sladké pečivo, polévka, hlavní jídlo, káva, čaj, nealko) 

Zaplacením výše uvedené ceny je hrazena nejen účast na školení, ale i výše uvedené služby, psací potřeby a tištěné studijní podklady.

Místo konání

Dům kultury Akord, nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh, www.dk-akord.cz
Školení probíhají v nově zrekonstruovaných prostorách s WIFI připojením k internetu.
Spojení MHD: autobusem č. 27, 31, 41, 48, 77, 96 na zastávku SNP nebo tramvají č. 2, 6, 7, 11, 15 na zastávku KOTVA a 10 min. pěšky.
Parkování: za Domem kultury AKORD je dostatek neplacených parkovacích míst (parkoviště letního aquaparku). Před Domem kultury AKORD jsou placená parkovací místa (parkovací hodiny, 5 Kč/hod).

Organizátor školení
ECONOMIS CZ s.r.o.
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Bartušková - daňová poradkyně a certifikovaná účetní
telefon: 775 906 870, e-mail: info@economis.cz, informace a on-line objednávky: www.economis.cz
fakturační adresa: Finské domky 1385/71, 747 14 Ludgeřovice
IČ: 29462771, DIČ: CZ29462771, Spisová značka obchodního rejstříku: C 55271 vedená u Krajského soudu v Ostravě