Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

Webinář "Účetnictví pro začátečníky a mírně pokročilé" (třídenní školení)


Číslo školení: 92213- Objednávka zde
Datum: 28.-29.4 a 2.5.2022, 9.00 – 14 hod.
Lektor: Ing. Lenka Bartušková, daňová poradkyně a certifikovaná účetní 
Toto školení je nabízeno buď online, nebo prezenčně. Vyberte si podobu, která Vám nejlépe vyhovuje. 

Program

Školení je určeno nejen začínajícím účetním, ale také mírně pokročilým, jež si chtějí ujasnit celou problematiku a získat komplexní přehled. Pro lepší pochopení problematiky bude výklad doprovázen řadou příkladů. Během celého webináře bude věnován dostatečný prostor odpovědím na dotazy posluchačů. Posluchači obdrží podrobné studijní podklady.

 • Úvod do účetnictví
  • základní pojmy a principy, právní úprava účetnictví

 • Jak účtujeme
  • aktivní a pasivní účty, podvojnost
  • účetní doklady, účetní zápisy, účetní sestavy

 • Peněžní prostředky a krátkodobý finanční majetek
  • pokladna, bankovní účty, krátkodobý finanční majetek

 • Dlouhodobý majetek
  • hmotný, nehmotný, finanční

 • Zásoby
  • materiál, zásoby vlastní výroby, zboží

 • Pohledávky a závazky
  • z obchodních vztahů,
  • z titulu daní, odvodů a mezd,
  • úvěry, dohadné položky a další

 • Časové rozlišení aktiv a pasiv

 • Rezervy
  • zákonné a účetní

 • Vlastní kapitál
  • základní kapitál a další položky vlastního kapitálu
  • účtování hospodářského výsledku za běžné účetní období

 • Výsledkové účty
  • náklady, výnosy
  • vztah mezi účetními a daňovými náklady

 • Výsledek hospodaření  
  • výsledek hospodaření před a po zdanění
  • vztah mezi účetním výsledkem hospodaření a základem daně

 • Finanční výkazy
  • rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha a další

 • Diskuse, odpovědi na dotazy, individuální konzultace - na závěr každého dne
Proč zvolit webinář?
 • seznámíte se s aktuálními informacemi z bezpečí domova či kanceláře
 • ušetříte čas a náklady na cestování
 • podklady ke školení získáte v elektronické podobě před webinářem
 • lektorovi můžete pokládat během školení dotazy 
 • následně si můžete znovu opakovaně přehrát záznam webináře po dobu 4 měsíců
Objednávka

Školení můžete objednat online zde.

Technická stránka připojení na webinář

Pro účast na webináři potřebujete pouze obvykle vybavený počítač s reproduktorem nebo sluchátky, aktuální webový prohlížeč (Chrome nebo Mozzila Firefox)  a internetové připojení.

Na webinář se připojíte jednoduše prostřednictvím odkazu, který Vám zašleme e-mailem. E-mail s odkazem obdržíte nejpozději do 12 hodin v den před konáním webináře na e-mailovou adresu, jež jste uvedli v objednávce. Jestliže Vám do uvedené doby e-mail s odkazem nepřijde, zkontrolujte si prosím složku nevyžádané pošty, případně nás kontaktujte na telefon 775 906 870.

Kapacita, platba a storno podmínky

Počet posluchačů je omezen. Po naplnění kapacity nemohou být další objednávky přijímány. Úhrada proběhne převodem na základě zálohové faktury. Zrušíte-li svou účast e-mailem do 8 hodin v den před konáním webináře, zaplacený poplatek Vám bude vrácen v plné výši.   

Cena

2690 bez DPH, tzn. 3255 Kč včetně DPH za třídenní školení od 9 do 14 hodin

Cena zahrnuje:

 • studijní podklady (budou Vám zaslány elektronicky nejpozději den před konáním školení),
 • odpověď na jakýkoliv dotaz k výkladu zaslaný lektorovi po dobu 1 měsíce po konání školení,
 • videozáznam, který budete mít k dispozici pro opakované přehrání po dobu 4 měsíců.
Místo konání

Online školení.

Organizátor školení
ECONOMIS CZ s.r.o.
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Bartušková - daňová poradkyně a certifikovaná účetní
telefon: 775 906 870, e-mail: info@economis.cz, informace a on-line objednávky: www.economis.cz
fakturační adresa: Finské domky 1385/71, 747 14 Ludgeřovice
IČO: 29462771, DIČ: CZ29462771, Spisová značka obchodního rejstříku: C 55271 vedená u Krajského soudu v Ostravě