Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

Seminář "Účetnictví pro začátečníky a mírně pokročilé" (třídenní školení)


Číslo školení: 2213- Objednávka zde
Datum: 28.-29.4 a 2.5.2022, 9.00 – 14 hod. (prezence od 8.30h)
Lektor: Ing. Lenka Bartušková, daňová poradkyně a certifikovaná účetní 
Toto školení je nabízeno buď v prezenční podobě, nebo online. Vyberte si podobu, která Vám nejlépe vyhovuje. 

Program

Školení je určeno nejen začínajícím účetním, ale také mírně pokročilým, jež si chtějí ujasnit celou problematiku a získat komplexní přehled. Pro lepší pochopení problematiky bude výklad doprovázen řadou příkladů. Během celého webináře bude věnován dostatečný prostor odpovědím na dotazy posluchačů. Posluchači obdrží podrobné studijní podklady.

 • Úvod do účetnictví
  • základní pojmy a principy, právní úprava účetnictví

 • Jak účtujeme
  • aktivní a pasivní účty, podvojnost
  • účetní doklady, účetní zápisy, účetní sestavy

 • Peněžní prostředky a krátkodobý finanční majetek
  • pokladna, bankovní účty, krátkodobý finanční majetek

 • Dlouhodobý majetek
  • hmotný, nehmotný, finanční

 • Zásoby
  • materiál, zásoby vlastní výroby, zboží

 • Pohledávky a závazky
  • z obchodních vztahů,
  • z titulu daní, odvodů a mezd,
  • úvěry, dohadné položky a další

 • Časové rozlišení aktiv a pasiv

 • Rezervy
  • zákonné a účetní

 • Vlastní kapitál
  • základní kapitál a další položky vlastního kapitálu
  • účtování hospodářského výsledku za běžné účetní období

 • Výsledkové účty
  • náklady, výnosy
  • vztah mezi účetními a daňovými náklady

 • Výsledek hospodaření  
  • výsledek hospodaření před a po zdanění
  • vztah mezi účetním výsledkem hospodaření a základem daně

 • Finanční výkazy
  • rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha a další

 • Diskuse, odpovědi na dotazy, individuální konzultace - na závěr každého dne
Objednávka

Školení můžete objednat on-line zde.

Kapacita, storno a ostatní informace

Počet účastníků školení je omezen. Své místo si můžete bez obav rezervovat v dostatečném časovém předstihu, splatnost zálohové faktury bude stanovena až na 10 dnů před datem konáním školení. Zrušíte-li svou účast nejpozději 2 pracovní dny před datem konání školení, zaplacený poplatek Vám bude vrácen v plné výši. Náhradníka můžete vyslat na školení kdykoliv. 
Po dobu rizika onemocnění koronavirem prodlužujeme lhůtu, ve které můžete zrušit školení bez jakékoliv sankce. Zrušíte-li účast na školení e-mailem ještě v den konání školení do 8 hodin, zaplacený poplatek Vám vrátíme v plné výši.

Cena

2975 Kč bez DPH, tzn. 3600 Kč včetně DPH za třídenní školení od 9 do 14 hodin.

Cena zahrnuje:

 • občerstvení (sladké pečivo, dopolední svačina, káva, čaj, nealko),
 • psací potřeby
 • studijní podklady (budou Vám zaslány elektronicky nejpozději den před konáním školení),
 • odpověď na jakýkoliv dotaz k výkladu zaslaný lektorovi po dobu 1 měsíce po konání školení,
 • videozáznam, který budete mít k dispozici pro opakované přehrání po dobu 4 měsíců.
Místo konání

Best Western Hotel Vista, Kpt. Vajdy 3046/2, www.hotelvista.cz
Školení probíhají v moderních prostorách s WIFI připojením k internetu.
Spojení MHD: autobusem č. 48, 27, 26, 41, 31, 61, 59 na zastávku "Hotel Bělský les" a 3 minuty pěšky nebo tramvají č. 12,15,17,18 na zastávku „ÚMOb Jih“ (Radnice v Hrabůvce) a 5 minut pěšky
Parkování: na hotelovém parkovišti za zvýhodněnou cenu 50 Kč/den pro posluchače ECONOMIS CZ s.r.o. (parkovné budete platit na recepci a uvedete informaci, že jste byli na školení) nebo můžete parkovat na blízkém sídlišti zdarma (pro bezplatné parkování doporučujeme parkoviště č.2 - mapka).

Organizátor školení
ECONOMIS CZ s.r.o.
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Bartušková - daňová poradkyně a certifikovaná účetní
telefon: 775 906 870, e-mail: info@economis.cz, informace a on-line objednávky: www.economis.cz
fakturační adresa: Finské domky 1385/71, 747 14 Ludgeřovice
IČO: 29462771, DIČ: CZ29462771, Spisová značka obchodního rejstříku: C 55271 vedená u Krajského soudu v Ostravě