Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

Seminář "DPH pro začátečníky a mírně pokročilé"


Číslo školení: 2214- Objednávka zde
Datum: 09.05.2022, 9.00 – 14.00h (prezence od 8.30h)
Lektor: Ing. Lenka Dvořáková, daňová poradkyně a certifikovaná účetní 
Toto školení je nabízeno buď v prezenční podobě, nebo online. Vyberte si podobu, která Vám nejlépe vyhovuje. 

Program

Školení je určeno nejen začátečníkům, ale i dalším posluchačům, kteří si chtějí systematicky ujasnit pravidla pro uplatňování DPH. Posluchači se naučí orientovat v zákoně o DPH, budou seznámení se základními pravidly pro vystavování daňových dokladů, uplatnění nároku na odpočet DPH, podávání daňového přiznání, kontrolního a souhrnného hlášení. Pro snadnější pochopení problematiky bude výklad doplněn o příklady z praxe.

 • Úvod do problematiky a zdroje informací

 • Předmět DPH a vymezení základních pojmů, které je nutné znát pro správné použití zákona o DPH

 • Osoba povinná k dani, plátce, identifikovaná osoba

 • Druhy plnění, místo plnění a datum uskutečnění plnění v tuzemsku
  • Poskytování služeb
  • Dodání zboží

 • Princip přenesení daňové povinnosti

 • Základní informace k obchodům v EU, dovozu a vývozu

 • Pravidla pro vystavování a opravy daňových dokladů

 • Sazby DPH, osvobozená plnění

 • Nárok na odpočet daně

 • Zdaňovací období a daňové přiznání

 • Kontrolní hlášení

 • Souhrnné hlášení

 • Odpovědi na dotazy posluchačů
Objednávka

Školení můžete objednat on-line zde.

Kapacita, storno a ostatní informace

Počet účastníků školení je omezen. Své místo si můžete bez obav rezervovat v dostatečném časovém předstihu, splatnost zálohové faktury bude stanovena až na 10 dnů před datem konáním školení. Zrušíte-li svou účast nejpozději 2 pracovní dny před datem konání školení, zaplacený poplatek Vám bude vrácen v plné výši. Náhradníka můžete vyslat na školení kdykoliv. 
Po dobu rizika onemocnění koronavirem prodlužujeme lhůtu, ve které můžete zrušit školení bez jakékoliv sankce. Zrušíte-li účast na školení e-mailem ještě v den konání školení do 8 hodin, zaplacený poplatek Vám vrátíme v plné výši.

Cena

990 Kč bez DPH, tzn. 1198 Kč včetně DPH za školení od 9 do 14 hodin.

Cena zahrnuje:

 • občerstvení (sladké pečivo, dopolední svačina, káva, čaj, nealko),
 • psací potřeby
 • studijní podklady (budou Vám zaslány elektronicky nejpozději den před konáním školení),
 • videozáznam, který budete mít k dispozici pro opakované přehrání po dobu 2 týdnů.
Místo konání

Ostrava -  moderní přednáškové prostory s dobrou dopravní dostupností (pravděpodobně Best Western Hotel Vista nebo Dům kultury Akord). Upřesnění bude zveřejněno na webu a zasláno posluchačům e-mailem nejpozději 7 dnů před datem konání školení. 

Organizátor školení
ECONOMIS CZ s.r.o.
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Bartušková - daňová poradkyně a certifikovaná účetní
telefon: 775 906 870, e-mail: info@economis.cz, informace a on-line objednávky: www.economis.cz
fakturační adresa: Finské domky 1385/71, 747 14 Ludgeřovice
IČO: 29462771, DIČ: CZ29462771, Spisová značka obchodního rejstříku: C 55271 vedená u Krajského soudu v Ostravě