Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

Záznam "Zaměstnávání občanů Ukrajiny, dalších cizinců a občanů EU"


Číslo školení: 82219- Objednávka zde
Základní informace: délka záznamu je 4 hodiny, webinář proběhl 31.3.2022. Posluchači obdrží podrobné studijní podklady.
Doba pro přehrání záznamu: záznam si můžete přehrát opakovaně po dobu 4 týdnů od platby, nejpozději však do 31.5.2022.
Lektor: Zdeněk Křížek, specialista na mzdovou a personální oblast

Program

Cílem webináře je objasnit povinnosti zaměstnavatelů při zaměstnávání občanů EU a cizinců ve smyslu daných právních předpisů. Při přednášce se lektor zaměří na principy uzavírání pracovněprávních vztahů, oznamovacích povinností vůči jednotlivým institucím, a to Úřadu práce, Zdravotním pojišťovnám a Správám sociálního zabezpečení. Dále budou podány zásadní informace o možném zaměstnávání migrujících občanů Ukrajiny v souvislosti s válečným stavem. Posluchači obdrží velmi podrobné pracovní materiály s celou řadou doporučených postupů a vnitropodnikových předpisů.

 • Občan Ukrajiny a jeho možné zaměstnávání – mimořádná situace na Ukrajině
  • aktuální informace z legislativy
  • občan Ukrajiny a podání žádosti o mimořádné vízum za účelem strpění v souvislosti s válečnou událostí – postupy, vzory, názorný ukázka vyplnění příslušných dokumentů,
  • postupy při uzavírání pracovně právních vztahů s těmito občany – Úřad práce.
  • přihlašování těchto osob k účasti na pojištění – pravidla, které musí dodržet případný zaměstnavatel,
  • zásadní oznamovací povinnosti vůči jednotlivým institucím,
  • povinnosti zaměstnavatelů – vstupní pracovně lékařská prohlídka, školení v oblasti bezpečnosti práce, zajištění zaručené nebo minimální mzda – rovnost odměňování, zabezpečení zásady rovného zacházení.

 • Zaměstnávání občanů Evropské unie a EHP
  • Oznamovací povinnost vůči: Úřadu práce, zdravotním pojišťovnám, správám sociálního zabezpečení,
  • Odvody pojistného na SZ a ZP
  • Zvláštní situace u odvodu pojistného daňový nerezident, tiskopis A1 odvod pojistného podle cizího práva,
  • Fyzická osoba občan EU a daň z příjmu

 • Zaměstnávání cizinců
  • Zákon o zaměstnanosti - kdy zaměstnavatel nepotřebuje při zaměstnávání cizince speciální povolení k výkonu práce,
  • Zaměstnanecká karta a karta modrá, - postupy budoucího zaměstnavatele při získávání zaměstnanecké karty nebo karty modré pro cizince,
  • Odvody pojistného,
  • Tiskopisy - oznamovací povinnosti vůči Úřadu práce, cizinecké policii
  • Zvláštní způsoby získání pracovního povolení - systém Ukrajina, atd...…
  • Sankce při umožnění nelegální práce, nebo černé práce - Zákon o zaměstnanosti, Zákon o inspekci práce...….. .
  • Agenturní zaměstnávání cizinců a občanů EU – povinnosti agentury práce a uživatele agenturního zaměstnance cizince.

 • Zákon o zaměstnanosti, a další právní předpisy vztahující se k zaměstnávání občanů EU a cizinců
Proč zakoupit záznam?
 • seznámíte se s aktuálními informacemi z pohodlí a bezpečí domova či kanceláře za výhodnou cenu
 • ušetříte čas a náklady na cestování
 • podklady ke školení získáte v elektronické podobě
 • záznam si můžete přehrát opakovaně 
Objednávka

Školení můžete objednat online zde.

 Cena
 • 890 bez DPH, tzn. 1077 Kč včetně DPH 
Místo konání

Internet.

Organizátor školení
ECONOMIS CZ s.r.o.
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Bartušková - daňová poradkyně a certifikovaná účetní
telefon: 775 906 870, e-mail: info@economis.cz, informace a on-line objednávky: www.economis.cz
fakturační adresa: Finské domky 1385/71, 747 14 Ludgeřovice
IČO: 29462771, DIČ: CZ29462771, Spisová značka obchodního rejstříku: C 55271 vedená u Krajského soudu v Ostravě