Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

Záznam "Účetnictví pro začátečníky a mírně pokročilé" (třídenní školení)


Číslo školení: 82213- Objednávka zde
Základní informace: Délka záznamu je 12 hodin, webinář proběhl 28.4., 29.4. a 2.5.2022 Posluchači obdrží podrobné studijní podklady.
Doba pro přehrání záznamu: Záznam si můžete přehrát opakovaně po dobu 4 měsíců od platby.
Lektor: Ing. Lenka Bartušková, daňová poradkyně a certifikovaná účetní (ACCA)

Program

Školení je určeno nejen začínajícím účetním, ale také mírně pokročilým, jež si chtějí ujasnit celou problematiku a získat komplexní přehled. Pro lepší pochopení problematiky bude výklad doprovázen řadou příkladů. Během celého webináře bude věnován dostatečný prostor odpovědím na dotazy posluchačů. Posluchači obdrží podrobné studijní podklady.

 • Úvod do účetnictví
  • základní pojmy a principy, právní úprava účetnictví

 • Jak účtujeme
  • aktivní a pasivní účty, podvojnost
  • účetní doklady, účetní zápisy, účetní sestavy

 • Peněžní prostředky a krátkodobý finanční majetek
  • pokladna, bankovní účty, krátkodobý finanční majetek

 • Dlouhodobý majetek
  • hmotný, nehmotný, finanční

 • Zásoby
  • materiál, zásoby vlastní výroby, zboží

 • Pohledávky a závazky
  • z obchodních vztahů,
  • z titulu daní, odvodů a mezd,
  • úvěry, dohadné položky a další

 • Časové rozlišení aktiv a pasiv

 • Rezervy
  • zákonné a účetní

 • Vlastní kapitál
  • základní kapitál a další položky vlastního kapitálu
  • účtování hospodářského výsledku za běžné účetní období

 • Výsledkové účty
  • náklady, výnosy
  • vztah mezi účetními a daňovými náklady

 • Výsledek hospodaření  
  • výsledek hospodaření před a po zdanění
  • vztah mezi účetním výsledkem hospodaření a základem daně

 • Finanční výkazy
  • rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha a další
Proč zakoupit záznam?
 • seznámíte se s aktuálními informacemi z pohodlí a bezpečí domova či kanceláře za výhodnou cenu
 • ušetříte čas a náklady na cestování
 • podklady ke školení získáte v elektronické podobě
 • záznam si můžete přehrát opakovaně 
Objednávka

Školení můžete objednat online zde.

 Cena
 • 2690 bez DPH, tzn. 3255 Kč včetně DPH 
Místo konání

Internet.

Organizátor školení
ECONOMIS CZ s.r.o.
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Bartušková - daňová poradkyně a certifikovaná účetní
telefon: 775 906 870, e-mail: info@economis.cz, informace a on-line objednávky: www.economis.cz
fakturační adresa: Finské domky 1385/71, 747 14 Ludgeřovice
IČO: 29462771, DIČ: CZ29462771, Spisová značka obchodního rejstříku: C 55271 vedená u Krajského soudu v Ostravě