Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

Seminář "Účetní závěrka, připravované změny a vybrané účetní problémy"


Číslo školení: 2225- Objednávka zde
Datum: 14.11.2022, 9.00 – 14.00h (prezence od 8.30h)
Lektor: Ing. Pavla Strakošová, vedoucí oddělení účetnictví podnikatelských a nestátních neziskových účetních jednotek Ministerstva financí ČR, působí jako lektorka kurzů v oblasti účetnictví podnikatelů, je autorkou odborných článků, spoluautorkou publikace Účetní souvztažnosti v kostce pro podnikatele.
Toto školení je nabízeno buď v prezenční podobě, nebo online. Vyberte si podobu, která Vám nejlépe vyhovuje. 

Program

Cílem školení je připravit účastníky na sestavení účetní závěrky za rok 2022 a upozornit na případné změny předpisů dle aktuálního vývoje legislativy, které zasahují i do účetnictví. Výklad bude zaměřen především na problémové oblasti a  související témata. Pro doplnění výkladu budou uváděny praktické příklady a doporučení. Závěrem se dozvíte o změnách, které jsou v připravovaném novém zákonu o účetnictví, na jehož vzniku se podílí i lektorka.

 • Příprava účetnictví na účetní závěrku:
  • zákon o účetnictví, vyhláška č. 500/2002 Sb., ČÚS pro podnikatele
  • inventarizace a proúčtování inventarizačních rozdílů
  • časové rozlišení nákladů a výnosů, účetní rezervy, účetní opravné položky, účetní odpisy
  • oceňování – obchodních podílů a cenných papírů
  • cizoměnové položky
  • odložená daň
  • úprava účetního výsledku hospodaření na základ daně
 • Sestavení výkazů účetní závěrky pro jednotlivé kategorie účetních jednotek, povinné a nepovinné části účetní závěrky, kontrolní vazby mezi jednotlivými výkazy
 • Povinnost auditu účetní závěrky
 • Povinnost sestavení výroční zprávy
 • Povinnost zveřejnění účetní závěrky ve sbírce listin
 • Archivace účetní závěrky, pokuty a sankce podle zákona o účetnictví
 • Metodika oprav chyb
 • Nové interpretace Národní účetní rady, judikáty NSS
 • Návrh nového zákona o účetnictví - jaké hlavní změny se připravují? Na co bude potřeba se v předstihu připravit?
 • Diskuse a odpovědi na dotazy
Objednávka

Školení můžete objednat on-line zde.

Kapacita, storno a ostatní informace

Počet účastníků školení je omezen. Své místo si můžete bez obav rezervovat v dostatečném časovém předstihu, splatnost zálohové faktury bude stanovena až na 10 dnů před datem konáním školení. Účast na školení lze stornovat písemně. Zrušíte-li svou účast více než 2 pracovní dny před datem konání školení, záloha Vám bude vrácena v plné výši. Zrušíte-li sovu účast v kratší lhůtě před konáním školení, máte možnost si vybrat jako náhradu jiné školení ve stejné ceně. Náhradníka můžete vyslat na školení kdykoliv.

Cena

990 Kč bez DPH, tzn. 1198 Kč včetně DPH za školení od 9 do 14 hodin.

Cena zahrnuje:

 • občerstvení (sladké pečivo, dopolední svačina, káva, čaj, nealko),
 • psací potřeby,
 • studijní podklady (podklady zasíláme elektronicky nejpozději den před konáním školení),
 • videozáznam, který budete mít k dispozici pro opakované přehrání po dobu 2 týdnů.
Místo konání

Best Western Hotel Vista, Kpt. Vajdy 3046/2, www.hotelvista.cz
Školení probíhají v moderních prostorách s WIFI připojením k internetu.
Spojení MHD: autobusem č. 48, 27, 26, 41, 31, 61, 59 na zastávku "Hotel Bělský les" a 3 minuty pěšky nebo tramvají č. 12,15,17,18 na zastávku „ÚMOb Jih“ (Radnice v Hrabůvce) a 5 minut pěšky
Parkování: na hotelovém parkovišti za zvýhodněnou cenu 50 Kč/den pro posluchače ECONOMIS CZ s.r.o. (parkovné budete platit na recepci a uvedete informaci, že jste byli na školení) nebo můžete parkovat na blízkém sídlišti zdarma (pro bezplatné parkování doporučujeme parkoviště č.2 - mapka).

Organizátor školení
ECONOMIS CZ s.r.o.
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Bartušková - daňová poradkyně a certifikovaná účetní
telefon: 775 906 870, e-mail: info@economis.cz, informace a on-line objednávky: www.economis.cz
fakturační adresa: Finské domky 1385/71, 747 14 Ludgeřovice
IČO: 29462771, DIČ: CZ29462771, Spisová značka obchodního rejstříku: C 55271 vedená u Krajského soudu v Ostravě