Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

Webinář "Nemocenské, důchodové pojištění a pojistné na soc. zabezpečení 2023"


Číslo školení: 92228- Objednávka zde
Datum: 14.12.2022, 9.00 – 14.00h 
Lektor: Ing. Michal Ztratil, odborník s dlouholetou praxí
Toto školení je nabízeno buď v prezenční podobě, nebo online. Vyberte si podobu, která Vám nejlépe vyhovuje. 

Program

Nemocenské pojištění

 • Změny od 1.1.2023 a rekapitulace změn z II. pololetí roku 2022.
 • Připravovaná změna dávky otcovská poporodní péče.
 • Příprava zavedení plné elektronizace u karantény.
 • Účast na nemocenském pojištění, vznik a zánik, okruh osob účastných nemocenského pojištění, zaměstnání malého rozsahu, krátkodobé zaměstnání, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce – zkušenosti s dosavadním prováděním agendy.
 • Změna redukčních hranic v NP, stanovení rozhodného příjmu pro účast na NP, vliv výše minimální mzdy.
 • Elektronické tiskopisy – přehled všech elektronických tiskopisů, nové tiskopisy v roce 2022, povinnosti zaměstnavatelů při elektronické komunikaci s ČSSZ, doporučené postupy pro zaměstnavatele při podávání tiskopisů.
 • Online služby ČSSZ pro zaměstnavatele – nové možnosti služeb pro zaměstnavatele, správa plných mocí, zkušenosti s předáváním údajů ČSSZ o eNeschopenkách zaměstnanců zaměstnavatele.
 • Příprava elektronizace dalších dávek nemocenského pojištění.
 • Další změny pro rok 2023 dle schvalování legislativy.

Důchodové pojištění

 • změny od roku 2023 dle schvalování legislativy – zvyšování důchodů – změna základní výměry, chystaná valorizace, důchodový věk a další změny
 • zvýšení důchodů za vychované dítě – zavedení „Výchovného“
 • praktické případy k důchodové problematice

Pojistné na sociální zabezpečení

 • Okruh poplatníků, vyměřovací základy, odvod pojistného, tiskopis Přehled o výši pojistného
 • Zavedení slevy na pojistném pro vybrané skupiny zaměstnanců od 1.2.2023 – zkrácené úvazky
 • Nová výše maximálního vyměřovacího základu,
 • Zkušenosti s novým výpočtem penále za pozdní placení pojistného, vliv zvyšování úrokových sazeb
 • Pojistné na důchodové a nemocenské pojištění OSVČ, předkládání přehledu OSVČ za rok 2022, využití elektronizace v agendě OSVČ
 • Další změny od roku 2023 dle schvalování legislativy

Diskuse, zodpovídání dotazů účastníků semináře. Možnost konzultací. Aktuality dle vývoje legislativního procesu.

Objednávka

Školení můžete objednat on-line zde.

Technická stránka připojení na webinář

Pro účast na webináři potřebujete pouze obvykle vybavený počítač s reproduktorem nebo sluchátky, aktuální webový prohlížeč (Chrome nebo Mozzila Firefox)  a internetové připojení.

Na webinář se připojíte jednoduše prostřednictvím odkazu, který Vám zašleme e-mailem. E-mail s odkazem obdržíte nejpozději do 12 hodin v den před konáním webináře na e-mailovou adresu, jež jste uvedli v objednávce. Jestliže Vám do uvedené doby e-mail s odkazem nepřijde, zkontrolujte si prosím složku nevyžádané pošty, případně nás kontaktujte na telefon 775 906 870.

Kapacita, platba a storno podmínky

Počet posluchačů je omezen. Po naplnění kapacity nemohou být další objednávky přijímány. Úhrada proběhne převodem na základě zálohové faktury. Účast na webináři lze stornovat písemně. Zrušíte-li svou účast více než 1 pracovní den před datem konání webináře, záloha Vám bude vrácena v plné výši. Zrušíte-li sovu účast v kratší lhůtě před konáním webináře, máte možnost si vybrat jako náhradu jiný webinář ve stejné ceně. Webináře se může místo Vás zúčastniti náhradník.

Cena

890 Kč bez DPH, tzn. 1077 Kč včetně DPH za školení od 9 do 14 hodin.

Cena zahrnuje:

 • studijní podklady (podklady zasíláme elektronicky nejpozději den před konáním školení),
 • videozáznam, který budete mít k dispozici pro opakované přehrání po dobu 4 týdnů.
Místo konání

Online školení.

Organizátor školení
ECONOMIS CZ s.r.o.
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Bartušková - daňová poradkyně a certifikovaná účetní
telefon: 775 906 870, e-mail: info@economis.cz, informace a on-line objednávky: www.economis.cz
fakturační adresa: Finské domky 1385/71, 747 14 Ludgeřovice
IČO: 29462771, DIČ: CZ29462771, Spisová značka obchodního rejstříku: C 55271 vedená u Krajského soudu v Ostravě