Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

Webinář "Změny a aktuality - Daně z příjmů, účetnictví, silniční daň, datové schránky..."


Číslo školení: 92301- Objednávka zde
Datum: 12.01.2023, 9.00 – 14.00h 
Lektor: Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
Toto školení je nabízeno buď v prezenční podobě, nebo online. Vyberte si podobu, která Vám nejlépe vyhovuje. 

Program

Cílem školení je předat posluchačům nejen informace o změnách v daních z příjmů a účetnictví, ale pozornost bude věnována i silniční dani a datovým schránkám. Výklad bude doplněn i o praktické rady a doporučení pro sestavení daňového přiznání k dani z příjmů. Lektor se s posluchači podělí o časté problémy, se kterými se ve své praxi daňového poradce setkává. V případě potřeby bude problematika vysvětlena včetně vazby na daň z přidané hodnoty.

  • Účetnictví podnikatelských subjektů
   • změny, nové interpretace NÚR a aktuální problémy
  • Daň z příjmů fyzických a právnických osob
   • změny v roce 2022 a 2023
    • pokyn D-59, který nahrazuje pokyn D-22 a přináší nové informace 
    • dodanění nízkoemisních aut poskytnutých zaměstnancům pro soukromé účely
    • prodloužení mimořádných odpisů
    • zásadní změnu u paušálního režimu  
     • zvýšení limitu pro vstup do paušálního režimu na na 2 mil. Kč
     • zavedení 3 pásem pro paušální zálohy
     • jak zatřídit do správného pásma - závislost nejen na obratu, ale i druhu činnosti!
     • vazba na DPH
    • zvýšení limitu příjmů pro povinnost podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob
    • dary poskytnuté v souvislosti s válkou na Ukrajině
     • poskytnuté peněžní a nepeněžní dary
     • osvobození u příjemce darů
    • další dle vývoje legislativy

   • další aktuality - užitečné rozsudky soudů, příspěvky koordinačních výborů

   • problémové oblasti daně z příjmů
    • upozornění na oblasti, ve kterých se často chybuje

  • Další změny a užitečné informace
   • silniční daň
   • datové schránky

  • Odpovědi na dotazy posluchačů 
Objednávka

Školení můžete objednat on-line zde.

Technická stránka připojení na webinář

Pro účast na webináři potřebujete pouze obvykle vybavený počítač s reproduktorem nebo sluchátky, aktuální webový prohlížeč (Chrome nebo Mozzila Firefox)  a internetové připojení.

Na webinář se připojíte jednoduše prostřednictvím odkazu, který Vám zašleme e-mailem. E-mail s odkazem obdržíte nejpozději do 12 hodin v den před konáním webináře na e-mailovou adresu, jež jste uvedli v objednávce. Jestliže Vám do uvedené doby e-mail s odkazem nepřijde, zkontrolujte si prosím složku nevyžádané pošty, případně nás kontaktujte na telefon 775 906 870.

Kapacita, platba a storno podmínky

Počet posluchačů je omezen. Po naplnění kapacity nemohou být další objednávky přijímány. Úhrada proběhne převodem na základě zálohové faktury. Účast na webináři lze stornovat písemně. Zrušíte-li svou účast více než 1 pracovní den před datem konání webináře, záloha Vám bude vrácena v plné výši. Zrušíte-li sovu účast v kratší lhůtě před konáním webináře, máte možnost si vybrat jako náhradu jiný webinář ve stejné ceně.  Webináře se může místo Vás zúčastniti náhradník.

Cena

990 Kč bez DPH, tzn. 1198 Kč včetně DPH za školení od 9 do 14 hodin.

Cena zahrnuje:

 • studijní podklady, budou-li lektorem připraveny (podklady zasíláme elektronicky nejpozději den před konáním školení),
 • videozáznam, který budete mít k dispozici pro opakované přehrání po dobu 4 týdnů.
Místo konání

Online školení.

Organizátor školení
ECONOMIS CZ s.r.o.
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Bartušková - daňová poradkyně a certifikovaná účetní
telefon: 775 906 870, e-mail: info@economis.cz, informace a on-line objednávky: www.economis.cz
fakturační adresa: Finské domky 1385/71, 747 14 Ludgeřovice
IČO: 29462771, DIČ: CZ29462771, Spisová značka obchodního rejstříku: C 55271 vedená u Krajského soudu v Ostravě