Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

Webinář "DPH - změny pro rok 2023 a aktuální problémy"


Číslo školení: 92304- Objednávka zde
Datum: 18.01.2023, 9.00 – 14.00h 
Lektor: Ing. Miroslava Nováková, specialistka na daň z přidané hodnoty
Toto školení je nabízeno buď v prezenční podobě, nebo online. Vyberte si podobu, která Vám nejlépe vyhovuje. 

Program

Cílem semináře je seznámení se s aktuálními změnami zákona o DPH a změnami pro další období, s novými stanovisky, výklady, oblastmi, kde se dělají chyby, vč. uvedení praktických příkladů.

 • Přehled schválených a připravovaných změn v oblasti DPH
 • Kontrolní hlášení
  • změny 2023 - lhůty pro odpověď na výzvu správce daně, úprava výše pokut, prominutí pokuty…
  • nejčastější chyby při vyplňování kontrolního hlášení (opravné daňové doklady, datum povinnosti přiznat daň, pozdní uvedení plnění v KH…)
 • Zvýšení obratu pro povinnou registraci k DPH od 1.1.2023 a související důsledky
 • Režim přenesení daňové povinnosti
  • novela nařízení vlády č. 361/2014 Sb. účinná od 10. 8. 2022
  • nejčastější chyby při uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti
 • Leasing a DPH
  • operativní, finanční, zpětný leasing…
 • Automobil a DPH
  • automobil jako obchodní majetek x zboží
  • zvláštní režim pro použité zboží
  • uplatnění nároku na odpočet daně, úprava odpočtu daně
  • vyřazení, prodej automobilu, ukončení registrace…
 • Provozování e-shopu – úskalí z toho plynoucí, zdaňování přeshraničních služeb
 • Prodej zboží na dálku – novela 2023
 • Prodej dovezeného zboží na dálku
 • Odvod DPH přes tzv. One Stop Shop
 • Souvislosti DPH s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině
  • ubytování uprchlíků, dodání zboží charitativním organizacím či na Ukrajinu…
 • Vybrané příspěvky projednávané na KV KDP s GFŘ
 • Paušální náhrady poskytované zaměstnavateli dle § 270/2 OSŘ
 • Služby poskytované obcemi autorizovaným obalovým společnostem a provozovatelům kolektivních systémů
 • Uplatnění DPH při zřízení práva stavby…
 • Povinnost přiznat daň v různých situacích
  • advokátní úschova, platba platformě, kauce, jistina, záloha vratná či nevratná…
 • Kryptoměny a DPH
 • Specifika posledního zdaňovacího období kalendářního roku
 • Další aktuality a problémové oblasti
 • Témata na přání účastníků semináře
 • Odpovědi na dotazy (možno zaslat náměty či dotazy lektorce předem na info@economis.cz, budou pak zařazeny do programu semináře)
Objednávka

Školení můžete objednat on-line zde.

Technická stránka připojení na webinář

Pro účast na webináři potřebujete pouze obvykle vybavený počítač s reproduktorem nebo sluchátky, aktuální webový prohlížeč (Chrome nebo Mozzila Firefox)  a internetové připojení.

Na webinář se připojíte jednoduše prostřednictvím odkazu, který Vám zašleme e-mailem. E-mail s odkazem obdržíte nejpozději do 12 hodin v den před konáním webináře na e-mailovou adresu, jež jste uvedli v objednávce. Jestliže Vám do uvedené doby e-mail s odkazem nepřijde, zkontrolujte si prosím složku nevyžádané pošty, případně nás kontaktujte na telefon 775 906 870.

Kapacita, platba a storno podmínky

Počet posluchačů je omezen. Po naplnění kapacity nemohou být další objednávky přijímány. Úhrada proběhne převodem na základě zálohové faktury. Účast na webináři lze stornovat písemně. Zrušíte-li svou účast více než 1 pracovní den před datem konání webináře, záloha Vám bude vrácena v plné výši. Zrušíte-li sovu účast v kratší lhůtě před konáním webináře, máte možnost si vybrat jako náhradu jiný webinář ve stejné ceně. Webináře se může místo Vás zúčastniti náhradník.

Cena

990 Kč bez DPH, tzn. 1198 Kč včetně DPH za školení od 9 do 14 hodin.

Cena zahrnuje:

 • studijní podklady (podklady zasíláme elektronicky nejpozději den před konáním školení),
 • videozáznam, který budete mít k dispozici pro opakované přehrání po dobu 2 týdnů.
Místo konání

Online školení.

Organizátor školení
ECONOMIS CZ s.r.o.
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Bartušková - daňová poradkyně a certifikovaná účetní
telefon: 775 906 870, e-mail: info@economis.cz, informace a on-line objednávky: www.economis.cz
fakturační adresa: Finské domky 1385/71, 747 14 Ludgeřovice
IČO: 29462771, DIČ: CZ29462771, Spisová značka obchodního rejstříku: C 55271 vedená u Krajského soudu v Ostravě