Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

Seminář "Daňové přiznání právnických osob a účetní závěrka za rok 2022"


Číslo školení: 2305- Objednávka zde
Datum: 20.01.2023, 9.00 – 14.00h (prezence od 8.30h)
Přednáší: Ing. Dagmar Procházková, auditorka a Ing. Christian Žmolík, daňový poradce
Toto školení je nabízeno buď v prezenční podobě, nebo online. Vyberte si podobu, která Vám nejlépe vyhovuje. 

Program

Školení bude zaměřeno na daň z příjmů právnických osob a účetní závěrku podnikatelských subjektů účtujících v podvojném účetnictví. Cílem školení je podat komplexní výklad k dané problematice včetně vzájemných vazeb. Výklad bude doprovázen řadou praktických příkladů. Posluchači budou seznámení se změnami legislativy.

 • Přehled novel – daň z příjmů
  • Připomenutí změn roku 2022
  • Změny pro rok 2023 
   • změny zákona o daních z příjmů
   • pokyn D-59, který nahrazuje pokyn D-22 a přináší nové informace
   • další změny dle vývoje legislativy 

 • Aktuální vývoj v oblasti účetnictví podnikatelů
  • Změny pro rok 2022 a 2023 (dle vývoje legislativy)
  • Upozornění na nové interpretace NÚR, I-47

 • Určení správné kategorie účetní jednotky jako základ pro správné sestavení účetní závěrky

 • Zdaňovací období - kdy se liší od kalendářního roku?

 • Úprava výsledku hospodaření na základ daně
  • Daňová uznatelnost náklad
  • Zdaňované a nezdaňované výnosy
  • Částky snižující a zvyšující základ daně

 • Výpočet daně

 • Lhůty pro podání daňového přiznání

 • Obsah řádků daňového přiznání - na co nezapomenout při vyplňování

 • Povinné a nepovinné části účetní závěrky
  • rozvaha
  • výkaz zisku a ztráty
  • příloha
  • přehled o změnách vlastního kapitálu
  • přehled o peněžních tocích

 • Povinnost zveřejnění účetní závěrky

 • Povinnost sestavení výroční zprávy

 • Diskuze a odpovědi na dotazy posluchačů
Objednávka

Školení můžete objednat on-line zde.

Kapacita, storno a ostatní informace

Počet účastníků školení je omezen. Své místo si můžete bez obav rezervovat v dostatečném časovém předstihu, splatnost zálohové faktury bude stanovena až na 10 dnů před datem konáním školení. Účast na školení lze stornovat písemně. Zrušíte-li svou účast více než 2 pracovní dny před datem konání školení, záloha Vám bude vrácena v plné výši. Zrušíte-li sovu účast v kratší lhůtě před konáním školení, máte možnost si vybrat jako náhradu jiné školení ve stejné ceně. Náhradníka můžete vyslat na školení kdykoliv.

Cena

990 Kč bez DPH, tzn. 1198 Kč včetně DPH za školení od 9 do 14 hodin.

Cena zahrnuje:

 • občerstvení (sladké pečivo, dopolední svačina, káva, čaj, nealko),
 • psací potřeby,
 • studijní podklady (podklady zasíláme elektronicky nejpozději den před konáním školení),
 • videozáznam, který budete mít k dispozici pro opakované přehrání po dobu 4 týdnů.
Místo konání

Best Western Hotel Vista, Kpt. Vajdy 3046/2, www.hotelvista.cz
Školení probíhají v moderních prostorách s WIFI připojením k internetu.
Spojení MHD: autobusem č. 48, 27, 26, 41, 31, 61, 59 na zastávku "Hotel Bělský les" a 3 minuty pěšky nebo tramvají č. 12,15,17,18 na zastávku „ÚMOb Jih“ (Radnice v Hrabůvce) a 5 minut pěšky
Parkování: na hotelovém parkovišti za zvýhodněnou cenu 50 Kč/den pro posluchače ECONOMIS CZ s.r.o. (parkovné budete platit na recepci a uvedete informaci, že jste byli na školení) nebo můžete parkovat na blízkém sídlišti zdarma (pro bezplatné parkování doporučujeme parkoviště č.2 - mapka).

Organizátor školení
ECONOMIS CZ s.r.o.
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Bartušková - daňová poradkyně a certifikovaná účetní
telefon: 775 906 870, e-mail: info@economis.cz, informace a on-line objednávky: www.economis.cz
fakturační adresa: Finské domky 1385/71, 747 14 Ludgeřovice
IČO: 29462771, DIČ: CZ29462771, Spisová značka obchodního rejstříku: C 55271 vedená u Krajského soudu v Ostravě