Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

Webinář "Zdaňování mezd v roce 2023 a roční zúčtování"


Číslo školení: 92306- Objednávka zde
Datum: 24.01.2023, 9.00 – 14.00h 
Lektor: Ing. Milan Lošťák, Finanční úřad pro Olomoucký kraj
Toto školení je nabízeno buď v prezenční podobě, nebo online. Vyberte si podobu, která Vám nejlépe vyhovuje. 

Program

Cílem školení je podat posluchačům komplexní informace ke zdaňování mezd v roce 2023 s důrazem na změny a problémové oblasti. Výklad bude doplněn řadou příkladů z praxe.

 • Roční zúčtování mezd za rok 2022
  • Zdaňování mezd v průběhu roku 2022 v režimech odvozených od podpisu Prohlášení poplatníkem a dalších okolnostech
  • Problematika daňového domicilu - zaměstnanci z Ukrajiny a další
  • Změna ve zdanění zaměstnaneckých nízkoemisních vozidel pro služební i soukromé účely od roku 2022
  • Změna limitu osvobození u stravovacího paušálu zaměstnanců
  • Způsoby a průkazy uplatnění daňových slev u zaměstnavatele, jak v průběhu roku, tak i po jeho skončení
  • Daňové zvýhodnění na vyživované děti, děti v náhradní a střídavé péči, studium zletilých dětí v kostce a zrušené limity u daňového bonusu
  • Daňové odpočty ze základu daně po skončení roku a jejich prokazování
  • Specifika aplikace dvojího limitu při odpočtu úroků z úvěrů v možných alternativách
  • Podmínky k provedení dobrovolného ročního zúčtování nebo případy vzniku povinnosti podání daňového přiznání
  • Roční zúčtování za rok 2022 detailně - posouzení, žádost, provedení a vypořádání, konkrétní příklad po jednotlivých krocích a promítnutí výsledku RZ ve výkazech
  • Možnost započtení srážkové daně z vedlejších příjmů v rámci roční daňové povinnosti poplatníků v konkrétních případech
  • Daňové tiskopisy (lhůty, vzory, možné verze, změny pro rok 2023)
  • Lhůty a termíny u zdaňování mezd, povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců

 • Změny ve zdaňování mezd v roce 2023
  • Vývoj daňového inkasa státních příjmů včetně daně ze závislé činnosti
  • Změny parametrů rozhodných pro software mzdových účetních programů a pro zdaňování mezd v posledních obdobích
  • Aktuální informace o stavu a vývoji legislativy pro dané období
  • Inovovaný pokyn GFŘ D-22
  • Nedoplatky na dani zaviněné poplatníkem vybrané za spoluúčasti správce daně
  • Výběr judikátů souvisejících se zdaněním mezd
  • Nedostatky zjišťované při kontrolách

 • Odpovědi na dotazy 
Objednávka

Školení můžete objednat on-line zde.

Technická stránka připojení na webinář

Pro účast na webináři potřebujete pouze obvykle vybavený počítač s reproduktorem nebo sluchátky, aktuální webový prohlížeč (Chrome nebo Mozzila Firefox)  a internetové připojení.

Na webinář se připojíte jednoduše prostřednictvím odkazu, který Vám zašleme e-mailem. E-mail s odkazem obdržíte nejpozději do 12 hodin v den před konáním webináře na e-mailovou adresu, jež jste uvedli v objednávce. Jestliže Vám do uvedené doby e-mail s odkazem nepřijde, zkontrolujte si prosím složku nevyžádané pošty, případně nás kontaktujte na telefon 775 906 870.

Kapacita, platba a storno podmínky

Počet posluchačů je omezen. Po naplnění kapacity nemohou být další objednávky přijímány. Úhrada proběhne převodem na základě zálohové faktury. Účast na webináři lze stornovat písemně. Zrušíte-li svou účast více než 1 pracovní den před datem konání webináře, záloha Vám bude vrácena v plné výši. Zrušíte-li sovu účast v kratší lhůtě před konáním webináře, máte možnost si vybrat jako náhradu jiný webinář ve stejné ceně. Webináře se může místo Vás zúčastniti náhradník.

Cena

890 Kč bez DPH, tzn. 1077 Kč včetně DPH za školení od 9 do 14 hodin.

Cena zahrnuje:

 • studijní podklady (podklady zasíláme elektronicky nejpozději den před konáním školení),
 • videozáznam, který budete mít k dispozici pro opakované přehrání po dobu 4 týdnů.
Místo konání

Online školení.

Organizátor školení
ECONOMIS CZ s.r.o.
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Bartušková - daňová poradkyně a certifikovaná účetní
telefon: 775 906 870, e-mail: info@economis.cz, informace a on-line objednávky: www.economis.cz
fakturační adresa: Finské domky 1385/71, 747 14 Ludgeřovice
IČO: 29462771, DIČ: CZ29462771, Spisová značka obchodního rejstříku: C 55271 vedená u Krajského soudu v Ostravě