Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

Webinář "Daň z příjmů fyzických osob - změny a přiznání"


Číslo školení: 92308- Objednávka zde
Datum: 09.02.2023, 9.00 – 14.00h 
Lektor: Ing. Zuzana Rylová, Ph.D., daňová poradkyně
Toto školení je nabízeno buď v prezenční podobě, nebo online. Vyberte si podobu, která Vám nejlépe vyhovuje. 

Program

Cílem školení je předat posluchačům praktická doporučení pro optimalizaci daně a sestavování přiznání daně z příjmů fyzických osob. Důraz bude kladen na změny a oblasti, ve kterých se často chybuje. Dostatečný prostor bude věnován odpovědím na dotazy posluchačů.

 • Úvodní informace
  • připomenutí změn legislativy v roce 2022 a zkušenosti z praxe
  • užitečná sdělení GFŘ a závěry z Koordinačních výborů, aktuální judikatura
 • Daňové přiznání za rok 2022 – doporučení a problémové oblasti
  • Prodej movitých věcí x samostatná činnost
  • Příjmy ze samostatné činnosti - podnikání ve vlastním majetku, opravy x technické zhodnocením uplatnění odpisů, škody na majetku, …….
  • Rozdělení příjmů ze samostatné činnosti na spolupracující osobu
  • Operace s pohledávkami
  • Zdanění příjmů z nájmu, uplatnění výdajů
  • Příjmy z příležitostných činností
  • Přepočet zahraniční měny, směna peněz
  • Osvobození bezúplatných příjmů
  • Prodej nemovitostí, splnění podmínek pro osvobození příjmů
  • Odpočty od základu daně, dary, odpočty na bytovou potřebu, slevy na dani
 • Změny daně z příjmů fyzických osob pro rok 2023
  • pokyn D-59, který nahrazuje pokyn D-22 a přináší nové informace 
  • prodloužení mimořádných odpisů
  • zásadní změny u paušálního režimu
   • zvýšení limitu pro vstup do paušálního režimu na na 2 mil. Kč
   • zavedení 3 pásem pro paušální zálohy
   • jak se zatřídit do správného pásma - závislost nejen na obratu, ale i druhu činnosti
  • zvýšení limitu příjmů pro povinnost podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob
  • další dle vývoje legislativy
 • Diskuze a odpovědi na dotazy posluchačů

 

Objednávka

Školení můžete objednat on-line zde.

Technická stránka připojení na webinář

Pro účast na webináři potřebujete pouze obvykle vybavený počítač s reproduktorem nebo sluchátky, aktuální webový prohlížeč (Chrome nebo Mozzila Firefox)  a internetové připojení.

Na webinář se připojíte jednoduše prostřednictvím odkazu, který Vám zašleme e-mailem. E-mail s odkazem obdržíte nejpozději do 12 hodin v den před konáním webináře na e-mailovou adresu, jež jste uvedli v objednávce. Jestliže Vám do uvedené doby e-mail s odkazem nepřijde, zkontrolujte si prosím složku nevyžádané pošty, případně nás kontaktujte na telefon 775 906 870.

Kapacita, platba a storno podmínky

Počet posluchačů je omezen. Po naplnění kapacity nemohou být další objednávky přijímány. Úhrada proběhne převodem na základě zálohové faktury. Účast na webináři lze stornovat písemně. Zrušíte-li svou účast více než 1 pracovní den před datem konání webináře, záloha Vám bude vrácena v plné výši. Zrušíte-li sovu účast v kratší lhůtě před konáním webináře, máte možnost si vybrat jako náhradu jiný webinář ve stejné ceně. Webináře se může místo Vás zúčastniti náhradník.

Cena

890 Kč bez DPH, tzn. 1077 Kč včetně DPH za školení od 9 do 14 hodin.

Cena zahrnuje:

 • studijní podklady (podklady zasíláme elektronicky nejpozději den před konáním školení),
 • videozáznam, který budete mít k dispozici pro opakované přehrání po dobu 1 týdne.
Místo konání

Online školení.

Organizátor školení
ECONOMIS CZ s.r.o.
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Bartušková - daňová poradkyně a certifikovaná účetní
telefon: 775 906 870, e-mail: info@economis.cz, informace a on-line objednávky: www.economis.cz
fakturační adresa: Finské domky 1385/71, 747 14 Ludgeřovice
IČO: 29462771, DIČ: CZ29462771, Spisová značka obchodního rejstříku: C 55271 vedená u Krajského soudu v Ostravě