Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

Webinář "Zdaňování mezd i benefitů v roce 2023 a roční zúčtování"


Číslo školení: 92309- Objednávka zde
Datum: 30.01.2023, 9.00 – 14.00h 
Lektor: Ing. Dagmar Lokajová, odbornice na daň ze závislé činnosti s dlouholetou praxí na Finančním ředitelství
Toto školení je nabízeno buď v prezenční podobě, nebo online. Vyberte si podobu, která Vám nejlépe vyhovuje. 

Program

Webinář je zaměřen na aktuální změny ve zdanění příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, včetně změn v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, příprava a provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2022, změny v tiskopisech pro závislou činnost.

 • Rekapitulace významných změn platných pro rok 2022, změny limitů např. u minimální mzdy, průměrné mzdy, příspěvek na solidární domácnost, zvýšení limitu pro uplatnění darů.

 • Vybrané zaměstnanecké benefity např. použití vozidla zaměstnavatele zaměstnancem pro služební i soukromé účely a změna v průběhu roku 2022 ve vazbě na poskytnutí nízkoemisního motorového vozidla, stravenkový paušál a jeho změny a další dle zájmu posluchačů.

 • Prohlášení poplatníka k dani ze závislé činnosti (též v ukrajinštině pouze jako vzor pro čtení), žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění.

 • Jak zdanit příjmy - příjmy zdaněné zálohou na daň, příjmy zdaněné daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně, povinnosti plátce daně, zdanění příjmů rezidentů a nerezidentů, zaměstnávání občanů Ukrajiny.

 • Daňové zvýhodnění na děti uplatněné poplatníkem v průběhu roku, doklady, podmínky, dodatečné uplatnění, společně hospodařící domácnost, střídavá péče z pohledu judikatury, chyby při uplatnění nároku, soustavná příprava na budoucí povolání, daňový bonus.

 • Slevy na dani, jejich uplatnění a předkládané doklady plátci daně k prokázání nároku.

 • Nezdanitelná část základu daně, odečty o hodnotu bezúplatného plnění (darů), obstarání bytových potřeb, limity odpočtu zaplacených úroků z úvěrů, odečty zaplacených příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem, penzijní pojištění a doplňkové penzijní spoření, odečty na soukromé životní pojištění aj.

 • Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění na žádost, nedoplatek z ročního zúčtování, opravy záloh/daně, daňová tvrzení, vzory tiskopisů, lhůty pro podání daňových tvrzení.

 • Podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2022, lhůta pro podání daňového tvrzení nerezidentem v případě uplatnění např. slevy na manželku, daňového zvýhodnění, žádosti o vrácení přeplatků (rezidenti, nerezidenti), deklarace odlišných údajů o příjmech v DAP oproti údajům plátce daně, náprava nesprávností.

 • Změny pro rok 2023 (dle vývoje legislativy)

 • Odpovědi na dotazy posluchačů
Objednávka

Školení můžete objednat on-line zde.

Technická stránka připojení na webinář

Pro účast na webináři potřebujete pouze obvykle vybavený počítač s reproduktorem nebo sluchátky, aktuální webový prohlížeč (Chrome nebo Mozzila Firefox)  a internetové připojení.

Na webinář se připojíte jednoduše prostřednictvím odkazu, který Vám zašleme e-mailem. E-mail s odkazem obdržíte nejpozději do 12 hodin v den před konáním webináře na e-mailovou adresu, jež jste uvedli v objednávce. Jestliže Vám do uvedené doby e-mail s odkazem nepřijde, zkontrolujte si prosím složku nevyžádané pošty, případně nás kontaktujte na telefon 775 906 870.

Kapacita, platba a storno podmínky

Počet posluchačů je omezen. Po naplnění kapacity nemohou být další objednávky přijímány. Úhrada proběhne převodem na základě zálohové faktury. Účast na webináři lze stornovat písemně. Zrušíte-li svou účast více než 1 pracovní den před datem konání webináře, záloha Vám bude vrácena v plné výši. Zrušíte-li sovu účast v kratší lhůtě před konáním webináře, máte možnost si vybrat jako náhradu jiný webinář ve stejné ceně. Webináře se může místo Vás zúčastniti náhradník.

Cena

890 Kč bez DPH, tzn. 1077 Kč včetně DPH za školení od 9 do 14 hodin.

Cena zahrnuje:

 • studijní podklady (podklady zasíláme elektronicky nejpozději den před konáním školení),
 • videozáznam, který budete mít k dispozici pro opakované přehrání po dobu 4 týdnů.
Místo konání

Online školení.

Organizátor školení
ECONOMIS CZ s.r.o.
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Bartušková - daňová poradkyně a certifikovaná účetní
telefon: 775 906 870, e-mail: info@economis.cz, informace a on-line objednávky: www.economis.cz
fakturační adresa: Finské domky 1385/71, 747 14 Ludgeřovice
IČO: 29462771, DIČ: CZ29462771, Spisová značka obchodního rejstříku: C 55271 vedená u Krajského soudu v Ostravě