Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

Záznam "Daňové přiznání právnických osob a účetní závěrka za rok 2022"


Číslo školení: 82305- Objednávka zde
Základní informace: Délka záznamu je 4,5 hodiny, školení proběhlo 20.1.2023. Posluchači obdrží podrobné studijní podklady.
Doba pro přehrání záznamu: Záznam si můžete přehrát opakovaně po dobu 4 týdnů od platby, nejpozději však do konce března 2023.
Lektor: Ing. Dagmar Procházková, auditorka a Ing. Christian Žmolík, daňový poradce

Program

Školení je zaměřeno na daň z příjmů právnických osob a účetní závěrku podnikatelských subjektů účtujících v podvojném účetnictví. Posluchači budou seznámení se změnami legislativy. Cílem školení je podat komplexní výklad k dané problematice včetně vzájemných vazeb. Výklad je doprovázen řadou praktických příkladů. 

 • Přehled novel – daň z příjmů
  • Připomenutí změn roku 2022
  • Změny pro rok 2023 
   • změny zákona o daních z příjmů
   • pokyn D-59, který nahrazuje pokyn D-22
   • další změny dle vývoje legislativy 

 • Aktuální vývoj v oblasti účetnictví podnikatelů
  • Připravované změny legislativy
  • Upozornění na nové interpretace NÚR

 • Určení správné kategorie účetní jednotky jako základ pro správné sestavení účetní závěrky

 • Zdaňovací období - kdy se liší od kalendářního roku?

 • Úprava výsledku hospodaření na základ daně
  • Daňová uznatelnost náklad
  • Zdaňované a nezdaňované výnosy
  • Částky snižující a zvyšující základ daně

 • Výpočet daně

 • Lhůty pro podání daňového přiznání

 • Obsah řádků daňového přiznání - na co nezapomenout při vyplňování

 • Povinné a nepovinné části účetní závěrky
  • rozvaha
  • výkaz zisku a ztráty
  • příloha
  • přehled o změnách vlastního kapitálu
  • přehled o peněžních tocích

 • Povinnost zveřejnění účetní závěrky

 • Povinnost sestavení výroční zprávy
Proč zakoupit záznam?
 • seznámíte se s aktuálními informacemi z pohodlí a bezpečí domova či kanceláře za výhodnou cenu
 • ušetříte čas a náklady na cestování
 • podklady ke školení získáte v elektronické podobě
 • záznam si můžete přehrát opakovaně 
Technická stránka 

Záznam si můžete přehrát opakovaně prostřednictvím odkazu, který Vám zašleme po zaplacení zálohové faktury e-mailem. Pro přehrání videozáznamu nepotřebujete speciální program, stačí obvykle vybavený počítač s reproduktorem nebo sluchátky a internetové připojení. 

Objednávka

Školení můžete objednat online zde.

 Cena

890 bez DPH, tzn. 1077 Kč včetně DPH 

Cena zahrnuje:

 • studijní podklady (budou Vám zaslány elektronicky spolu s přístupem k záznamu),
 • videozáznam, který budete mít k dispozici pro opakované přehrání po dobu 4 týdnů od platby, nejpozději do koncebřezna 2023.
Místo konání

Internet.

Organizátor školení
ECONOMIS CZ s.r.o.
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Bartušková - daňová poradkyně a certifikovaná účetní
telefon: 775 906 870, e-mail: info@economis.cz, informace a on-line objednávky: www.economis.cz
fakturační adresa: Finské domky 1385/71, 747 14 Ludgeřovice
IČO: 29462771, DIČ: CZ29462771, Spisová značka obchodního rejstříku: C 55271 vedená u Krajského soudu v Ostravě