Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

Webinář "Pracovní právo od základů"


Číslo školení: 92311- Objednávka zde
Datum:17.04.2023, 9.00 – 14.00h 
Lektor: JUDr. Jaroslav Stránský, odborník na pracovněprávní problematiku

Program

Školení je určeno personalistům a vedoucím pracovníkům, kteří mají na starosti přijímání nových zaměstnanců, vedení personální agendy, změny pracovních smluv a ukončování pracovních poměrů. Na programu bude přehled základních povinností a pracovněprávních souvislostí, které s touto problematikou souvisí.  Posluchači budou rovněž upozorněni na časté chyby, kterých se zaměstnavatelé v praxi dopouští.

 • Právní souvislosti výběrového řízení, výběr vhodného uchazeče, ochrana soukromí a osobních údajů

 • Vstupní lékařská prohlídka

 • Vznik pracovního poměru, obsah pracovní smlouvy a dalších nezbytných dokumentů

 • Založení a vedení osobního spisu, ochrana a zabezpečení osobních údajů při vedení personální agendy

 • Zkušební doba

 • Pracovní poměr na dobu určitou, možnosti opakovaného sjednávání

 • Povinnosti a odpovědnost personalisty, spolupráce s vedoucími zaměstnanci při zajišťování personální agendy

 • Změny pracovních smluv za trvání pracovního poměru, změna druhu práce, výše úvazku atd.

 • Přehled správného postupu při skončení pracovního poměru, přípustné způsoby rozvázání

 • Odstupné

 • Výpověď z pracovního poměru, doručení do vlastních rukou

 • Administrativní povinnosti související se skončením pracovního poměru

 • Odpovědi na dotazy posluchačů
Objednávka

Školení můžete objednat on-line zde.

Technická stránka připojení na webinář

Pro účast na webináři potřebujete pouze obvykle vybavený počítač s reproduktorem nebo sluchátky, aktuální webový prohlížeč (Chrome nebo Mozzila Firefox)  a internetové připojení.

Na webinář se připojíte jednoduše prostřednictvím odkazu, který Vám zašleme e-mailem. E-mail s odkazem obdržíte nejpozději do 12 hodin v den před konáním webináře na e-mailovou adresu, jež jste uvedli v objednávce. Jestliže Vám do uvedené doby e-mail s odkazem nepřijde, zkontrolujte si prosím složku nevyžádané pošty, případně nás kontaktujte na telefon 775 906 870.

Kapacita, platba a storno podmínky

Počet posluchačů je omezen. Po naplnění kapacity nemohou být další objednávky přijímány. Úhrada proběhne převodem na základě zálohové faktury. Účast na webináři lze stornovat písemně. Zrušíte-li svou účast více než 1 pracovní den před datem konání webináře, záloha Vám bude vrácena v plné výši. Zrušíte-li sovu účast v kratší lhůtě před konáním webináře, máte možnost si vybrat jako náhradu jiný webinář ve stejné ceně.  Webináře se může místo Vás zúčastniti náhradník.

Cena

890 Kč bez DPH, tzn. 1077 Kč včetně DPH za školení od 9 do 13 hodin.

Cena zahrnuje:

 • studijní podklady (podklady zasíláme elektronicky nejpozději den před konáním školení),
 • videozáznam, který budete mít k dispozici pro opakované přehrání po dobu 4 týdnů.
Místo konání

Online školení.

Organizátor školení
ECONOMIS CZ s.r.o.
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Bartušková - daňová poradkyně a certifikovaná účetní
telefon: 775 906 870, e-mail: info@economis.cz, informace a on-line objednávky: www.economis.cz
fakturační adresa: Finské domky 1385/71, 747 14 Ludgeřovice
IČO: 29462771, DIČ: CZ29462771, Spisová značka obchodního rejstříku: C 55271 vedená u Krajského soudu v Ostravě