Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

Seminář "Pracovnělékařské služby v roce 2023 a aktuality ze mzdové a personální oblasti"


Číslo školení: 12316- Objednávka zde
Datum: 26.05.2023, 9.00 – 14.00h (prezence od 8.30h)
Lektor: Zdeněk Křížek, odborník na mzdovou a personální oblast
Toto školení je nabízeno buď v prezenční podobě, nebo online. Vyberte si podobu, která Vám nejlépe vyhovuje.  

Program

Cílem školení je seznámit posluchače nejen s právními předpisy v oblasti pracovně lékařských služeb, ale hlavně s praktickou aplikací,  kterou musí dodržet zaměstnavatel, respektovat zaměstnanec, a v neposlední řadě i smluvní poskytovatel pracovně lékařských služeb.  Důraz bude kladen na změny, které přinesla nová vyhláška od 1.1.2023, a připravované změny zákona o poskytování pracovnělékařských služeb, jejichž účinnost se očekává v roce 2023. V úvodu školení budou posluchači upozorněni na další aktuality ze mzdové a personální oblasti.

1) Aktuální informace ze mzdové a personální oblasti
Zkušenosti s uplatňováním slev na pojistném - problémy z praxe, nově připravované slevy pro důchodce, další aktuality ze mzdové a personální oblasti.

2) Úvod do problematiky - související předpisy
Zákoník práce, Zákon o pracovně lékařských službách, Prováděcí vyhláška k tomuto zákonu a další normy, které musí dotčené osoby dodržovat.

3) Aktuální informace k zásadním změnám legislativy v roce 2023
Nová prováděcí vyhláška účinná od 1.1.2023 - okruh zaměstnanců, u kterých se nemusí provádět vstupní pracovnělékařské prohlídky a další zásadní nové postupy např. nové pojetí pojmu řidič referent, periodické prohlídky, atd. Připravované významné změny zákona o pracovně lékařských službách.

4) Povinnosti zaměstnavatelů – zajištění pracovně lékařských služeb
Kdo musí mít svého smluvního lékaře, obsah smlouvy, vysílání zaměstnanců na pracovně lékařské prohlídky, lékařské prohlídky u agenturních zaměstnanců, vydávání posudků z pracovně lékařských prohlídek tam, kde nemusí mít zaměstnavatel svého smluvního lékaře. Kategorizace prací podle rizikovosti práce – zařazování zaměstnanců, spolupráce s orgány veřejného zdraví.

5) Povinnosti zaměstnanců podrobit se pracovnělékařským prohlídkám

6) Povinnosti smluvního lékaře vůči zaměstnavatelům a zaměstnancům

7) Druhy pracovně lékařských prohlídek
Vstupní lékařské prohlídky u zaměstnanců činných na základě pracovního poměru a dohod o provedení práce a pracovní činnosti. Periodické prohlídky a jejich interval od 1.1.2023. Mimořádné lékařské prohlídky – kdy se musí provádět, a posudkové závěry, které mají dopady na další pracovní způsobilost zaměstnance. Výstupní lékařské prohlídky – kdo se musí podrobit této prohlídce. Zvláštní situace, kdy se musí pracovně – lékařská prohlídka provést – zaměstnanec pracující v noci, mladiství zaměstnanci, řidiči – z povolání, referenti, osoby ve služebním poměru, zaměstnanci ve státní službě, lékařské prohlídky u žáků a studentů.

8) Výsledek pracovně-lékařských prohlídek
Podklady pro vydání lékařských posudků. výpisy ze zdravotní dokumentace, další odborná vyšetření. Obsah posudku. Potvrzení o nezměněném zdravotním stavu. Lhůty pro vydání lékařského posudku. Uplatnění námitek do výsledku pracovně-lékařské prohlídky. Pozbytí zdravotní způsobilosti – pro pracovní úraz, nebo nemoc z povolání, z důvodu nemožnosti pracovat v noci, další zdravotní důvody, pro které zaměstnanec ztratil dlouhodobě způsobilost konat dále dosavadní práci. Převedení na jinou práci z důvodu, že zaměstnanec ze zdravotních důvodů nemůže, nebo nesmí vykonávat dosavadní práci. Skončení pracovního poměru z důvodu dlouhodobého pozbytí způsobilosti konat dále dosavadní práci.

9) Závěr semináře, odpovědi na dotazy

Poznámka: Před tímto webinářem obdrží posluchači velmi podrobné materiály, včetně závazných dokumentů a doporučených vzorů, včetně vnitřního firemního předpisu o postupech při provádění pracovně lékařských prohlídek. Informace budou podány podle posledního vývoje legislativy ke dni konání školení.  

Objednávka

Školení můžete objednat on-line zde.

Kapacita, storno a ostatní informace

Počet účastníků školení je omezen. Své místo si můžete bez obav rezervovat v dostatečném časovém předstihu, splatnost zálohové faktury bude stanovena až na 10 dnů před datem konáním školení. Účast na školení lze stornovat písemně. Zrušíte-li svou účast více než 2 pracovní dny před datem konání školení, záloha Vám bude vrácena v plné výši. Zrušíte-li sovu účast v kratší lhůtě před konáním školení, máte možnost si vybrat jako náhradu jiné školení ve stejné ceně. Náhradníka můžete vyslat na školení kdykoliv.

Cena

990 Kč bez DPH, tzn. 1198 Kč včetně DPH za školení od 9 do 13.30 hodin.

Cena zahrnuje:

  • občerstvení (sladké pečivo, dopolední svačina, káva, čaj, nealko),
  • psací potřeby,
  • studijní podklady (podklady zasíláme elektronicky nejpozději den před konáním školení),
  • videozáznam, který budete mít k dispozici pro opakované přehrání po dobu 4 týdnů.
Místo konání

Best Western Hotel Vista, Kpt. Vajdy 3046/2, www.hotelvista.cz
Školení probíhají v moderních prostorách s WIFI připojením k internetu.
Spojení MHD: autobusem č. 48, 27, 26, 41, 31, 61, 59 na zastávku "Hotel Bělský les" a 3 minuty pěšky nebo tramvají č. 12,15,17,18 na zastávku „ÚMOb Jih“ (Radnice v Hrabůvce) a 5 minut pěšky
Parkování: na hotelovém parkovišti za zvýhodněnou cenu 50 Kč/den pro posluchače ECONOMIS CZ s.r.o. (parkovné budete platit na recepci a uvedete informaci, že jste byli na školení) nebo můžete parkovat na blízkém sídlišti zdarma (pro bezplatné parkování doporučujeme parkoviště č.2 - mapka).

Organizátor školení
ECONOMIS CZ s.r.o.
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Bartušková - daňová poradkyně a certifikovaná účetní
telefon: 775 906 870, e-mail: info@economis.cz, informace a on-line objednávky: www.economis.cz
fakturační adresa: Finské domky 1385/71, 747 14 Ludgeřovice
IČO: 29462771, DIČ: CZ29462771, Spisová značka obchodního rejstříku: C 55271 vedená u Krajského soudu v Ostravě