Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

S účinností od 1.8.2013 se zvýšila minimální mzda z 8000 Kč na 8500 Kč. V důsledku této změny vzrostla i minimální výše odvodu na zdravotní pojištění z 1080 Kč na 1148 Kč. Zvýšení minimální mzdy vyplývá z nařízení vlády č. 210/2013, které najdete zde.

Bude mít zvýšení minimální mzdy vliv na uplatnění daňových bonusů v roce 2013? Ne - daňový bonus může uplatnit poplatník, který ve zdaňovacím období měl příjem podle § 6, 7, 8 nebo § 9 ZDP alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy stanovené pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou k počátku příslušného zdaňovacího období...viz §35c, odst.4 ZDP.

Bližší informace o dopadu zvýšení minimální mzdy do praxe můžete získat na školení "Mzdová a personální oblast - aktuální a připravované změny, kontroly úřadů a sankce".