ECONOMIS - školení účetnictví, školení daní, školení personalistiky a mezd
Tento web používá k analýze návštěvnosti a poskytování funkcí sociálních médií soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

Víte, co je to náhradní výživné a jaký bude mít dopad na provádění srážek ze mzdy od 1.7.2021? Odpověď najdete v ukázce z podkladů k záznamu školení "Srážky ze mzdy, exekuce a insolvence v roce 2021", které připravil Ing. Tomáš Smutný.  

Informace k náhradnímu výživnému si můžete stáhnout zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 19.5.2021 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblastí, zápis z jednání najdete zde.  

 • 575/24.03.21 Online podvody a daňová uznatelnost souvisejících nákladů 

 • 576/19.05.21 Nájem nemovitých věcí – časové souvislosti

 • 577/19.05.21 Prominutí DPH rozhodnutími ministryně financí

 • 578/19.05.21 Brexit a princip vzájemnosti 

 • 579/19.05.21 Výroba minerálních olejů (jako vybraných výrobků) ve světle zákona o spotřebních daních

 • 580/19.05.21 Zahájení odpisování nově pořizované budovy v návaznosti na kolaudaci části stavby schopné samostatného užívání

 • 582/19.05.21 Aplikace časového testu pro osvobození příjmů z prodeje podílů, které byly součástí společného jmění manželů 

 • 583/19.05.21 Odpisy nehmotného majetku u poplatníků vedoucí jednoduché účetnictví  

GFŘ vydalo vyjádření k "stravenkovému paušálu", podrobnosti najdete zde.  

Úřad pro ochranu osobních údajů vydal vyjádření k testování zaměstnanců, podrobnosti najdete zde.  

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 24.3.2021 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblastí, zápis z jednání najdete zde.  

 • 570/27.01.21 Uplatnění úroků z úvěru ze stavebního spoření, z hypotečního úvěru poskytnutého bankou a z úvěru poskytnutého stavební spořitelnou na financování bytových potřeb obstaraných od 1. ledna 2021 

 • 572/24.03.21 Bezúplatné vydání majetku z rodinné fundace a svěřenského fondu

 • 574/24.03.21 Vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty do budoucna

   

Finanční správa připravila novou aplikaci pro podání žádosti o odklad platby daně nebo její rozložení na splátky, podrobné informace najdete zde.   

Taky už jste se téměř ztratili v informacích o nových termínech pro podání daňových přiznání? Finanční správa připravila názorný přehled, najdete jej zde.   

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 27.1.2021 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblastí, zápis z jednání najdete zde.  

 • 568/09.09.20 Uplatnění DPH při prodeji majetku plátcem 

 • 571/27.01.21 Uplatňování DPH u kompenzace za nespotřebovaný materiál 

Připravili jsme pro Vás přehledný tahák s užitečnými údaji z oblastí daní, odvodů a cestovních náhrad. Věříme, že Vám usnadní práci. Tahák si můžete stáhnout ZDE.

Tuzemské cestovní náhrady upravuje v roce 2021 vyhláška 589/2020 Sb. , stáhnout ji můžete zde.

Finanční správa vydala informaci k daňovým dopadům BREXITu od 1.1.2021.
Podrobné informace k daním z příjmů najdete zde.
Podrobné informace k DPH najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 9.9.2020 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblastí, zápis z jednání najdete zde.  

 • 563/18.03.20 Obchodní majetek fyzické osoby uplatňující paušální výdaje a daňové důsledky, které z toho vyplývají  

 • 564/09.09.20 Oprávnění zaměstnavatele uchovávat kopie písemností pro účely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

 • 567/09.09.20 Prodej nemovitosti včetně stávajících nájmů jako pozbytí obchodního závodu – aplikace § 13 odst. 9 písm. a) ZDPH 

 • 565/09.09.20 Daňové aspekty uhlíkových kreditů 

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 17.6.2020 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblastí, zápis z jednání najdete zde.  

 • 544/15.05.19 Některé daňové dopady Brexitu

 • 548/18.09.19 Vstupní cena pro odepisování u majetku (nemovitosti) získané z dědictví, darováním a uplatnění odpisů v pozůstalostním řízení

 • 551/20.11.19 Nejasné otázky daně z příjmů právnických osob u účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví

 • 558B/29.01.20 Osvobození příjmů z převodu podílu, určení poměru osvobozených a neosvobozených příjmů z prodeje podílu na obchodní korporaci a nabývací ceny jednotlivých částí podílu v případě, že je podíl nabýván postupně

 • 562/18.03.20 Daň z nabytí nemovitých věci v případě snížení základního kapitálu a v případě vrácení příplatku mimo základní kapitál 

Národní účetní rada schválila interpretaci I – 41, ve které se na 12 stránkách řeší účtování věrnostních zákaznických programů, najdete tam i praktické příklady. Interpretaci můžete stáhnout zde.