Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

Pro správný výpočet daňové povinnosti fyzické osoby je nezbytné určit, zda je daňovým rezidentem ČR nebo nerezidentem. Článek k této problematice najdete zde.

Finanční správa zveřejnila informaci o povinnosti OSVČ podat přiznání elektronicky v souvislosti se zpřístupněním datové schránky. Podrobnosti najdete zde.

Materiál k inventarizaci si můžete stáhnout zde.
Jedná se o ukázku z materiálů pro posluchače školení „Účetní závěrka pro začínající a mírně pokročilé“, které proběhlo 16.2.2023.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR  dne 23.1.2023 byl uzavřen příspěvek týkající se níže uvedené oblasti zápis z jednání najdete zde.  

  • 601/30.11.22 Posuzování časového testu podle § 4 odst. 1 písm. s) a x) zákona o daních z příjmů při výměně obchodních podílů

Příklady k uplatňování cestovních náhrad si můžete stáhnout zde. Příklady vypracoval Ing. Janoušek v rámci přípravy podkladů pro školení „Cestovní náhrady a pracovní cesty v roce 2023“.

 

Příklady si můžete stáhnout zde.  Jedná se o ukázku z materiálů, které vypracoval Ing. Milan Lošťák pro posluchače školení "Zdaňování mezd v roce 2023 a roční zúčtování...".

 

Ve Finančním zpravodaji 1/2023 byl publikován pokyn GFŘ D-60, ve kterém jsou stanoveny jednotné kurzy za rok 2022 pro poplatníky, kteří nevedou účetnictví. Pokyn si můžete stáhnout zde.

Zajímá Vás zdanění fyzických osob? Podrobně se této problematice bude věnovat s daňovou poradkyní Ing. Zuzanou Rylovou, Ph.D., 9.2.2023. Můžete přijít osobně (1198 Kč) nebo nás sledovat online (1077 Kč). 

Níže si můžete stáhnout příklady ke slevě na pojistném. Jedná se o ukázku z materiálů, které vypracoval Zdeněk Křížek pro posluchače školení "Změny ve mzdové a personální oblasti v roce 2023". Pokud byste se chtěli k problematice dozvědět více, v prodeji je záznam tohoto školení.

Příklady si můžete stáhnout zde.  

 

GFŘ vydalo pokyn D-59 k uplatňování zákona o daních z příjmů, který nahrazuje od 1.1.2023 pokyn D-22. Pokyn má 46 stran a můžete si jej stáhnout zde.

I letos jsme pro Vás připravili přehledný tahák s užitečnými údaji z oblastí daní, odvodů a cestovních náhrad. Věříme, že Vám usnadní práci. Tahák si můžete stáhnout ZDE.

Pokud byste potřebovali více aktuálních informací, přidejte se k nám online školení (od 1077 Kč) nebo prezenční školení (od 1198 Kč) se zkušenými a osvědčenými lektory. Těšíme se na Vás :-)

22.11.2022 jsme měli webinář ke mzdové a personální problematice s Ing. Tomášem Smutným, který napsal přehledný článek s řadou příkladů k přečerpané dovolené.

Materiál k přečerpané dovolené si můžete stáhnout zde.  

Zajímá-li Vás záznam webináře, podrobnosti najdete zde.

15.12.2022 byla zveřejněna vyhláška, která upravuje zahraniční stravné pro rok 2023. Zvyšuje se sazba např. pro Polsko, Dánsko, Švédsko... Kompletní přehled stravného si můžete stáhnout zde

5.12.2022 Finanční správa vydala informaci ke změnám v oblasti paušální daně pro rok 2023, podrobnosti najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 30.11.2022 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblastí, zápis z jednání najdete zde.  

  • 598/22.06.22 Některé otázky týkající se daňových aspektů poskytování ubytování ukrajinskému zaměstnanci a jeho rodinnému příslušníkovi ve zdaňovacím období roku 2022
  • 602/30.11.22 Přijetí virtuálních aktiv v daňové evidenci