ECONOMIS - školení účetnictví, školení daní, školení personalistiky a mezd
Tento web používá k analýze návštěvnosti a poskytování funkcí sociálních médií soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

Dne 9.11.2020 se bude konat online školení "Novela zákoníku práce od 1.1.2021 a další změny ve mzdové a personální oblasti", krátkou ukázku z vyřešených příkladů k novému výpočtu dovolené najdete zde.

Dne 6. a 9.11.2020 se bude konat online školení k problematice DPH a zahraničního obchodu, krátkou ukázku z transakcí, které budou na školení řešeny nejen teoreticky, ale hlavně prakticky, najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 9.9.2020 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblastí, zápis z jednání najdete zde.  

  • 563/18.03.20 Obchodní majetek fyzické osoby uplatňující paušální výdaje a daňové důsledky, které z toho vyplývají  

  • 564/09.09.20 Oprávnění zaměstnavatele uchovávat kopie písemností pro účely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

  • 567/09.09.20 Prodej nemovitosti včetně stávajících nájmů jako pozbytí obchodního závodu – aplikace § 13 odst. 9 písm. a) ZDPH 

  • 565/09.09.20 Daňové aspekty uhlíkových kreditů 

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 17.6.2020 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblastí, zápis z jednání najdete zde.  

  • 544/15.05.19 Některé daňové dopady Brexitu

  • 548/18.09.19 Vstupní cena pro odepisování u majetku (nemovitosti) získané z dědictví, darováním a uplatnění odpisů v pozůstalostním řízení

  • 551/20.11.19 Nejasné otázky daně z příjmů právnických osob u účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví

  • 558B/29.01.20 Osvobození příjmů z převodu podílu, určení poměru osvobozených a neosvobozených příjmů z prodeje podílu na obchodní korporaci a nabývací ceny jednotlivých částí podílu v případě, že je podíl nabýván postupně

  • 562/18.03.20 Daň z nabytí nemovitých věci v případě snížení základního kapitálu a v případě vrácení příplatku mimo základní kapitál 

Víte, jaký má věk ošetřovaného dítěte vliv na výpočet nároku na dovolenou? Podrobné vysvětlení, které pro Vás připravil náš lektor Ing. Tomáš Smutný, najdete zde.

Národní účetní rada schválila interpretaci I – 41, ve které se na 12 stránkách řeší účtování věrnostních zákaznických programů, najdete tam i praktické příklady. Interpretaci můžete stáhnout zde.

Mnoho majitelů nemovitostí, kteří začnou poskytovat krátkodobé ubytování hostům, se mylně domnívá, že nepotřebuje živnostenský list, protože se jedná o příjmy z pronájmu. Seznam základních bodů, na které by "nováčci" měli pamatovat, najdete zde.

Finanční správa vydala informaci k daňové uznatelnosti testů na COVID-19, podrobné informace najdete zde.

Ministerstvo financí vydalo Finanční zpravodaj 8/2020, který je věnován problematice výzkumu a vývoje v daních z příjmů , podrobné informace najdete zde.

Evropská komise vydala vysvětlivky ke změnám DPH v EU, pokud jde o režim call-off stock, plnění v řetězci a osvobození dodání zboží uvnitř EU. Dokument má 84 stran a obsahuje řadu praktických příkladů. Vysvětlivky můžete stáhnout zde.

Ministerstvo financí vydalo Finanční zpravodaj 7/2020. Mimo jiné obsahuje i rozhodnutí o prominutí DPH a správního poplatku z důvodu mimořádné události, podrobné informace najdete zde.

Ministerstvo financí vydalo Finanční zpravodaj 6/2020, který obsahuje úplně znění "Rozhodnutí o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné události", podrobné informace najdete zde.

Ve Finančním zpravodaji 5/2020 byly zveřejněny úlevy v oblastí daní - rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události, rozhodnutí o prominutí úroku z prodlení, podrobné informace najdete zde.

Ve Finančním zpravodaji 4/2020 byly zveřejněny tyto informace - rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události, pokyn č. GFŘ-D-44 k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení, podrobné informace najdete zde.