Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

Na stránkách finanční správy byla 12.7.2019 zveřejněna informace k uplatňování DPH u poukazů, podrobné informace najdete zde.

Na stránkách finanční správy byla 3.7.2019 zveřejněna informace pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku (registrace k DPH a ostatní vybrané daňové povinnosti), podrobné informace najdete zde.

Připravili jsme pro Vás přehledný tahák s užitečnými údaji z oblastí daní, odvodů a cestovních náhrad. Věříme, že Vám usnadní práci. Tahák si můžete stáhnout zde.

Na stránkách České správy sociálního zabezpečení byla  zveřejněna informace týkající se zrušení karenční doby a snížení sazby pojistného od 1.7.2019, podrobné informace najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 26.6.2019 byl uzavřen příspěvek týkající se níže uvedené oblasti, zápis z jednání najdete zde.  

  • 545/15.05.19 Režim DPH při vystavování daňových dokladů mezi společníky

Na stránkách finanční správy byla 24.6.2019 zveřejněna informace týkající se odpočtu u projektů výzkumu a vývoje, podrobné informace najdete zde.

Finanční zpravodaj 5/2019 obsahuje pokyn GFŘ D – 34 "Sdělení k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky - převodní ceny", podrobné informace najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 15.5.2019 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblastí, zápis z jednání najdete zde.  

  • 541/20.03.19 Výklad §15 zákona o DPH ve vztahu ke stravenkám
  • 542/20.03.19 Stravenky jako SPV či MPV - související problematika
  • 543/15.05.19 Daňové důsledky ukončení smlouvy o soukromém životním pojištění při následném uzavření smlouvy nové

Na stránkách finanční správy byla 21.5.2019 zveřejněna informace týkající se tiskopisu "Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí.." , podrobné informace najdete zde.

Na stránkách finanční správy byla 16.4.2019 zveřejněna informace týkající se registrace k DPH, podrobné informace najdete zde.

Na stránkách finanční správy byla 3.4.2019 zveřejněna informace týkající se změn formuláře kontrolního hlášení, podrobné informace najdete zde.

Připravili jsme pro Vás přehledný tahák s užitečnými údaji z oblastí daní, odvodů a cestovních náhrad. Věříme, že Vám usnadní práci. Tahák si můžete stáhnout zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 20.3.2019 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblastí, zápis z jednání najdete zde.  

  • 537/23.01.19 Daňové posouzení zvýšené náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění při pracovním úrazu  
  • 539/20.03.19 Výpočet dílčího základu daně z příjmů ze závislé činnosti u zaměstnanců příslušných k zahraničním právním předpisům sociálního zabezpečení v rámci EU/EHP a Švýcarska od 1. 1. 2019

Na stránkách finanční správy byla 1.4.2019 zveřejněna informace týkající se novely zákona o daních z příjmů, podrobné informace najdete zde.