Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 9.9.2020 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblastí, zápis z jednání najdete zde.  

 • 563/18.03.20 Obchodní majetek fyzické osoby uplatňující paušální výdaje a daňové důsledky, které z toho vyplývají  

 • 564/09.09.20 Oprávnění zaměstnavatele uchovávat kopie písemností pro účely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

 • 567/09.09.20 Prodej nemovitosti včetně stávajících nájmů jako pozbytí obchodního závodu – aplikace § 13 odst. 9 písm. a) ZDPH 

 • 565/09.09.20 Daňové aspekty uhlíkových kreditů 

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 17.6.2020 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblastí, zápis z jednání najdete zde.  

 • 544/15.05.19 Některé daňové dopady Brexitu

 • 548/18.09.19 Vstupní cena pro odepisování u majetku (nemovitosti) získané z dědictví, darováním a uplatnění odpisů v pozůstalostním řízení

 • 551/20.11.19 Nejasné otázky daně z příjmů právnických osob u účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví

 • 558B/29.01.20 Osvobození příjmů z převodu podílu, určení poměru osvobozených a neosvobozených příjmů z prodeje podílu na obchodní korporaci a nabývací ceny jednotlivých částí podílu v případě, že je podíl nabýván postupně

 • 562/18.03.20 Daň z nabytí nemovitých věci v případě snížení základního kapitálu a v případě vrácení příplatku mimo základní kapitál 

Národní účetní rada schválila interpretaci I – 41, ve které se na 12 stránkách řeší účtování věrnostních zákaznických programů, najdete tam i praktické příklady. Interpretaci můžete stáhnout zde.

Mnoho majitelů nemovitostí, kteří začnou poskytovat krátkodobé ubytování hostům, se mylně domnívá, že nepotřebuje živnostenský list, protože se jedná o příjmy z pronájmu. Seznam základních bodů, na které by "nováčci" měli pamatovat, najdete zde.

Finanční správa vydala informaci k daňové uznatelnosti testů na COVID-19, podrobné informace najdete zde.

Ministerstvo financí vydalo Finanční zpravodaj 8/2020, který je věnován problematice výzkumu a vývoje v daních z příjmů , podrobné informace najdete zde.

Evropská komise vydala vysvětlivky ke změnám DPH v EU, pokud jde o režim call-off stock, plnění v řetězci a osvobození dodání zboží uvnitř EU. Dokument má 84 stran a obsahuje řadu praktických příkladů. Vysvětlivky můžete stáhnout zde.

Ministerstvo financí vydalo Finanční zpravodaj 7/2020. Mimo jiné obsahuje i rozhodnutí o prominutí DPH a správního poplatku z důvodu mimořádné události, podrobné informace najdete zde.

Ministerstvo financí vydalo Finanční zpravodaj 6/2020, který obsahuje úplně znění "Rozhodnutí o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné události", podrobné informace najdete zde.

Ve Finančním zpravodaji 5/2020 byly zveřejněny úlevy v oblastí daní - rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události, rozhodnutí o prominutí úroku z prodlení, podrobné informace najdete zde.

Ve Finančním zpravodaji 4/2020 byly zveřejněny tyto informace - rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události, pokyn č. GFŘ-D-44 k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení, podrobné informace najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 29.1.2020 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblastí, zápis z jednání najdete zde.  

 • 558/29.01.20 Osvobození příjmů z převodu podílu, určení poměru osvobozených a neosvobozených příjmů z prodeje podílu na obchodní korporaci a nabývací ceny jednotlivých částí podílu v případě, že je podíl nabýván postupně

 • 560/29.01.20 Režim DPH u karet pro čerpání plnění od třetích osob

 • 561/29.01.20 Daňové aspekty použití plug-in hybridních vozidel pro účely nesouvisející s ekonomickou činností zaměstnavatele a jejich dobíjení elektrickou energií z vlastní elektrické sítě zaměstnance

Byla vydána nová vyhláška k tuzemským cestovním náhradám pro rok 2020, podrobné informace najdete zde.

Připravili jsme pro Vás přehled operací, na které byste neměli zapomenout v souvislosti s koncem roku a účetní závěrkou. Věříme, že Vám usnadní práci.