Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR  dne 28.11.2023 byl uzavřen příspěvek týkající se níže uvedené oblasti, zápis z jednání najdete zde.

  • 615/28.11.23 Rozsah výnosů z poskytnutých úvěrů dle § 5a zákona o rezervách
  • 616/28.11.23 Nahrazení Pokynu GFŘ D-22 Pokynem GFŘ D-59 s úpravou textu k § 6 odst. 7 písm. c) a e) ZDP – vyloučení plnění ve formě vydání paměťové karty řidiče (umožňující obsluhu digitálního tachografu), kterou musí být řidič vybaven podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů z předmětu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
  • 611/21.06.23 Určení daňové rezidence trustů a trustových struktur