ECONOMIS - školení účetnictví, školení daní, školení personalistiky a mezd
Tento web používá k analýze návštěvnosti a poskytování funkcí sociálních médií soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

Na stránkách finanční správy byla 30.9.2016 zveřejněna informace k možnosti požádat o posečkání úhrady daně popř. rozložení její úhrady na splátky, podrobné informace najdete zde.

Na stránkách finanční správy byla 20.9.2016 zveřejněna informace k rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti u DPH od 1.10.2016, podrobné informace najdete zde.

Na stránkách finanční správy byly 20.9.2016 zveřejněny odpovědi na dotazy k DPH u nemovitostí, podrobné informace najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 14.9.2016 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblasti, zápis z jednání najdete zde.  

 • 482/16.06.15 Přeměny a daňová neutralita – rozdíl v přístupu u aktiv a pasiv mezi účetnictvím a znaleckým posudkem
 • 478/16.06.15 Okamžik povinnosti přiznat DPH soudním exekutorem z nákladů exekuce
 • 480/16.06.15 Odpis pohledávek z úvěrů podle § 24 odst. 2 písm. y) zákona o daních z příjmů
 • 483/14.09.16 Zrušení registrace plátce v souvislosti se zavedením režimu přenesení daňové povinnosti při dodání zboží s místem plnění v tuzemsku neusazenou osobou

Na stránkách finanční správy byla 2.9.2016 zveřejněna informace k doplnění kódu 21 do číselníku kódů předmětu plnění podléhajících režimu přenesení daňové povinnosti, podrobné informace najdete zde.

Na stránkách finanční správy byla 16.8.2016 zveřejněna informace k úpravě přiznání k DPH a kontrolního hlášení v souvislosti s aktuální novelou zákona o DPH, podrobné informace najdete zde.

S aktuálními změnami zákona o DPH se můžete seznámit rovněž na nejbližších školení DPH 19.9. a 7.10.2016.

Na stránkách finanční správy byla 9.8.2016 zveřejněna informace k novele zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, podrobné informace najdete zde.

Na stránkách finanční správy byl 8.8.2016 zveřejněn pokyn GFŘ D-29 k promíjení pokut za nepodání kontrolního hlášení, podrobné informace najdete zde.

Na stránkách finanční správy byla zveřejněna informace GFŘ k promíjení pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu, podrobné informace najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 15.6.2016 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblasti, zápis z jednání najdete zde.  

 • 476/16.06.15 Uplatnění DPH u smluvních záruk na zboží
 • 477/16.06.15 Dodání zboží s přepravou s časovou prodlevou mezi okamžiky zahájení a ukončení přepravy
 • 479/16.06.15 Odpisování technického zhodnocení provedeného nájemcem při fúzi nájemce a pronajímatele
 • 481/16.06.15 Následná změna účetního období

Na stránkách finanční správy byly zveřejněny informace k chybám vyvolávajícím neúčinnost elektronické formy podání od 1.5.2016, podrobné informace najdete zde.

Na stránkách finanční správy byly zveřejněny informace k určení směrné hodnoty pro účely daně z nabytí nemovitých věcí, podrobné informace najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 13.4.2016 byl uzavřen příspěvek týkající se níže uvedené oblasti, zápis z jednání najdete zde.  

 • 475/16.04.13 Některé problémové otázky oznámení osvobozených příjmů dle § 38v ZDP a § 38w ZDP

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 23.3.2016 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblastí, zápis z jednání najdete zde.   

 • 468/16.12.15 Daňové důsledky bezplatného výkonu funkce nebo jiné činnosti 
 • 470/21.01.16 Vybrané otázky týkající se započitatelnosti nákladů do odpočtu na výzkum a vývoj 
 • 471/17.02.16 Bezúplatný příjem z titulu převodu podílu v obchodní korporaci mezi daňovými nerezidenty