Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 26.6.2019 byl uzavřen příspěvek týkající se níže uvedené oblasti, zápis z jednání najdete zde.  

  • 545/15.05.19 Režim DPH při vystavování daňových dokladů mezi společníky

Na stránkách finanční správy byla 24.6.2019 zveřejněna informace týkající se odpočtu u projektů výzkumu a vývoje, podrobné informace najdete zde.

Finanční zpravodaj 5/2019 obsahuje pokyn GFŘ D – 34 "Sdělení k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky - převodní ceny", podrobné informace najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 15.5.2019 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblastí, zápis z jednání najdete zde.  

  • 541/20.03.19 Výklad §15 zákona o DPH ve vztahu ke stravenkám
  • 542/20.03.19 Stravenky jako SPV či MPV - související problematika
  • 543/15.05.19 Daňové důsledky ukončení smlouvy o soukromém životním pojištění při následném uzavření smlouvy nové

Na stránkách finanční správy byla 21.5.2019 zveřejněna informace týkající se tiskopisu "Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí.." , podrobné informace najdete zde.

Na stránkách finanční správy byla 16.4.2019 zveřejněna informace týkající se registrace k DPH, podrobné informace najdete zde.

Na stránkách finanční správy byla 3.4.2019 zveřejněna informace týkající se změn formuláře kontrolního hlášení, podrobné informace najdete zde.

Připravili jsme pro Vás přehledný tahák s užitečnými údaji z oblastí daní, odvodů a cestovních náhrad. Věříme, že Vám usnadní práci. Tahák si můžete stáhnout zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 20.3.2019 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblastí, zápis z jednání najdete zde.  

  • 537/23.01.19 Daňové posouzení zvýšené náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění při pracovním úrazu  
  • 539/20.03.19 Výpočet dílčího základu daně z příjmů ze závislé činnosti u zaměstnanců příslušných k zahraničním právním předpisům sociálního zabezpečení v rámci EU/EHP a Švýcarska od 1. 1. 2019

Na stránkách finanční správy byla 1.4.2019 zveřejněna informace týkající se novely zákona o daních z příjmů, podrobné informace najdete zde.

Na stránkách finanční správy byla 1.4.2019 zveřejněna informace týkající se novel dph, podrobné informace najdete zde.

Na stránkách finanční správy byla 18.03.2019 zveřejněna informace týkající se výpočtu vlastních příjmů manžela/manželky pro účely uplatnění slevy na dani, podrobné informace najdete zde.

Na stránkách finanční správy byla 15.02.2019 zveřejněna informace týkající se vydávání potvrzení od zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění, podrobné informace najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 23.1.2019 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblastí, zápis z jednání najdete zde.  

  • 536/23.01.19 Bezúplatný příjem v případě současného skončení nájemní a podnájemní smlouvy  
  • 537/23.01.19 Daňové posouzení zvýšené náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění při pracovním úrazu
  • 538/23.01.19 Opravy údajů uváděných v přiznání DPH, které vedou ke změně vypořádacího koeficientu dle § 76 ZDPH