ECONOMIS - školení účetnictví, školení daní, školení personalistiky a mezd
Tento web používá k analýze návštěvnosti a poskytování funkcí sociálních médií soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 23.3.2016 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblastí, zápis z jednání najdete zde.   

  • 468/16.12.15 Daňové důsledky bezplatného výkonu funkce nebo jiné činnosti 
  • 470/21.01.16 Vybrané otázky týkající se započitatelnosti nákladů do odpočtu na výzkum a vývoj 
  • 471/17.02.16 Bezúplatný příjem z titulu převodu podílu v obchodní korporaci mezi daňovými nerezidenty

GFŘ  zveřejnilo informaci k vybraným problémům v oblasti zdaňování bezúplatných příjmů, podrobné informace najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 17.2.2016 byl uzavřen příspěvek týkající se níže uvedené oblasti, zápis z jednání najdete zde.  

  • 452/22.04.15 Některé případy daňových dopadů bezúplatných příjmů

23.2.2016 byly na stránkách finanční správy zveřejněny informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016, podrobné informace najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 20.1.2016 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblastí, zápis z jednání najdete zde.  

  • 467/16.12.15 Vývoz zboží v rámci řetězového obchodu
  • 459/16.09.15 Zdanění odměny člena výboru pro audit

Podrobné informace ke kontrolnímu hlášení zveřejněné finanční správou najdete zde

19.1.2016 byly na stránkách finanční správy zveřejněny informace k ustanovení § 11 odst. 7 zákona o dani z nemovitých věcí, podrobné informace najdete zde.

4.1.2016 byl na stránkách finanční správy zveřejněn pokyn GFŘ D-25 ke stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2015, podrobné informace najdete zde.

11.1.2016 byly na stránkách finanční správy zveřejněny otázky a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob, podrobné informace najdete zde.

7.1.2016 byly na stránkách finanční správy zveřejněny informace o povinné elektronické formě podání k DPH, podrobné informace najdete zde.

6.1.2016 bylo na stránkách finanční správy zveřejněno Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti a plátce pojistného na důchodové spoření, podrobné informace najdete zde.

30.12.2015 byly na stránkách finanční správy zveřejněny informace k dani z nemovitých věcí v roce 2016, podrobné informace najdete zde.

Národní účetní rada zveřejnila 4.4.2013 interpretaci, která řeší správné vykázání událostí, které nastaly pro rozvahovém dni. S interpretací se můžete seznámit zde.

28.12.2015 byl na stránkách finanční správy zveřejněn přehled nejdůležitějších změn pro občany na rok 2016, podrobné informace najdete zde.