Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

Na stránkách finanční správy byla 9.8.2016 zveřejněna informace k novele zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, podrobné informace najdete zde.

Na stránkách finanční správy byl 8.8.2016 zveřejněn pokyn GFŘ D-29 k promíjení pokut za nepodání kontrolního hlášení, podrobné informace najdete zde.

Na stránkách finanční správy byla zveřejněna informace GFŘ k promíjení pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu, podrobné informace najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 15.6.2016 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblasti, zápis z jednání najdete zde.  

 • 476/16.06.15 Uplatnění DPH u smluvních záruk na zboží
 • 477/16.06.15 Dodání zboží s přepravou s časovou prodlevou mezi okamžiky zahájení a ukončení přepravy
 • 479/16.06.15 Odpisování technického zhodnocení provedeného nájemcem při fúzi nájemce a pronajímatele
 • 481/16.06.15 Následná změna účetního období

Na stránkách finanční správy byly zveřejněny informace k chybám vyvolávajícím neúčinnost elektronické formy podání od 1.5.2016, podrobné informace najdete zde.

Na stránkách finanční správy byly zveřejněny informace k určení směrné hodnoty pro účely daně z nabytí nemovitých věcí, podrobné informace najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 13.4.2016 byl uzavřen příspěvek týkající se níže uvedené oblasti, zápis z jednání najdete zde.  

 • 475/16.04.13 Některé problémové otázky oznámení osvobozených příjmů dle § 38v ZDP a § 38w ZDP

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 23.3.2016 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblastí, zápis z jednání najdete zde.   

 • 468/16.12.15 Daňové důsledky bezplatného výkonu funkce nebo jiné činnosti 
 • 470/21.01.16 Vybrané otázky týkající se započitatelnosti nákladů do odpočtu na výzkum a vývoj 
 • 471/17.02.16 Bezúplatný příjem z titulu převodu podílu v obchodní korporaci mezi daňovými nerezidenty

GFŘ  zveřejnilo informaci k vybraným problémům v oblasti zdaňování bezúplatných příjmů, podrobné informace najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 17.2.2016 byl uzavřen příspěvek týkající se níže uvedené oblasti, zápis z jednání najdete zde.  

 • 452/22.04.15 Některé případy daňových dopadů bezúplatných příjmů

23.2.2016 byly na stránkách finanční správy zveřejněny informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016, podrobné informace najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 20.1.2016 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblastí, zápis z jednání najdete zde.  

 • 467/16.12.15 Vývoz zboží v rámci řetězového obchodu
 • 459/16.09.15 Zdanění odměny člena výboru pro audit

Podrobné informace ke kontrolnímu hlášení zveřejněné finanční správou najdete zde

19.1.2016 byly na stránkách finanční správy zveřejněny informace k ustanovení § 11 odst. 7 zákona o dani z nemovitých věcí, podrobné informace najdete zde.