ECONOMIS - školení účetnictví, školení daní, školení personalistiky a mezd
Tento web používá k analýze návštěvnosti a poskytování funkcí sociálních médií soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

31.12.2015 byly na stránkách finanční správy zveřejněny informace k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2016, podrobné informace najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 16.12.2015 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblastí, zápis z jednání najdete zde.  

 • 464/18.11.15 Účetní závěrka – problematika jejího zveřejňování a přikládání k přiznání k dani z příjmů
 • 469/16.12.15 Příjmy ze zdrojů na území České republiky – souběh příjmů a jejich zdanění

1.12.2015 bylo na stránkách finanční správy zveřejněno sdělení Ministerstva financí k aplikaci některých ustanovení novelizovaného zákona o účetnictví od 1.1.2016, podrobné informace najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 18.11.2015 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblastí, zápis z jednání najdete zde.  

 • 463/14.10.15 Právní nástupnictví pro účely DPH při převodu obchodního závodu
 • 448/18.03.15 Daňový režim výplaty oceňovacích rozdílů
 • 465/18.11.15 Výklad pojmu „obchodní korporace, která byla plátcem“ ve smyslu § 6b odst. 2 zákona o DPH
 • 466/18.11.15 Skupinová registrace k DPH u přeměn

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 14.10.2015 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblastí, zápis z jednání najdete zde.  

 • 460/16.09.15 Uplatnění daně z přidané hodnoty u odchylek elektřiny a plynu způsobených subjekty zúčtování
 • 461/14.10.15 Výklad pojmu „prostory a místa k parkování vozidel“ ve smyslu § 56a odst. 1 písm. b) ZDPH
 • 462/14.10.15 Osvobození od DPH při rekvalifikaci

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 16.9.2015 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblastí, zápis z jednání najdete zde.  

 • 455/28.05.15 Posouzení DPH odvedené v souvislosti s bezplatným převodem vyvolané investice
 • 456/17.06.15 Tvorba daňových opravných položek podle § 5a zákona o rezervách českou stálou provozovnou
 • 457/17.06.15 Daňový režim rozdělení likvidačního zůstatku v nepeněžní formě
 • 458/17.06.15 Výklad pojmu „nestátní nezisková organizace dětí a mládeže“ ve smyslu § 57 odst. 1 písm. g) ZDPH

16.7.2015 byla na stránkách finanční správy zveřejněna informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016, podrobné informace najdete zde.

13.7.2015 byly na stránkách finanční správy zveřejněny nejčastější dotazy k aplikaci § 92f zákona o DPH (režim PDP - příloha č. 6), podrobné informace najdete zde.

13.7.2015 byla na stránkách finanční správy zveřejněna informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2015, podrobné informace najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 28.5.2015 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblastí, zápis z jednání najdete zde.  

 • 450/18.03.15 Uplatnění DPH v případě pobídek v nájemních vztazích
 • 453/22.04.15 Zveřejnění účtu vedeného nebankovní institucí a zveřejnění účtu vedeného prostřednictvím tzv. virtuální banky
 • 454/28.04.15 Osvobození příjmů studentů vysokých škol z odborné praxe

14.5.2015 byly na stránkách finanční správy zveřejněny informace ke kontrolnímu hlášení DPH, podrobné informace najdete zde.

11.5.2015 bylo na stránkách finanční správy zveřejněno upozornění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob podávajících daňové přiznání za část zdaňovacího období 2015, podrobné informace najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 22.4.2015 byl uzavřen příspěvek týkající se níže uvedené oblasti, zápis z jednání najdete zde. 

 • 451/22.04.15 Zahrnutí náhrad za dovolenou v rámci odpočtu na výzkum a vývoj

10.4.2015 byl na stránkách finanční správy zveřejněn metodický pokyn GFŘ k posečkání, podrobné informace najdete zde.