ECONOMIS - školení účetnictví, školení daní, školení personalistiky a mezd
Tento web používá k analýze návštěvnosti a poskytování funkcí sociálních médií soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

6.1.2016 bylo na stránkách finanční správy zveřejněno Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti a plátce pojistného na důchodové spoření, podrobné informace najdete zde.

30.12.2015 byly na stránkách finanční správy zveřejněny informace k dani z nemovitých věcí v roce 2016, podrobné informace najdete zde.

Národní účetní rada zveřejnila 4.4.2013 interpretaci, která řeší správné vykázání událostí, které nastaly pro rozvahovém dni. S interpretací se můžete seznámit zde.

28.12.2015 byl na stránkách finanční správy zveřejněn přehled nejdůležitějších změn pro občany na rok 2016, podrobné informace najdete zde.

31.12.2015 byly na stránkách finanční správy zveřejněny informace k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2016, podrobné informace najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 16.12.2015 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblastí, zápis z jednání najdete zde.  

 • 464/18.11.15 Účetní závěrka – problematika jejího zveřejňování a přikládání k přiznání k dani z příjmů
 • 469/16.12.15 Příjmy ze zdrojů na území České republiky – souběh příjmů a jejich zdanění

1.12.2015 bylo na stránkách finanční správy zveřejněno sdělení Ministerstva financí k aplikaci některých ustanovení novelizovaného zákona o účetnictví od 1.1.2016, podrobné informace najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 18.11.2015 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblastí, zápis z jednání najdete zde.  

 • 463/14.10.15 Právní nástupnictví pro účely DPH při převodu obchodního závodu
 • 448/18.03.15 Daňový režim výplaty oceňovacích rozdílů
 • 465/18.11.15 Výklad pojmu „obchodní korporace, která byla plátcem“ ve smyslu § 6b odst. 2 zákona o DPH
 • 466/18.11.15 Skupinová registrace k DPH u přeměn

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 14.10.2015 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblastí, zápis z jednání najdete zde.  

 • 460/16.09.15 Uplatnění daně z přidané hodnoty u odchylek elektřiny a plynu způsobených subjekty zúčtování
 • 461/14.10.15 Výklad pojmu „prostory a místa k parkování vozidel“ ve smyslu § 56a odst. 1 písm. b) ZDPH
 • 462/14.10.15 Osvobození od DPH při rekvalifikaci

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 16.9.2015 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblastí, zápis z jednání najdete zde.  

 • 455/28.05.15 Posouzení DPH odvedené v souvislosti s bezplatným převodem vyvolané investice
 • 456/17.06.15 Tvorba daňových opravných položek podle § 5a zákona o rezervách českou stálou provozovnou
 • 457/17.06.15 Daňový režim rozdělení likvidačního zůstatku v nepeněžní formě
 • 458/17.06.15 Výklad pojmu „nestátní nezisková organizace dětí a mládeže“ ve smyslu § 57 odst. 1 písm. g) ZDPH

16.7.2015 byla na stránkách finanční správy zveřejněna informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016, podrobné informace najdete zde.

13.7.2015 byly na stránkách finanční správy zveřejněny nejčastější dotazy k aplikaci § 92f zákona o DPH (režim PDP - příloha č. 6), podrobné informace najdete zde.

13.7.2015 byla na stránkách finanční správy zveřejněna informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2015, podrobné informace najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 28.5.2015 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblastí, zápis z jednání najdete zde.  

 • 450/18.03.15 Uplatnění DPH v případě pobídek v nájemních vztazích
 • 453/22.04.15 Zveřejnění účtu vedeného nebankovní institucí a zveřejnění účtu vedeného prostřednictvím tzv. virtuální banky
 • 454/28.04.15 Osvobození příjmů studentů vysokých škol z odborné praxe