Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

Na stránkách finanční správy byla 28.11.2016 zveřejněna informace k uplatňování sazeb DPH u stravovacích služeb od 1. 12. 2016, podrobné informace najdete zde.

Na stránkách finanční správy byla 22.11.2016 zveřejněna informace k nové službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem, podrobné informace najdete zde.

Na stránkách finanční správy byla 15.11.2016 zveřejněna informace k novému vzoru tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, podrobné informace najdete zde.

Finanční správa zřídila internetové stránky s informacemi k EET, více zde.

Nabídku školení k EET najdete zde.

Na stránkách finanční správy byla 30.9.2016 zveřejněna informace k možnosti požádat o posečkání úhrady daně popř. rozložení její úhrady na splátky, podrobné informace najdete zde.

Na stránkách finanční správy byla 20.9.2016 zveřejněna informace k rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti u DPH od 1.10.2016, podrobné informace najdete zde.

Na stránkách finanční správy byly 20.9.2016 zveřejněny odpovědi na dotazy k DPH u nemovitostí, podrobné informace najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 14.9.2016 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblasti, zápis z jednání najdete zde.  

  • 482/16.06.15 Přeměny a daňová neutralita – rozdíl v přístupu u aktiv a pasiv mezi účetnictvím a znaleckým posudkem
  • 478/16.06.15 Okamžik povinnosti přiznat DPH soudním exekutorem z nákladů exekuce
  • 480/16.06.15 Odpis pohledávek z úvěrů podle § 24 odst. 2 písm. y) zákona o daních z příjmů
  • 483/14.09.16 Zrušení registrace plátce v souvislosti se zavedením režimu přenesení daňové povinnosti při dodání zboží s místem plnění v tuzemsku neusazenou osobou

Na stránkách finanční správy byla 2.9.2016 zveřejněna informace k doplnění kódu 21 do číselníku kódů předmětu plnění podléhajících režimu přenesení daňové povinnosti, podrobné informace najdete zde.

Na stránkách finanční správy byla 16.8.2016 zveřejněna informace k úpravě přiznání k DPH a kontrolního hlášení v souvislosti s aktuální novelou zákona o DPH, podrobné informace najdete zde.

S aktuálními změnami zákona o DPH se můžete seznámit rovněž na nejbližších školení DPH 19.9. a 7.10.2016.

Na stránkách finanční správy byla 9.8.2016 zveřejněna informace k novele zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, podrobné informace najdete zde.

Na stránkách finanční správy byl 8.8.2016 zveřejněn pokyn GFŘ D-29 k promíjení pokut za nepodání kontrolního hlášení, podrobné informace najdete zde.

Na stránkách finanční správy byla zveřejněna informace GFŘ k promíjení pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu, podrobné informace najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 15.6.2016 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblasti, zápis z jednání najdete zde.  

  • 476/16.06.15 Uplatnění DPH u smluvních záruk na zboží
  • 477/16.06.15 Dodání zboží s přepravou s časovou prodlevou mezi okamžiky zahájení a ukončení přepravy
  • 479/16.06.15 Odpisování technického zhodnocení provedeného nájemcem při fúzi nájemce a pronajímatele
  • 481/16.06.15 Následná změna účetního období