ECONOMIS - školení účetnictví, školení daní, školení personalistiky a mezd
Tento web používá k analýze návštěvnosti a poskytování funkcí sociálních médií soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

14.5.2015 byly na stránkách finanční správy zveřejněny informace ke kontrolnímu hlášení DPH, podrobné informace najdete zde.

11.5.2015 bylo na stránkách finanční správy zveřejněno upozornění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob podávajících daňové přiznání za část zdaňovacího období 2015, podrobné informace najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 22.4.2015 byl uzavřen příspěvek týkající se níže uvedené oblasti, zápis z jednání najdete zde. 

  • 451/22.04.15 Zahrnutí náhrad za dovolenou v rámci odpočtu na výzkum a vývoj

10.4.2015 byl na stránkách finanční správy zveřejněn metodický pokyn GFŘ k posečkání, podrobné informace najdete zde.

7.4.2015 byly na stránkách finanční správy zveřejněny otázky a odpovědí k příloze daňového přiznání týkající se transakcí se spojenými osobami. Podrobné informace najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 18.3.2015 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblastí, zápis z jednání najdete zde. 

  • 444/18.02.15 Uplatnění odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně v případě vlastního vzdělávacího zařízení
  • 447/18.03.15 Technické zhodnocení pronajatého/podnajatého majetku
  • 449/18.03.15 Daňový režim rozhodčích na úrovni výkonnostního fotbalu

31.3.2015 byly na stránkách finanční správy zveřejněny další informace k režimu jednoho správního místa. Podrobné informace najdete zde.

23.3.2015 byla na stránkách finanční správy zveřejněna informace k soukromému životnímu pojištění, podrobné informace najdete zde.

13.3.2015 byly na stránkách finanční správy zveřejněny příspěvky k elektronickému podávání přiznání k dani z příjmů. Podrobné informace pro právnické osoby najdete zde (včetně aktualizace ze dne 16.4.2015), pro fyzické osoby zde.

19.3.2015 byla na stránkách finanční správy zveřejněna metodická pomůcka k povinnému elektronickému podání, podrobné informace najdete zde.

11.3.2015 byla na stránkách finanční správy zveřejněna informace k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016, podrobné informace najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 18.2.2015 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblastí, zápis z jednání najdete zde. 

  • 443/21.01.15 Interpretace znění § 72 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu (povinná elektronická podání)
  • 442/17.12.14 Režim DPH u prací provedených ve prospěch plátce na majetku třetí osoby
  • 445/18.02.15 Uplatňování nákladů na PHM ve vybraných případech (týká se částečně i paušálního výdaje na dopravu) 
  • 446/18.02.15 Daňová uznatelnost výdajů (nákladů) uvedených v § 25 odst. 1 zákona o daních z příjmů

24.2.2015 byla na stránkách finanční správy zveřejněna informace k přechodnému období pro povinné elektronické podání, podrobné informace najdete zde.

19.2.2015 byla na stránkách finanční správy zveřejněna informace k vykazování plnění dle § 10i zákona o DPH v daňovém přiznání, podrobné informace najdete zde.

13.2.2015 byl na stránkách finanční správy zveřejněn nový pokyn D-21 k promíjení příslušenství daně, podrobné informace najdete zde.