Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 14.10.2015 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblastí, zápis z jednání najdete zde.  

 • 460/16.09.15 Uplatnění daně z přidané hodnoty u odchylek elektřiny a plynu způsobených subjekty zúčtování
 • 461/14.10.15 Výklad pojmu „prostory a místa k parkování vozidel“ ve smyslu § 56a odst. 1 písm. b) ZDPH
 • 462/14.10.15 Osvobození od DPH při rekvalifikaci

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 16.9.2015 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblastí, zápis z jednání najdete zde.  

 • 455/28.05.15 Posouzení DPH odvedené v souvislosti s bezplatným převodem vyvolané investice
 • 456/17.06.15 Tvorba daňových opravných položek podle § 5a zákona o rezervách českou stálou provozovnou
 • 457/17.06.15 Daňový režim rozdělení likvidačního zůstatku v nepeněžní formě
 • 458/17.06.15 Výklad pojmu „nestátní nezisková organizace dětí a mládeže“ ve smyslu § 57 odst. 1 písm. g) ZDPH

16.7.2015 byla na stránkách finanční správy zveřejněna informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016, podrobné informace najdete zde.

13.7.2015 byly na stránkách finanční správy zveřejněny nejčastější dotazy k aplikaci § 92f zákona o DPH (režim PDP - příloha č. 6), podrobné informace najdete zde.

13.7.2015 byla na stránkách finanční správy zveřejněna informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2015, podrobné informace najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 28.5.2015 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblastí, zápis z jednání najdete zde.  

 • 450/18.03.15 Uplatnění DPH v případě pobídek v nájemních vztazích
 • 453/22.04.15 Zveřejnění účtu vedeného nebankovní institucí a zveřejnění účtu vedeného prostřednictvím tzv. virtuální banky
 • 454/28.04.15 Osvobození příjmů studentů vysokých škol z odborné praxe

14.5.2015 byly na stránkách finanční správy zveřejněny informace ke kontrolnímu hlášení DPH, podrobné informace najdete zde.

11.5.2015 bylo na stránkách finanční správy zveřejněno upozornění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob podávajících daňové přiznání za část zdaňovacího období 2015, podrobné informace najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 22.4.2015 byl uzavřen příspěvek týkající se níže uvedené oblasti, zápis z jednání najdete zde. 

 • 451/22.04.15 Zahrnutí náhrad za dovolenou v rámci odpočtu na výzkum a vývoj

10.4.2015 byl na stránkách finanční správy zveřejněn metodický pokyn GFŘ k posečkání, podrobné informace najdete zde.

7.4.2015 byly na stránkách finanční správy zveřejněny otázky a odpovědí k příloze daňového přiznání týkající se transakcí se spojenými osobami. Podrobné informace najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 18.3.2015 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblastí, zápis z jednání najdete zde. 

 • 444/18.02.15 Uplatnění odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně v případě vlastního vzdělávacího zařízení
 • 447/18.03.15 Technické zhodnocení pronajatého/podnajatého majetku
 • 449/18.03.15 Daňový režim rozhodčích na úrovni výkonnostního fotbalu

31.3.2015 byly na stránkách finanční správy zveřejněny další informace k režimu jednoho správního místa. Podrobné informace najdete zde.

23.3.2015 byla na stránkách finanční správy zveřejněna informace k soukromému životnímu pojištění, podrobné informace najdete zde.