ECONOMIS - školení účetnictví, školení daní, školení personalistiky a mezd
Tento web používá k analýze návštěvnosti a poskytování funkcí sociálních médií soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

22.1.2015 byla na stránkách finanční správy zveřejněna informace k uplatnění daňového zvýhodnění na děti. Podrobné informace najdete zde.

16.1.2015 byla na stránkách finanční správy zveřejněna informace k uplatnění slevy za umístění dítěte. Podrobné informace najdete zde.

13.1.2015 byly na stránkách finanční správy zveřejněny informace ke změnám kódů u režimu přenesení daňové povinnosti. Podrobné informace najdete zde.

13.1.2015 byla na stránkách finanční správy zveřejněna informace k povinnému elektronickému podávání podle §101a zákona o DPH, podrobné informace najdete zde.

6.1.2015 byly na stránkách finanční správy zveřejněny informace o nejdůležitějších změnách DPH pro rok 2015. Podrobné informace najdete zde.

9.1.2015 byla na stránkách finanční správy zveřejněna informace k uplatnění daňového zvýhodnění v roce 2015, podrobné informace najdete zde.

18.12.2014 byla na stránkách finanční správy zveřejněna informace k rozšíření povinné elektronické komunikace s finanční správou o další subjekty, podrobné informace najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 17.12.2014 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblastí, zápis z jednání najdete zde. 

  • 436/18.11.14 Uplatnění DPH u komoditních swapů 
  • 437/18.11.14 Přípustnost stížnosti proti výzvě k odstranění pochybností 
  • 438/17.12.14 Tvorba daňových opravných položek v situaci, kdy věřitel neprovede vzájemný zápočet 
  • 439/17.12.14 Postup pro zdaňování jednatelů – nerezidentů v roce 2014
  • 441/17.12.14 Výklad přechodného ustanovení k § 24 odst. 2 písm. y) zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. 

16.12.2014 byly na stránkách finanční správy zveřejněny informace o nejdůležitějších změnách daně z příjmů pro rok 2015. Podrobné informace pro fyzické osoby najdete zde, pro právnické osoby zde.

28.11.2014 byla na stránkách finanční správy zveřejněna informace o nové příloze přiznání k dani z příjmů právnických osob k transakcím se spojenými osobami. Podrobné informace najdete zde.

25.11.2014 byla na stránkách finanční správy zveřejněna informace k vykazování druhé snížené sazby DPH v daňovém přiznání. Podrobné informace najdete zde.

26.11.2014 bylo na stránkách finanční správy zveřejněno upozornění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob k použití tiskopisů pro část zdaňovacího období započatého v roce 2014. Podrobné informace najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 18.11.2014 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblastí, zápis z jednání najdete zde. 

  • 432/10.09.14 Problematika nosiče údajů podle ustanovení § 5 a 6 zákona o spotřebních daních
  • 433/08.10.14 Daňové ošetření naturální mzdy 
  • 434/18.11.14 Osvobození bezúplatných příjmů veřejně prospěšného poplatníkapodle § 19b odst. 2 písm. b) zákona o daních z příjmů v případě, že prostředky budou využity pro poskytnutí darů do zemí mimo Evropskou unii, Norsko a Island 
  • 435/18.11.14 Kombinace daňové odčitatelné položky na výzkum a vývoj a různých forem veřejné podpory

V druhé polovině roku 2014 byly zveřejněny tyto interpretace Národní účetní rady:

I-29 Opravy chyb, změny v účetních odhadech a změny v účetních metodách, více informací zde,
I-30 Srovnatelnost informací za běžné a minulé účetní období v individuální účetní závěrce podnikatele, více informací zde
I-31 Mezitímní účetní výkaznictví, více informací zde.