Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

Dne 30. července 2014 vyhlásil Ústavní soud nález, jímž rozhodl o neústavnosti dosavadní regulace slevy na dani v případě pracujících starobních důchodců. Stručné vyjádření ministerstva financí k tomuto nálezu najdete zde, podrobné otázky a odpovědi k dané problematice zde.

28.7.2014 vydalo GFŘ metodický pokyn k upuštění od předepsání úroku z posečkání . Podrobné informace najdete zde.

25.7.2014 vydalo GFŘ informaci ke změně osoby poplatníka u daně z nabytí nemovitých věcí. Podrobné informace najdete zde.

Dne 11.7.2014 vydalo ministerstvo spravedlnosti informaci, ze které vyplývá, že dle současné právní úpravy je souběh funkce člena statutárního orgánu s pracovním poměrem k téže činnosti nepřípustný. Podrobné informace najdete zde.

18.6.2014 vydalo GFŘ informaci k dani z nabytí nemovitých věcí při nabytí vlastnického práva k nemovité věci směnou. Podrobné informace najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 26.6.2014 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblastí, zápis z jednání najdete zde.

 • 426/29.05.14 Uplatnění výdajů nezbytně nutných na dosažení úrokových příjmů 
 • 427/29.05.14 Tvorba daňových opravných položek podle § 5a zákona o rezervách od 1. ledna 2014 
 • 425/29.05.14 Vklad fyzické osoby spočívající v provedení provádění prací nebo v poskytnutí nebo poskytování služby
 • 428/26.06.14 Stanovení vstupní ceny pro odepisování u majetku ve spoluvlastnictví při zvýšení podílu na tomto majetku
 • 429/06.16.14 Tvorba zákonných opravných položek u pohledávek z titulu náhrady škody
 • 430/16.06.14 Tvorba opravných položek k pohledávkám zvyšujících základ daně podle § 23 odst. 8 ZDP

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 29.5.2014 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblastí, zápis z jednání najdete zde.

 • 411/13.11.13 Problematika zatřídění kogeneračních jednotek pro účely daně 
 • 423/23.04.14 Zjištění základu daně z příjmů právnických osob při přechodu z jednoduchého účetnictví na podvojné účetnictví a při přechodu z podvojného účetnictví na jednoduché účetnictví
 • 424/29.05.14 Bezúplatné plnění podle § 20 odst. 8 ZDP poskytnuté spojenou osobou

V registru plátců DPH zveřejněném na stránkách Ministerstva financí lze nově vygenerovat seznam nespolehlivých plátců. Více informací zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 23.4.2014 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblastí, zápis z jednání najdete zde.

 • 415/18.12.13 Výklad některých základních ustanovení novely zákona o daních z příjmů a zákona o dani z nabytí nemovitých věcí s ohledem na daňový režim svěřenských fondů 
 • 421/26.02.14 Výklad pojmu svěřenský fond ve vztahu k zahraničním srovnatelným jednotkám
 • 422/23.04.14 Příjmy autorů dle § 7 odst. 6 zákona 586/1992 Sb. o dani z příjmů 

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 26.2.2014 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblastí, zápis z jednání najdete zde.

 • 414/13.11.13 Služby spojené s pojištěním nebo zajištěním
 • 422/26.02.14 Klasifikace příjmů z derivátů podle příslušného článku SZDZ
 • 423/26.02.14 Vymezení stejné činnosti pro účely převzetí daňových ztrát při přeměnách 

Národní účetní rada zveřejnila interpretaci I 28, s jejímž obsahem se můžete seznámit zde.

Národní účetní rada zveřejnila interpretaci I 27, s jejímž obsahem se můžete seznámit zde.

3.3.2014 byly na stránkách finanční správy zveřejněny další dotazy a odpovědi k problematice daně z nemovitých věcí. Podrobné informace najdete zde.

17.2.2014 byly na stránkách finanční správy zveřejněny aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob. Podrobné informace najdete zde.