Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

4.2.2014 byly na stránkách finanční správy zveřejněny vybrané dotazy k dani z příjmů právnických osob. Podrobné informace najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 30.1.2014 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblastí, zápis z jednání najdete zde.

  • 418/18.12.13 Zahrnutí příslušenství do příjmů z úhrad pohledávek pro účely § 24 odst. 14 zákona o daních z příjmů
  • 419/30.01.14 Osvobození příjmů z prodeje cenných papírů - přechodné ustanovení
  • 420/30.01.14 Uplatnění osvobození příjmů dle § 19 odst. 1 písm. zc) zákona o daních z příjmů po novele zákona o odpadech

30.1.2014 byly na stránkách finanční správy zveřejněny aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Podrobné informace najdete zde.

29.1.2014 byly na stránkách finanční správy zveřejněny odpovědi na nejčastější dotazy k dani z nabytí nemovitých věcí. Podrobné informace najdete zde a zde.

29.1.2014 byla na stránkách finanční správy zveřejněna informace vyúčtování pojistného na důchodové spoření a hlášení k záloze na pojistné. Podrobné informace najdete zde.

21.1.2014 vydalo GFŘ informaci k povinnému elektronickému podávání podle § 101a zákona o DPH. Doporučujeme k přečtení zejména fyzickým osobám, které chtějí využít výjimky! Podrobné informace najdete zde.

21.1.2014 vydalo GFŘ informaci k uplatňování nároku na odpočet DPH  při výrobě elektřiny ve fotovoltaických elektrárnách  Podrobné informace najdete zde.

3.1.2014 byla na stránkách finanční správy zveřejněna informace k dani z nemovitých věcí v roce 2014. Podrobné informace najdete zde.

Dne 2.1.2014 GFŘ vydalo pokyn D-16 ke stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2013 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (týká se poplatníku, kteří nevedou účetnictví). Více informací najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 18.12.2013 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblastí, zápis z jednání najdete zde.

  • 412/13.11.13 K § 56 a 56a zákona o DPH ve znění účinném od 1. 1. 2014 
  • 408/11.09.13 Uplatnění DPH u komoditních Futures
  • 417/18.12.13 Dň z příjmů - Zdanění soustavné činnosti po 1. 1. 2014 
  • 416/18.12.13 DPH režim služeb souvisejících s pojištěním nebo zajištěním

13.12.2013 GFŘ zveřejnilo informaci k žádosti o posečkání úhrady daně a úhradě daně na splátky, více informací zde.

9.12.2013 GFŘ zveřejnilo informaci k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014, více informací zde.

6.12.2013 vydalo GFŘ informaci k aplikaci institutu "nespolehlivého plátce" dle § 106a zákona zákona o DPH. Podrobné informace najdete zde.

4.12.2013 Česká správa sociálního zabezpečení vydala tiskovou zprávu oznamující, že povinné podávání tiskopisů v elektronické podobě se o další rok odkládá. Více informací najdete na stránkách ČSSZ zde.