Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

Dne 31.10.2013 zveřejnilo Generální finanční ředitelství novou informaci týkající se ručení za nezaplacenou daň při platbě na "nezveřejněný účet" dle §109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH. Jedná se o postup, který správce daně uplatní až od 1.1.2014. S informací se můžete seznámit zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 11.9.2013 byly uzavřeny příspěvky týkající se těchto oblastí:

  • 406/26.06.13 Způsob sdělení výsledků postupu k odstranění pochybností a jeho projednání s daňovým subjektem,
  • 407/11.09.13 Uplatnění daňového odpočtu u darů poskytnutých ze společného jmění manželů.

Zápis z jednání najdete zde.

Dne 11.9.2013 Generální finanční ředitelství zveřejnilo informaci, ve které uvádí,  že správce daně nebude vyzývat k úhradě nedoplatku ručitele, u kterého ručení vznikne ze zákona podle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH (úhrada na nezveřejněný účet) do 31. prosince 2013. Celou informaci najdete zde.

S účinností od 1.8.2013 se zvýšila minimální mzda z 8000 Kč na 8500 Kč. V důsledku této změny vzrostla i minimální výše odvodu na zdravotní pojištění z 1080 Kč na 1148 Kč. Zvýšení minimální mzdy vyplývá z nařízení vlády č. 210/2013, které najdete zde.

Bude mít zvýšení minimální mzdy vliv na uplatnění daňových bonusů v roce 2013? Ne - daňový bonus může uplatnit poplatník, který ve zdaňovacím období měl příjem podle § 6, 7, 8 nebo § 9 ZDP alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy stanovené pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou k počátku příslušného zdaňovacího období...viz §35c, odst.4 ZDP.

Bližší informace o dopadu zvýšení minimální mzdy do praxe můžete získat na školení "Mzdová a personální oblast - aktuální a připravované změny, kontroly úřadů a sankce".

V souvislosti s Rozhodnutím ministra financí (č.j. MF-65 647/2013/39 ze dne 11.6.2013) o prominutí úhrady daní z příjmů z důvodu povodní zveřejnilo Generální finanční ředitelství dne 6.9.2013 stanovisko k nejběžnějším dotazům, najdete jej zde

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 26.6.2013 byly uzavřeny příspěvky týkající se těchto oblastí:

  • 403/29.05.13 Poskytnutí nepřímého bonusu od zahraničního výrobce zboží,
  • 404/26.06.13 Stanovení výše dílčího základu daně § 7 pro porovnání dle § 35ca (souvisí s uplatněním výdajů procentem z příjmů a omezením možnosti uplatnit "slevu na manželku a dítě"),
  • 405/26.06.13 Lhůta pro podání daňového tvrzení v souvislosti s ukončením likvidace.

Zápis z jednání najdete zde.

Národní účetní rada zveřejnila 5.6.2013 interpretaci, která řeší proúčtování slevy majetku poskytnuté po jeho zařazení do užívání. S interpretací se můžete seznámit zde.

Národní účetní rada zveřejnila 4.4.2013 interpretaci, která řeší ocenění majetku nabytého např. fúzí či vkladem. S interpretací se můžete seznámit zde.