Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

13.3.2015 byly na stránkách finanční správy zveřejněny příspěvky k elektronickému podávání přiznání k dani z příjmů. Podrobné informace pro právnické osoby najdete zde (včetně aktualizace ze dne 16.4.2015), pro fyzické osoby zde.

19.3.2015 byla na stránkách finanční správy zveřejněna metodická pomůcka k povinnému elektronickému podání, podrobné informace najdete zde.

11.3.2015 byla na stránkách finanční správy zveřejněna informace k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016, podrobné informace najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 18.2.2015 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblastí, zápis z jednání najdete zde. 

  • 443/21.01.15 Interpretace znění § 72 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu (povinná elektronická podání)
  • 442/17.12.14 Režim DPH u prací provedených ve prospěch plátce na majetku třetí osoby
  • 445/18.02.15 Uplatňování nákladů na PHM ve vybraných případech (týká se částečně i paušálního výdaje na dopravu) 
  • 446/18.02.15 Daňová uznatelnost výdajů (nákladů) uvedených v § 25 odst. 1 zákona o daních z příjmů

24.2.2015 byla na stránkách finanční správy zveřejněna informace k přechodnému období pro povinné elektronické podání, podrobné informace najdete zde.

19.2.2015 byla na stránkách finanční správy zveřejněna informace k vykazování plnění dle § 10i zákona o DPH v daňovém přiznání, podrobné informace najdete zde.

13.2.2015 byl na stránkách finanční správy zveřejněn nový pokyn D-21 k promíjení příslušenství daně, podrobné informace najdete zde.

11.2.2015 byla na stránkách finanční správy zveřejněna informace k posuzování skutečného sídla osoby povinné k dani, podrobné informace najdete zde.

10.2.2015 byl na stránkách finanční správy zveřejněn nový pokyn D-22, podrobné informace najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 21.1.2015 byl uzavřen příspěvek týkající se níže uvedené oblasti, zápis z jednání najdete zde. 

  • 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro stanovení dílčího základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti při vynětí příjmů (čizápočtu zahraniční daně) a při výpočtu příjmů daňových nerezidentů plynoucích ze zdrojů na území ČR

23.1.2015 byla na stránkách finanční správy zveřejněna informace k uplatnění sazeb od 1.1.2015, podrobné informace najdete zde.

22.1.2015 byla na stránkách finanční správy zveřejněna informace k uplatnění daňového zvýhodnění na děti. Podrobné informace najdete zde.

16.1.2015 byla na stránkách finanční správy zveřejněna informace k uplatnění slevy za umístění dítěte. Podrobné informace najdete zde.

13.1.2015 byly na stránkách finanční správy zveřejněny informace ke změnám kódů u režimu přenesení daňové povinnosti. Podrobné informace najdete zde.

13.1.2015 byla na stránkách finanční správy zveřejněna informace k povinnému elektronickému podávání podle §101a zákona o DPH, podrobné informace najdete zde.