ECONOMIS - školení účetnictví, školení daní, školení personalistiky a mezd
Tento web používá k analýze návštěvnosti a poskytování funkcí sociálních médií soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

Na stránkách finanční správy byl 7.12.2016 zveřejněn pokyn ke stanovení daně paušální částkou, podrobné informace najdete zde.

Na stránkách finanční správy byla 28.11.2016 zveřejněna informace k uplatňování sazeb DPH u stravovacích služeb od 1. 12. 2016, podrobné informace najdete zde.

Na stránkách finanční správy byla 22.11.2016 zveřejněna informace k nové službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem, podrobné informace najdete zde.

Na stránkách finanční správy byla 15.11.2016 zveřejněna informace k novému vzoru tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, podrobné informace najdete zde.

Finanční správa zřídila internetové stránky s informacemi k EET, více zde.

Nabídku školení k EET najdete zde.

Na stránkách finanční správy byla 30.9.2016 zveřejněna informace k možnosti požádat o posečkání úhrady daně popř. rozložení její úhrady na splátky, podrobné informace najdete zde.

Na stránkách finanční správy byla 20.9.2016 zveřejněna informace k rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti u DPH od 1.10.2016, podrobné informace najdete zde.

Na stránkách finanční správy byly 20.9.2016 zveřejněny odpovědi na dotazy k DPH u nemovitostí, podrobné informace najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 14.9.2016 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblasti, zápis z jednání najdete zde.  

  • 482/16.06.15 Přeměny a daňová neutralita – rozdíl v přístupu u aktiv a pasiv mezi účetnictvím a znaleckým posudkem
  • 478/16.06.15 Okamžik povinnosti přiznat DPH soudním exekutorem z nákladů exekuce
  • 480/16.06.15 Odpis pohledávek z úvěrů podle § 24 odst. 2 písm. y) zákona o daních z příjmů
  • 483/14.09.16 Zrušení registrace plátce v souvislosti se zavedením režimu přenesení daňové povinnosti při dodání zboží s místem plnění v tuzemsku neusazenou osobou

Na stránkách finanční správy byla 2.9.2016 zveřejněna informace k doplnění kódu 21 do číselníku kódů předmětu plnění podléhajících režimu přenesení daňové povinnosti, podrobné informace najdete zde.

Na stránkách finanční správy byla 16.8.2016 zveřejněna informace k úpravě přiznání k DPH a kontrolního hlášení v souvislosti s aktuální novelou zákona o DPH, podrobné informace najdete zde.

S aktuálními změnami zákona o DPH se můžete seznámit rovněž na nejbližších školení DPH 19.9. a 7.10.2016.

Na stránkách finanční správy byla 9.8.2016 zveřejněna informace k novele zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, podrobné informace najdete zde.

Na stránkách finanční správy byl 8.8.2016 zveřejněn pokyn GFŘ D-29 k promíjení pokut za nepodání kontrolního hlášení, podrobné informace najdete zde.

Na stránkách finanční správy byla zveřejněna informace GFŘ k promíjení pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu, podrobné informace najdete zde.