Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

Na stránkách finanční správy byla 2.1.2019 zveřejněna informace týkající se uplatňování vybraných ustanovení zákona o DPH po 1. 1. 2019, podrobné informace najdete zde.

Na stránkách finanční správy byla 28.12.2018 zveřejněna informace týkající se vydávání potvrzení pro uplatnění slevy za umístění dítěte, podrobné informace najdete zde.

Na stránkách finanční správy byla 14.12.2018 zveřejněna informace týkající se prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení pro rok 2019, podrobné informace najdete zde.

Na stránkách finanční správy byla 5.12.2018 zveřejněna informace týkající se tiskopisů pro plátce daně ze závislé činnosti, podrobné informace najdete zde.

Na stránkách finanční správy byla 14.12.2018 zveřejněna informace týkající se potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti pro rok 2019, podrobné informace najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 14.11.2018 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblasti, zápis z jednání najdete zde.  

 • 528/19.09.18 Daň z nabytí nemovitých věcí z pohledu daní z příjmů
 • 533/14.11.18 Vliv štěpení nebo spojení akcií emitentem na časový test držby cenných papírů pro osvobození příjmů fyzických osob z úplatného prodeje cenných papírů dle § 4 odst. 1 písm. x) ZDP
 • 534/14.11.18 Převod naspořených prostředků z penzijního připojištění se státním příspěvkem na doplňkové penzijní spoření nebo penzijní pojištění 
 • 535/14.11.18 Hlášení k dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně v souvislosti s výplatou, poukázáním nebo připsáním odměny člena orgánu právnické osoby (českého daňového nerezidenta)

Připravili jsme pro Vás přehledný tahák s užitečnými údaji z oblastí daní, odvodů a cestovních náhrad. Věříme, že Vám usnadní práci. Tahák si můžete stáhnout zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 19.9.2018 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblasti, zápis z jednání najdete zde.  

 • 526/20.06.18 Osvobození bezúplatných příjmů od příbuzného dle ZDP u osvojení resp. od biologického rodiče
 • 527/20.06.18 Daňová uznatelnost „sankce“ udělované finančním arbitrem podle § 17a zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi
 • 529/19.09.18 Registrace k DPH subjektu, který změnil skutečné sídlo do ČR 
 • 531/19.09.18 Podmínky pro nabývání zemního plynu a pevných paliv osvobozených od daně z energetických produktů v případě kombinované výroby tepla a elektřiny
 • 532/19.09.18 Povinnost zahraniční osoby předložit výpis z obchodního rejstříku v rámci řízení o povolení k nabytí plynu / elektřiny bez daně 

Na stránkách finanční správy byla 9.8.2018 zveřejněna informace týkající se Uberu a Airbnb, podrobné informace najdete zde.

Na stránkách finanční správy bylo 29.6.2018 zveřejněno sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti v souvislosti s GDPR , podrobné informace najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 20.6.2018 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblasti, zápis z jednání najdete zde.  

 • 522/02.05.18 Uplatňování DPH ve vybraných případech služeb (zejména přepravy) přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží
 • 523/20.06.18 Aplikace osvobození od DPH dle ustanovení § 61 písm. g) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (cost sharing)
 • 524/20.06.18 Nepeněžní plnění pro účely poskytování zaměstnaneckých benefitů ve světle nového zákona o platebním styku
 • 525/20.06.18 Nepeněžní plnění poskytované zaměstnanci ve formě pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru  

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 2.5.2018 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblasti, zápis z jednání najdete zde.  

 • 514/24.01.18 Zdanění odměny člena výboru pro audit (českého daňového nerezidenta)
 • 518/21.03.18 Cestovní náhrady při použití elektromobilu
 • 520/02.05.18 Daňový režim cestovních náhrad a ostatních příjmů fyzické osoby obdržených v souvislosti s bezplatným výkonem funkce člena orgánu právnické osoby

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 21.3.2018 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblasti, zápis z jednání najdete zde.  

 • 511/15.11.17 Veřejně prospěšný poplatník, osoby blízké zakladateli a rodinná fundace
 • 517/21.03.18 Výklad pojmu bydliště pro účely osvobození od daně z příjmů fyzických osob při prodeji vybraných nemovitých věcí
 • 519/21.03.18 Daňový režim plateb za zpřístupnění technických funkcí hmotného majetku (Function on Demand)
 • 511/15.11.17 Veřejně prospěšný poplatník, osoby blízké zakladateli a rodinná fundace

Na stránkách finanční správy byla 26.3.2018 zveřejněna informace k příjmům z internetových platforem, podrobné informace najdete zde.