Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

Na stránkách finanční správy byla 11.7.2017 zveřejněna informace GFŘ  k institutu ručení podle zákona o DPH od 1. 7. 2017, podrobné informace najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 28.6.2017 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblasti, zápis z jednání najdete zde.  

 • 493/25.01.17 Okamžik zaúčtování výnosu z podílu na zisku přijatého společností před svým vznikem, zdanění souvisejícího příjmu a uplatnění osvobození od daně z příjmů právnických osob
 • 504/28.06.17 Daňový režim sdíleného používání automobilů pro služební a soukromé účely

Na stránkách finanční správy byla 16.6.2017 zveřejněna informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH ve znění účinném od 1. 7. 2017, podrobné informace najdete zde.

Na stránkách finanční správy byla 15.6.2017 zveřejněna doplňující informace pro plátce daně ze závislé činnosti ke sdělení zveřejněnému dne 6. ledna 2016 ohledně ZTP/P, podrobné informace najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 10.5.2017 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblasti, zápis z jednání najdete zde.  

 • 497/22.03.17 Daňová uznatelost daně sražené v zahraničí nad rámec smlouvy o zamezení dvojího zdanění
 • 500/22.03.17 Oprava základu daně z přidané hodnoty v případě reorganizace dlužníka – doplnění uzavřeného příspěvku č. 486/14.12.16
 • 495/25.01.17 Režim zdanění příjmů fyzických osob z provozu výroben elektřiny, ke kterému není vyžadována licence udělovaná Energetickým regulačním úřadem
 • 501/10.05.17 Vymezení pojmu výnosy z poskytnutých úvěrů pro účely § 5a zákona o rezervách

Na stránkách finanční správy byla 3.5.2017 zveřejněna informace k rozšíření možnosti využít paušální daň, podrobné informace najdete zde.

Na stránkách finanční správy byla 3.4.2017 zveřejněna informace k možnosti prominout pokutu u kontrolního hlášení, podrobné informace najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 22.3.2017 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblasti, zápis z jednání najdete zde.  

 • 494/25.01.17 Zdanění kompenzace nerovnoměrného užívání nemovitostí jeho podílovými spoluvlastníky
 • 496/22.03.17 Osvobození od daně z příjmů z úplatného převodu cenného papíru zahraničního subjektu
 • 498/22.03.17 Osvobození úroků z přeplatků zaviněných správcem daně a otázka případného zdanění náhrady škody požadované po státu

Na stránkách finanční správy byly 6.2.2017 zveřejněny aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, podrobné informace najdete zde.

Na stránkách finanční správy byl 2.2.2017 zveřejněn dodatek k „Informaci GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u poskytnutí služby elektronických komunikací“ , podrobné informace najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 25.1.2017 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblasti, zápis z jednání najdete zde.  

 • 474/16.03.23 Zdaňování dodání mincí z drahých kovů
 • 486/14.12.16 Oprava základu daně z přidané hodnoty v případě reorganizace dlužníka 
 • 492/25.01.17 Náležitosti daňového dokladu a den uskutečnění plnění při vývozu zboží

Poplatníci, kteří nevedou účetnictví, použijí pro přepočet cizí měny jednotný kurz stanovený podle § 38 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2016., podrobné informace najdete zde.

Finanční správa zavádí pro poplatníky novou službu spočívající v zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail namísto složenky, podrobné informace najdete zde.

Na stránkách finanční správy byl 20.12.2016 zveřejněn přehled nejvýznamnějších daňových změn pro rok 2017, podrobné informace najdete zde.