Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 15.9.2021 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblastí, zápis z jednání najdete zde.  

 • 584/19.05.21 Některé nejasné otázky ohledně nové metody paušální daně

 • 585/15.09.2021 DPH a nájem nemovitých věcí – praktické dopady příspěvku 576/19.05.21

 • 573/24.03.21 Vstupní cena hmotného a nehmotného majetku, nabývací cena cenných papírů a obchodních podílů a daňově uznatelné náklady u ostatního majetku evidovaného u přijímajícího poplatníka (část příspěvku byla uzavřena, část odložena)

Finanční správa vydala informaci ke změnám DPH od 1.10.2021, podrobnosti najdete zde.  

Finanční správa vydala vyjádření ke zdanění příjmů studentů, podrobnosti najdete zde.  

Finanční správa vydala vyjádření k uplatnění daňového zvýhodnění na děti po novele přijaté v průběhu roku 2021, podrobnosti najdete zde.  

Víte, co je to náhradní výživné a jaký bude mít dopad na provádění srážek ze mzdy od 1.7.2021? Odpověď najdete v ukázce z podkladů k záznamu školení "Srážky ze mzdy, exekuce a insolvence v roce 2021", které připravil Ing. Tomáš Smutný.  

Informace k náhradnímu výživnému si můžete stáhnout zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 19.5.2021 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblastí, zápis z jednání najdete zde.  

 • 575/24.03.21 Online podvody a daňová uznatelnost souvisejících nákladů 

 • 576/19.05.21 Nájem nemovitých věcí – časové souvislosti

 • 577/19.05.21 Prominutí DPH rozhodnutími ministryně financí

 • 578/19.05.21 Brexit a princip vzájemnosti 

 • 579/19.05.21 Výroba minerálních olejů (jako vybraných výrobků) ve světle zákona o spotřebních daních

 • 580/19.05.21 Zahájení odpisování nově pořizované budovy v návaznosti na kolaudaci části stavby schopné samostatného užívání

 • 582/19.05.21 Aplikace časového testu pro osvobození příjmů z prodeje podílů, které byly součástí společného jmění manželů 

 • 583/19.05.21 Odpisy nehmotného majetku u poplatníků vedoucí jednoduché účetnictví  

GFŘ vydalo vyjádření k "stravenkovému paušálu", podrobnosti najdete zde.  

Úřad pro ochranu osobních údajů vydal vyjádření k testování zaměstnanců, podrobnosti najdete zde.  

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 24.3.2021 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblastí, zápis z jednání najdete zde.  

 • 570/27.01.21 Uplatnění úroků z úvěru ze stavebního spoření, z hypotečního úvěru poskytnutého bankou a z úvěru poskytnutého stavební spořitelnou na financování bytových potřeb obstaraných od 1. ledna 2021 

 • 572/24.03.21 Bezúplatné vydání majetku z rodinné fundace a svěřenského fondu

 • 574/24.03.21 Vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty do budoucna

   

Finanční správa připravila novou aplikaci pro podání žádosti o odklad platby daně nebo její rozložení na splátky, podrobné informace najdete zde.   

Taky už jste se téměř ztratili v informacích o nových termínech pro podání daňových přiznání? Finanční správa připravila názorný přehled, najdete jej zde.   

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 27.1.2021 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblastí, zápis z jednání najdete zde.  

 • 568/09.09.20 Uplatnění DPH při prodeji majetku plátcem 

 • 571/27.01.21 Uplatňování DPH u kompenzace za nespotřebovaný materiál 

Připravili jsme pro Vás přehledný tahák s užitečnými údaji z oblastí daní, odvodů a cestovních náhrad. Věříme, že Vám usnadní práci. Tahák si můžete stáhnout ZDE.

Finanční správa vydala informaci k daňovým dopadům BREXITu od 1.1.2021.
Podrobné informace k daním z příjmů najdete zde.
Podrobné informace k DPH najdete zde.