Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

31.3.2022 byla na stránkách finanční správy zveřejněna informace k účtování a zdanění operací spojených s kryptoměnami, podrobnosti najdete zde.

24.3.2022 byla na stránkách finanční správy zveřejněna informace k prominutí úroků z prodlení a prominutí úroku z posečkání na DPH pro podnikatele převážně provozující dopravu, podrobnosti najdete zde.

24.3.2022 byla na stránkách finanční správy zveřejněna informace k prominutí záloh na silniční daň za rok 2022, podrobnosti najdete zde.

Jste na začátku své účetní kariéry nebo potřebujete proškolit své nové kolegy? Připravili jsme pro Vás sérií školení pro začínající a mírně pokročilé, ve kterých se zaměříme na základy účetnictví, dále pak na mzdové účetnictví, a samostatné školení věnujeme i DPH. Na školení můžete přijít osobně nebo nás sledovat online. V ceně školení je i videozáznam. Podívejte se na podrobnosti: 

Online forma

Prezenční forma

 

20.12.2021 aktualizovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu příručku "Daňové otázky elektromobility", kterou připravilo ve spolupráci s Ministerstvem financí.
Příručku si můžete stáhnout zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 26.1.2022 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblastí, zápis z jednání najdete zde.  

  • 573/24.03.21Vstupní cena hmotného a nehmotného majetku, nabývací cena cenných papírů a obchodních podílů a daňově uznatelné náklady u ostatního majetku evidovaného u přijímajícího poplatníka

Ve Finančním zpravodaji 1/2022 byl publikován pokyn GFŘ D-54, ve kterém jsou stanoveny jednotné kurzy za rok 2021 pro poplatníky, kteří nevedou účetnictví. Pokyn si můžete stáhnout zde.

I letos jsme pro Vás připravili přehledný tahák s užitečnými údaji z oblastí daní, odvodů a cestovních náhrad. Věříme, že Vám usnadní práci. Tahák si můžete stáhnout ZDE.

Byla publikována vyhláška č. 511/2021 Sb., na základě které dochází ke změně tuzemského stravného a cestovních náhrad pro rok 2022. Vyhlášku si můžete stáhnout zde.

Výši zahraničního stravného upravuje v roce 2022 vyhláška č. 462/2021/2020 Sb. , stáhnout ji můžete zde.

13.12.2021 vydalo Ministerstvo zdravotnictví doplňující informace k testování zaměstnanců, podrobnosti najdete zde.  

24.11.2021 jsme měli webinář ke mzdové a personální problematice s Ing. Tomášem Smutným. Na základě prosby jedné z posluchaček připravil řešené příklady k přečerpané dovolené.

Příklady si můžete stáhnout zde.

Zajímá-li Vás záznam webináře, podrobnosti najdete zde.

GFŘ vydala informaci k prominutí DPH u dodávek energie a plynu, podrobnosti najdete zde.  

18.10.2021 byla ve Sbírce zákonů České republiky publikovaná vyhláška č. 357/2021 Sb., na základě které dochází ke zvýšení průměrné ceny benzinu (95 oktanů) pro účely poskytování cestovních náhrad na 33,80 Kč za litr. Tato vyhláška nabývá účinnosti již 19.10.2021.
Novou vyhlášku č. 375/2021 najdete zde.
Původní vyhlášku č. 589/2020 najdete zde.